Teatrul de papusi de la Bravinvest, regizorul demisioneaza

Da, se pare ca si domnul Cobarzan s-a saturat de pui si s-a apucat de constructii, inca din 2007. Totodata, sotia si fiica domnului Cobarzan sunt puse in ipostaza de a creste pui. De ce a plecat domnul Cobarzan si domnul Bulzan, veti judeca dumneavoastra. Intr-unul din articolele viitoare !

Intr-o investigatie, cel mai simplu e ceea ce spunea un comisar european : Follow the money !

Deocamdata, incepem usor, cu un istoric al firmei Bravinvest SRL

Monitor Articol Societatea BRAVINVEST – S.R.L.
NOTIFICARE 5702 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunereatextului actualizat al actului constitutiv 2015/10/8 al societatii comerciale BRAVINVEST – S.R.L., cu sediul in satul Floresti, comuna Floresti, Str. Prof. Ioan Rusu nr. 129, judetul Cluj, inregistrata sub nr. J12/4457/2007, cod unic de inregistrare 22577310, care a fost inregistrat sub nr. 35053 din 03.06.2015.

Societatea BRAVINVEST – S.R.L.
HOTARAREA NR. 89/1.04.2015
adunarii generale a asociatilor S.C. BRAVINVEST – S.R.L.
Astazi, 01.04.2015, la sediul societatii BRAVINVEST – S.R.L. din Floresti, jud. Cluj, str. Ioan Rus nr. 129, societate avand nr. de ordine J12/4457/2007, CUI RO 22577310, s-au reunit asociatii societatii, reprezentand 100% capitalul social, dupa cum urmeaza:
1. Dna Coborzan Viorica, persoana fizica de nationalitate romana, casatorita, cu domiciliul stabil in xxxx, jud. xxxxx, str. xxxxxx, identificata cuCI [***date personale***], eliberata dexxxxxxxxxxxxxxxxx CNP [***date personale***],detinatoare a 50% din capitalul social al societatii, si
2. Dl Coborzan Nicolae, persoana fizica de nationalitate romana, casatorit, cu domiciliul stabil in loc.xxxxxxx,  identificat cu CI [***date personale***], eliberata de xxxxxx la data de xxxxxx, CNP [***date personale***], detinator a 50% din capitalul social al societatii, de comun acord am hotarat:
Subsemnatul, Coborzan Nicolae, am hotarat cesionarea celor 150 de parti sociale pe care le detin la S.C. BRAVINVEST – 2188 S.R.L. catre Coborzan Alina Nicoleta, persoana fizica de nationalitate romana, cu domiciliul stabil in xxxxxxxxxxxxxxxx, identificata cu CI [***date personale***], eliberata de SPCLEP xxxxxx la xxxxx, CNP [***date personale***], la suma de 1500 lei; cesionarea se va face la valoarea nominala a partilor sociale, pierzand astfel calitatea de asociat si administrator la S.C. BRAVINVEST – S.R.L.; totodata declar ca am primit suma de 1500 lei de la
Coborzan Alina Nicoleta si nu mai am nicio pretentie de la aceasta societate. De asemenea, mentionez ca a fost incheiat contractul de cesiune a partilor sociale nr. 88/01.04.2015.
Subsemnata Coborzan Alina Nicoleta declar ca am platit suma de 1500 lei catre dl Coborzan Nicolae, reprezentand cele 150 parti sociale pe care le detinea la S.C. BRAVINVEST – S.R.L., iar cesiunea s-a facut la valoarea nominala a partilor sociale.
Actul constitutiv al S.C. BRAVINVEST – S.R.L. se va modifica astfel:
Asociatii societatii sunt: COBORZAN VIORICA si COBORZAN ALINA NICOLETA.
Participarea la capitalul social respective participarea la beneficii si pierderi: COBORZAN VIORICA – 50% si
COBORZAN ALINA NICOLETA – 50%.
Societatea va fi administrata de catre Coborzan Viorica.
Celelalte articole din actul constitutiv al societatii nu se modifica.
Se va adopta actul constitutiv actualizat al societatii conform prezentei hotarari.
Prezenta hotarare s-a redactat azi, 01.04.2015, in 5 exemplare, din care trei s-au inmanat partilor.

Societatea Comerciala BRAVINVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J12/4457/2007
COD UNIC DE INREGISTRARE 22577310
ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL CLUJ
DOSAR NR. 48985/08.08.2013
REZOLUTIA NR. 18342/12.08.2013
Pronuntata in sedinta din data de: 12.08.2013
Persoana desemnata conform O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia
D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 – Dragoi Anca Teodora
Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 48985 din data 08.08.2013 pentru BRAVINVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 22577310, numar de ordine in registrul comertului: J12/4457/2007.
PERSOANA DESEMNATA
Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 48985 din data 08.08.2013 s-a solicitat, inregistrarea in registrul comertului a unor
675 modificari referitoare la: obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare si inregistrarea datelor din declaratia-tip – model 2 2014/2/3 pe proprie raspundere in registrul comertului.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate PERSOANA DESEMNATA, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in
conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare si inregistrarea datelor din declaratia-tip – model 2 pe proprie raspundere in registrul comertului potrivit datelor din: Hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 1 din 06.08.2013; Declaratie-tip pe propria raspundere – model 2 nr. 48985 din 08.08.2013.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii. Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Cluj in conditiile art. 6, alin. (3) – (5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de: 12.08.2013.

Societatea Comerciala BRAVINVEST – S.R.L., satul Floresti comuna Floresti, judetul Cluj MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL CLUJ EXTRAS AL INCHEIERII DE INMATRICULARE NR. 23490
din 15 octombrie 2007
Judecator delegat la O.R.C. de pe langa Tribunalul Cluj – Seman Dana Referent la O.R.C. de pe langa Tribunalul Cluj – Radulescu Emese
In baza cererii nr. 63894 din data 11.10.2007 si a actelor doveditoare depuse, judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj a dispus autorizarea si inregistrarea societatii comerciale cu urmatoarele date:
-fondatori: 1. Coborzan Nicolae, asociat, CNP [***date personale***], aport la capital 1.000,00 RON, echivaland cu 100 parti sociale, reprezentand 33,33 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat in localitatea xxxx, str. xxxxxxx, judetul xxxxxxx;
2. Bulzan Vasile, asociat, CNP [***date personale***], aport la capital 1.000,00 RON, echivaland cu 100 parti sociale, reprezentand 33,34 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 33,34 %, domiciliat in xxxxxxx, xxxxxxx, ap. xx, judetul xxxxxx;
3. Dinu Mircea Dan, asociat, CNP [***date personale***], aport la capital 1.000,00 RON, echivaland cu 100 parti sociale, reprezentand 33,33 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat in xxxxx, str. xxxxxx, judetul xxxxxxx;

– administrator persoana fizica: 1. Bulzan Vasile, cetatean roman, nascut la data de xxxxxx in localitatea xxxxx, judetul  xxxx, CNP [***date personale***], act de identitate: CI [***date personale***], emitent Politiaxxxxxx, data emiterii XXXXX, domiciliat in xxxxxxx, str. XXXX nr. XX- , judetul xxxx, durata mandatului este nelimitata, avand puteri depline;

– sediul social: satul Floresti, str. Prof. Ioan Rusu nr. 129, comuna Floresti, conform contract de comodat din data de
9.10.2007;
– domeniul principal de activitate: grupa CAEN 012 – cresterea animalelor;
– activitatea principala: cod CAEN 0124 – cresterea pasarilor;
– capitalul social subscris: 3.000,00 RON, varsat integral; capitalul social este divizat in 300 parti sociale a 10,00 RON fiecare;
– durata de functionare: nelimitata;
– cod unic de inregistrare: 22577310;
– numar de ordine in registrul comertului: J 12/4457/2007.

Societatea Comercială BRAVINVEST – S.R.L., satul Floreşti comuna Floreşti, judeţul Cluj

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
3755 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
2011/10/4
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale

BRAVINVEST – S.R.L., cu sediul în satul Floreşti, str.
Prof. Ioan Rusu nr. 129, comuna Floreşti, judeţul Cluj,
înregistrată sub nr. J12/4457/2007, cod unic de
înregistrare 22577310, care a fost înregistrat sub
nr. 47092 din 6.09.2011.
(7/2.241.669)

Societatea Comercială

BRAVINVEST – S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 15.06.2011 A ASOCIAŢILOR S.C. BRAVINVEST S.R.L.
CU SEDIUL ÎN SAT FLOREŞTI, COMUNA FLOREŞTI, STR. PROF. IOAN RUSU NR. 129, JUD. CLUJ AVÂND NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERŢULUI J12/4457/16.10.2007
ŞI C.U.I. 22577310
1. COBORZAN NICOLAE, cetăţean român, , domiciliat în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
jud. Cluj, identificat prin CI [***date personale***], eliberată de S.P.C.L.E.P. xxxxxxxx, la data de xxxxxxxxxxx,
CNP [***date personale***] şi
2. BULZAN VASILE, cetăţean român, născut în
oraş xxxxxx, jud. xxxxxxxxxxxx, la data de xxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliat în mun. xxxxx, str. xxxxxxx,
jud. Cluj, identificat prin CI [***date personale***], eliberată de S.P.C.L.E.P. xxxxxx la data xxxxxCNP [***date personale***] în calitate de asociaţi ai S.C. BRAVINVEST S.R.L.,
3. COBORZAN VIORICA, cetăţean român, domiciliată în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
identificată cu CI [***date personale***]/xxxxxxx emisă de xxxxx, CNP [***date personale***], în calitate de cesionară, am hotărât:
– Subsemnatul BULZAN VASILE, am hotărât cesionarea celor 150 părţi sociale pe care le deţin la
2711 S.C. BRAVINVEST S.R.L. către COBORZAN VIORICA la 2011/7/22 suma de 1500 lei cesionarea se va face la valoareanominală a părţilor sociale, pierzând astfel calitateade asociat şi administrator la S.C. BRAVINVEST S.R.L.
– totodată declar că am primit suma de 1500 lei de la COBORZAN VIORICA şi nu mai am nicio pretenţie de la aceasta sau societate.
– Subsemnata COBORZAN VIORICA declar că am plătit suma de 1500 lei către dl Bulzan Vasile reprezentând cele 150 părţi sociale pe care le deţinea la S.C. BRAVINVEST S.R.L. iar cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părţilor sociale. COBORZAN VIORICA va deveni administrator la S.C. BRAVINVEST S.R.L.
Actul constitutiv al S.C. BRAVINVEST S.R.L. se va modifica astfel:
Asociaţii societăţii sunt: COBORZAN NICOLAE şi COBORZAN VIORICA.
Participarea la capitalul social respectiv participarea la beneficii şi pierderi – COBORZAN NICOLAE – 50% şi COBORZAN VIORICA – 50%.
Societatea va fi administrată şi reprezentată de către Coborzan Nicolae şi Coborzan Viorica.
Celelalte articole din actul constitutiv al societăţii nu se modifică.
Se va adopta actul constitutiv actualizat al societăţii conform prezentei hotărâri.

Redactat şi atestat de către av. Marius Vidican –

Baroul Cluj în baza împuternicirii avocaţiale azi, data de 15.06.2011, în 5 exemplare dintre care trei s-au înmânat părţilor.
(65/2.162.769)

Societatea Comercială
BRAVINVEST – S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
0025 modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
2011/1/5 actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale
BRAVINVEST S.R.L., cu sediul în sat Floreşti, comuna Floreşti,
judeţ Cluj, str. Prof. Ioan Rusu, nr. 129, înregistrată
sub nr. J12/4457/2007, cod unic de înregistrare
22577310, care a fost înregistrat sub nr. 125199 din
15.12.2010.
(52/1.925.647)

Societatea Comercială
BRAVINVEST – S.R.L.
HOTĂRÂREA ASOCIAŢILOR
S.C. BRAVINVEST S.R.L.
CU SEDIUL ÎN SAT FLOREŞTI, COMUNA FLOREŞTI,
STR. PROF. IOAN RUSU, NR. 129
JUD. CLUJ AVÂND NR. DE ORDINE ÎN
REGISTRUL COMERŢULUI
J12/4457/16.10.2007 ŞI C.U.I. 22577310
NR. 1 DIN DATA DE 15.12.2010
1. COBORZAN NICOLAE, cetăţean român, născut în xxxxxx, identificat prin CI [***date personale***],
eliberată de SPCLEP xxxxxxxxxxxxxxxxx, la data de xxxxxxx, CNP [***date personale***], şi
2. BULZAN VASILE, cetăţean român, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliat
în mun. xxxxxxxxxxxxx, str.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificat prin CI [***date personale***],
eliberată de SPCLEP xxxxxxxxxx la data de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
CNP [***date personale***], în calitate de asociaţi ai S.C. BRAVINVEST S.R.L. am hotărât:
0025 – Modificarea obiectului principal de activitate din
4120 – lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi
2011/1/5
nerezidenţiale în 0147 – creşterea pasărilor.

– Înfiinţarea a două puncte de lucru la adresa
sat Floreşti, comuna Floreşti, Ferma 17 – Ferma 18
jud. Cluj identificat astfel:
– Hala nr. 1, ferma 17 identificată în CF 50782-C1-U1
Floreşti
– Hala nr. 2, ferma 17 identificată în CF 50782-C1-U3
Floreşti
– Hala nr. 3, ferma 17 identificată în CF 50782-C1-U4
Floreşti;
– Hala nr. 4, ferma 17 identificată în CF 50782-C1-U2
Floreşti;
– Ferma nr. 18 compusă din hala nr. 1, hala nr. 2, hala nr. 3, hala nr. 4, clădire vestiar şi anexe identificate
în CF 55073 Floreşti; Celelalte articole din actul constitutiv al societăţii nu se modifică.
Se va adopta actul constitutiv actualizat al societăţii
conform prezentei hotărâri.
Redactat şi atestat de către av. Marius Vidican Baroul
Cluj în baza împuternicirii avocaţiale, azi data
de 15.12.2010 în 4 exemplare dintre care trei s-au înmânat părţilor.
(51/1.925.646)

Societatea Comerciala BRAVINVEST – S.R.L.
NOTIFICARE
6286 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv
2008/11/7
al societatii comerciale BRAVINVEST SRL, cu sediul in SAT FLORESTI, COMUNA FLORESTI, judet Cluj, Str.

PROF.IOAN RUSU, nr.129, inregistrata sub nr. J12/4457/2007, cod unic de inregistrare 22577310, care a fost inregistrat
sub nr.32571 din 15.05.2008.

Societatea Comerciala BRAVINVEST – S.R.L.
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SOCIETATII COMERCIALE „BRAVINVEST” SRL NR. 1 DIN
15.05.2008 SI CONTRACT DE CESIUNE
Subsemnatii 1. COBORZAN NICOLAE, cetatean roman,, identificat prin CI [***date personale***],
eliberata de SPCLEP xxxxxxxx, la data xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
2. BULZAN VASILE, cetatean roman, nascut in xxxxxxxxxxxx, domiciliat in xxxxxxxxxxxxxxxx.
, xxxxxxxxxxxxxxx, identificat prin CI [***date personale***], eliberata de SPCLEP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la data de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx si
3. DINU MIRCEA-DAN, cetatean roman, nascut in xxxxxxx, jud. xxxxxx, la data de xxxxxxxxxxxxxxxx domiciliat inxxxxxxxxxxxxx, str. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jud.Cluj, identificat prin CI [***date personale***], eliberata de xxxxxxxx la data de xxxxxxx, in calitate de asociati ai S.C. „BRAVINVEST” S.R.L., cu sediul in comuna Floresti, sat Floresti, , societate in functiune, avand un capital social de 3.000 lei, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/4457/2007, CUI: 22577310, am hotarat: perfectarea urmatorului
CONTRACT DE CESIUNE
Subsemnatul DINU MIRCEA-DAN, cu datele de identificare de mai sus, am hotarat sa ma retrag din societate, din
calitatea de asociat, cesionand la valoare nominala partile sociale dupa cum urmeaza: 50 parti sociale, a 10 lei fiecare, in valoare de 500 lei in favoarea d-lui COBORZAN NICOLAE, cu datele de identificare de mai sus si 50 parti sociale, a 10 lei fiecare, in valoare de 500 lei in favoarea d-lui BULZAN VASILE. Pentru partile sociale cedate am fost despagubit la valoarea nominala astfel incat nu mai am nicio pretentie fata de societate si cesionari. Ca urmare a acestei cesiuni societatea are 2 asociati. Asociatii declara ca au luat cunostinta de situatia financiara a societatii, de clauzele contractului de societate si statutului societatii, la care adera cu urmatoarele modificari: asociati, capitalul social, partile sociale, profit si 6286 pierdere, administrator, schimbarea obiectului principal de activitate din 0147 in 4120.
Urmare celor de mai sus contractul de societate si statutul societatii comporta urmatoarele modificari si completari:
2008/11/7
Art. din statut si contractul de societate referitor la asociatii societatii va avea urmatorul continut:

„Asociatii societatii sunt: COBORZAN NICOLAE, cu datele de identificare de mai sus,  si
BULZAN VASILE, cu datele de identificare de mai sus.”
Art. din statut si contractul de societate referitor la capitalul social va avea urmatorul continut:
„Capitalul social subscris si varsat este de 3.000 lei, impartit in 300 parti sociale a 10 lei fiecare si este varsat integral in numerar de asociati.”
Art. din statut si din contractul de societate referitoare la aportul la capitalul social, la partile sociale si participarea la
beneficii si pierderi vor avea urmatorul continut: ” Aportul asociatilor la constituirea capitalului social, la partile sociale si participarea la beneficii si pierderi se prezinta astfel:
COBORZAN NICOLAE 1500 lei 150 parti sociale 50%
BULZAN VASILE 1500 lei 150 parti sociale 50%”.
Art. din statut si contractul de societate referitor la administrarea societatii va avea urmatorul continut: „Dreptul de a administra si de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii apartine asociatilor COBORZAN NICOLAE si BULZAN
VASILE, cu datele de identificare de mai sus. Durata mandatului administratorilor este nedeterminata. Orice document financiar contabil este valabil cu o singura semnatura.”.
Art. referitor la obiectul principal de activitate se modifica astfel: „Obiectul principal de activitate este din domeniul – 412 si se refera la: „4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”.
Asociatii au hotarat radierea urmatoarelor coduri din obiectul secundar de activitate: 2020, 2051,4910, 4920, 6420, 8020, 8291, 8532, 8551, 8552, 9101, 9499.
Asociatii au hotarat adoptarea unui nou act constitutiv al societatii, actualizat si reformulat, care sa cuprinda modificarile din prezenta hotarare si din actele aditionale inregistrate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, dupa inmatricularea societatii.
Restul clauzelor din statut raman nemodificate. Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 15.05.2008, de referent de
specialitate cu studii juridice Bunda Mariana, in 5 exemplare originale din care 4 exemplare pentru parti si un exemplar
pentru compartimentul de asistenta din cadrul Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj.

Societatea Comercială BRAVINVEST – S.R.L., satul Floreşti comuna Floreşti, judeţul Cluj MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
0622

2008/1/30

TRIBUNALUL CLUJ

EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE NR. 23490
din 15 octombrie 2007 Judecător delegat
la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj – Seman Dana Referent
la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj – Rădulescu Emese
În baza cererii nr. 63894 din data 11.10.2007 şi a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale cu următoarele date:
– fondatori:
1. Coborzan Nicolae, asociat, CNP [***date personale***], aport la capital 1.000,00 RON, echivalând cu 100 părţi sociale, reprezentând 33,33 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 33,33 %,

2. Bulzan Vasile, asociat, CNP [***date personale***], aport la capital 1.000,00 RON, echivalând cu 100 părţi sociale, reprezentând 33,34 %
din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 33,34 %,
3. Dinu Mircea Dan, asociat, CNP [***date personale***], aport la capital 1.000,00 RON, echivalând cu 100 părţi sociale, reprezentând 33,33 %
din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 33,33 %,
– administrator persoană fizică:
1. Bulzan Vasile, cetăţean român, născut la xxxxxxx, act de identitate: CI [***date personale***], emitent xxxxxx, data emiterii x
xxxx,  durata mandatului este nelimitată, având puteri depline;
– sediul social: satul Floreşti, str. Prof. Ioan Rusu nr. 129, comuna Floreşti, conform contract de comodat din data de 9.10.2007;
– domeniul principal de activitate: grupa CAEN 012 – creşterea animalelor;
– activitatea principală: cod CAEN 0124 – creşterea păsărilor;
– capitalul social subscris: 3.000,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 300 părţi sociale a 10,00 RON fiecare;
– durata de funcţionare: nelimitată;
– cod unic de înregistrare: 22577310;
– număr de ordine în registrul comerţului: J 12/4457/2007.
(32/271.426)

Subscribe To Our Newsletter

Incendiar : Foc, la groapa de gunoi a lui Boc

E vara si groapa de gunoi a lui Boc, a luat din nou foc. Prefectul...

Închide