Termoscanarea este complet ilegală. Avocatul poporului, sesizat !

Termoscanarea este obligatorie și a fost impusă prin OUG nr. 68/2020, care a introdus starea de alertă începând de vineri.

„Procedura de termoscanare este ilegală din foarte multe puncte de vedere, întrucât încalcă principiul informării pacientului, principiul non-discriminarii, protecția datelor cu caracter personal și protectia consumatorilor”, a scris avocatul Gheorghe Piperea, un cunoscut adversar al măsurilor restrictive impuse de Guvern.

Ne opunem la procedura medicală a “termoscanării” întrucât:
– încalcă principiul obținerii consimțământului pacientului (ex: nu se solicită consimțământ în scris și nici nu s-ar putea la ușa magazinelor în general vorbind),
– încalcă principiul non-discriminarii (ex: există cetățeni care se opun luării temperaturii de pe frunte din diferite motive, cel mai cunoscut fiind cel religios),
– încalcă dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal (pune la dispoziția unor terți ne-inregistrati ca operatori de date cu caracter personal, a unor informații medicale personale).
– încalcă principiul specializării – măsurarea temperaturii corporale putând fi realizată și mai ales interpretată profesional doar de către un cadru medical.

“Termoscanarea” este o procedura medicala care ar trebui efectuată cu consimțământul expres al persoanei, de cadre medicale cu aparate omologate și instrucțiuni de utilizare vizate de către autorități și nu dată în sarcina comercianților fără expertiză medicală.

Considerăm că obligarea verbală a persoanelor la acceptarea procedurii medicale a termoscanării și condiționarea accesului fizic în magazin de rezultatele discutabile ale unui aparat “termoscaner” ordinar, manipulat de către paznici sau salariați din comerț, este un abuz față de cetățenii care doresc să intre în magazin pentru cumpărături.

De altfel, operația de luarea a termperaturii este si inutila intrucat este de bun simț faptul că există nenumărate motive de creștere bruscă a temperaturii, altele decât infecția cu COVID-19.

Procedura de luare forțată a temperaturii persoanelor care doresc să intre în magazin impusă firmei în relația cu clienții, încalcă:

– art. 5 al Conventiei de la Oviedo intrata in vigoare in Romania din anul 2001,

– art. 16, alin. (1), art. 22, alin. (1) și (2), art. 26, art. 53 din Constituția Romaniei. Articolul 22, al. 1 – Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. Iar al. 2 – Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

Articolul 53 Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

– art. 14 și art. 17 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului și art 1 din Protocolul 12 din aceeași Conventie,

– art. 3, 7, 8 21, 38, 48, 53 și 54 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

Poza : dw.com

Nu pierdeți asta !

Subscribe To Our Newsletter

Șoc : Președintele Tanzaniei : Testul coronavirus la capră și fruct a ieșit pozitiv !

Președintele Tanzaniei, John Magufuli, povestește că a trimis la un laborator de testare pentru covid,...

Închide