Știri 

Primul poem în latină din Transilvania

1419, biserica romano-catolică secuiască din Dîrjiu (astăzi unitariană): pictura magistrului Ștefan din Ung. Inscripţia de pe steagul unuia dintre soldaţii romani de lângă Sfântul Pavel menționează: „HOC Opus FECit De PINGERE SEU ProePARARE MAGistER PAULus FILIus STEPHANI DE UNG Anno DomiNI MillessiMO CCCmO X NONO.” Iar pictorul adaugă mai departe: „Scriptum scrierbebat Et pulchram puellam In mente tenebat”, adică (în traducere liberă, a mea): „Am scris astă scrisoare Iar pe dulcea fată N-oi uita vreodată…” Dacă nu mă înșel, Ștefan din Ung transcrie din versiunea latină a baladei despre lupta…

Read More