Știri 

Modernizarea şi dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Jucu

Consiliul Judeţean Cluj a depus spre finanţare, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere, proiectul privind „Modernizarea şi dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Jucu”. Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii tinerilor cu dizabilităţi neuropsihice severe din cadrul acestui Centru, prin realizarea de lucrări de reabilitare infrastructurale complexe, care vizează amenajarea şi dotarea spaţiilor cu instalaţii electrice, termice…

Read More