Vești bune pentru proprietarii auto: Copia după cartea de identitate a mașinii se va obține mai repede

Cei care pierd sau cărora le sunt furate documentele de înregistrare a autoturismelor nu vor mai trebui să aștepte 30 de zile pentru a intra în posesia duplicatului. Mai mult, aceștia nu vor mai fi obligați să publice în Monitorul Oficial anunțul privind pierderea, furtul sau distrugerea cărții de identitate a vehiculului.

Guvernul a modificat, prin proiect de lege, Ordonanța nr. 78 / 2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România. Astfel, din septembrie, conducătorii auto vor obține mai ușor copia după cartea de identitate a mașinii, adică documentul emis de Registrul Auto Romȃn (RAR) care atestă, pentru persoana menționată ca deținător, dreptul de proprietate asupra vehiculului.

Proiectul de lege, adoptat de Guvern în 10 iulie 2017, prevede proceduri simplificate în cazul în care proprietarii au pierdut cartea de identitate a autoturismului, documentul le-a fost furat sau distrus, sau aceștia doresc să înstrăineze mașina și trebuie să predea noului proprietar cartea de identitate a vehiculului.

În plus, pentru obținerea duplicatului, proprietarul nu mai este obligat să prezinte avizul autorității competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea vehiculului, și nici nu mai trebuie să facă dovada că a publicat în Monitorul Oficial un anunț cu privire la pierderea, furtul sau distrugerea carții de identitate a vehiculului.

O altă noutate este și faptul că RAR va emite o copie a cărții de identitate a mașinii în toate cazurile în care, la înstrăinarea autoturismului, ultimul proprietar nu poate sau refuză să transmită dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.

Pȃnă acum, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărții de identitate a vehiculului, Registrul Auto Romȃn elibera un duplicat numai cu avizul autorității competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea vehiculului și numai în cazurile în care, în situația înstrăinării autoturismului, un executor judecătoresc constata refuzul vechiului proprietar de a preda documentele de identitate ale mașinii.

Proiectul de lege va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial, respectiv din luna septembrie. În tot acest timp, Ministerul Transporturilor va actualiza Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor – RNTR

Subscribe To Our Newsletter