UNIMIR acordă burse în valoare de 5000 Euro pentru anul școlar 2013-2014

Uniunea Muzicienilor Interpreți din România anunță lansarea concursului pentru acordarea Burselor UNIMIR 2013-2014. Bursele UNIMIR se acordă tinerilor muzicieni talentați, cu vârsta cuprinsă între 12 și 24 ani, intergrați în sistemul de învățământ din România. Cuantumul bursei lunare este de 100 EURO și se acordă pentru o perioada de 10 luni, unui număr de 5 tineri.

Criteriul principal de selecție constă în evaluarea datelor artistice ale candidatului, relevanța dosarului, concursurile din palmaresul fiecărui candidat și capacitatea de transcendență în lucrările interpretate.

Calendarul concursului de atribuire a Burselor UNIMIR 2013-2014 este următorul:

2 mai – lansarea anunțului Bursele UNIMIR 2013-2014

2 – 23 mai – Primirea dosarelor de înscriere   

23 – 30 mai – Evaluarea dosarelor de înscriere

30 mai – Anunțarea concurenților calificați

8-9 iunie – Etapa finală a concursului

10 iunie – Anunțarea câștigătorilor Burselor UNIMIR

UNIMIR s-a implicat în promovarea tinerelor talente în diferite localități ale țării (București, Râmnicu Vâlcea, Brăila, Sfântu Gheorghe, Reșița) sprijinind tinerii muzicieni autentici în activitatea practică de apariție publică cu diverse acompaniamente, pian sau orchestră. Începând cu 2012, Consiliul Director al UNIMIR a inițiat un program de burse pentru tineri. Anul acesta, același consiliu a decis, la propunerea mea, dublarea cuantumului burselor. Vă mărturisesc că bursele UNIMIR sunt acoperite din cotizațiile membrilor noștri.”, a declarat Miltiade Nenoiu, Președintele UNIMNIR.

Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România este o organizaţie nonprofit şi nonguvernamentală, constituită prin asocierea liberă a personalităţilor care s-au distins în arta creaţiei interpretative prin activitate individuală de referinţă în plan naţional şi internaţional. UNIMIR statuează ca principiu fundamental libertatea concepţiei artistice şi largul schimb de opinii, în temeiul unui profesionalism riguros, neadmiţând sub niciun motiv afilierea la vreo ideologie de orice natură şi urmărind sub toate aspectele promovarea valorilor reale pe tărâmul artelor. Singura politică va fi cea strict culturală, tinzând către fructificarea maximă a energiilor pe plan artistic spiritual. Consiliul Director al UNIMIR este format din Vlad Conta (secretar secția dirijori), Nicolae Licareț (secretar secția formații camerale), Ionel Voineag (secretar secția canto), Viniciu Moroianu (secretar secția soliști instrumentiști), Mircea Luculescu (secretar general), Gheorghe Palcu (secretar secția folclor) și Miltiade Nenoiu (Președinte).

REGULAMENT

de organizare a Concursului Național pentru acordarea

Burselor UNIMIR 2013-2014

 

 

 

 1. UNIMIR, consecventă principiilor sale de promovare a valorii autentice în rândul tinerei generații de interpreți performanți, a hotărât în sedința Consiliului Director din 1 aprilie 2013 să lanseze a doua ediție a propriului program de burse dedicate tinerilor muzicieni talentați.

 

 1. Alocarea burselor este menită să sprijine pe acei tineri muzicieni, interpreți de muzică vocală și instrumentală, cu vârsta cuprinsă între 12 – 24 de ani, care arată o înzestrare artistică de excepție. Bursele UNIMIR sunt create pentru a descuraja carierismul și impostura în favoarea asigurării condițiilor optime pentru cultivarea și afirmarea talentelor viguroase din domeniul interpretării muzicale.

 

 

 1. UNIMIR acordă un număr de 5 burse a câte 1000 Euro fiecare, pentru un an de studiu (10 luni). Plata bursei se face lunar, prin trasnfer bancar.

 

 1. Bursa UNIMIR se acordă prin concurs organizat în anul de studiu precedent celui în care se atribuie. Candidații care doresc reînnoirea bursei o pot  face o singura dată, supunându-se din nou procedurii de concurs.

 

 1. Criteriul principal de selecție constă în evaluarea datelor artistice ale candidatului, relevanța dosarului, concursurile din palmaresul fiecărui candidat și capacitatea de transcendență în lucrările interpretate. Bursele se acordă pentru perioada studierii în România.

 

 1. Concursul pentru Bursa UNMIR se desfășoară în două etape: (1) evaluarea dosarelor de înscriere și (2) proba practică în fața juriului compus din membrii Consiliului Director al UNIMIR.

 

 1. Pentru a deveni bursieri UNIMIR, candidații vor depune un dosar de înscriere care va cuprinde:
 • cerere (aceasta trebuie să conțină: date de identitate, date de contact, motivul aplicării)
 • copie după Cartea de identitate
 • curiculum vitae
 • scrisoare de recomandare
 • repertoriul pentru proba practică în fața juriului: doua lucrari din stiluri diferite

 

 1. Punctarea candiadaților se va face pe o scară de la 1 la 100 de puncte.

 

 1. Dosarele de înscriere se vor transmite prin poștă la adresa UNIMIR (Str. Londra, nr 20A, Sector 1, București, conform calendarului concursului (până la data de 23 mai 2013)

 

 1. Listele care cuprind candidații calificați și cei câștigători, programările concurenților la audițiile finale și alte informații relevante referitoare la organizarea Concursului pentru acordarea Burselor UNIMIR se vor face publice pe site-ul oficial al uniunii: www.unimir.ro

 

 1. Deciziile juriului sunt incontestabile. Juriul își rezervă dreptul de a stabili durata audiției fiecărui candidat.

 

 1. Candidații își vor asigura pianist acompaniator propriu.

 

 1. Calendarul concursului de atribuire a Burselor UNIMIR 2013-2014 este următorul:

2 mai – lansarea anunțului Bursele UNIMIR 2013-2014

2 – 23 mai – Primirea dosarelor de înscriere

23 – 30 mai – Evaluarea dosarelor de înscriere

30 mai – Anunțarea concurenților calificați

8-9 iunie – Etapa finală a concursului

10 iunie – Anunțarea câștigătorilor Burselor UNIMIR

 

Subscribe To Our Newsletter

Vocea Clujului va prezinta Cele 12 Evanghelii

Astazi este Joia Mare, Joia Patimilor lui Isus. Este perioada premergatoare celei in care ortodocsii...

Închide