Soc ! Te vizează, dacă locuiești la bloc ! De vineri !

Începând cu 28 septembrie 2018, cadrul legislativ al asociațiilor de proprietari se va modifica, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

1. Proprietarii care nu vor permite accesul în locuință pentru reparații, lucrări sau în situații de urgență, după ce au primit preaviz motivat de la asociație, vor risca o amendă de la 500 la 3.000 de lei. Cuantumul amenzii se regăsește și acum în lege, dar se aplică pentru neluarea măsurilor necesare pentru a repara și a menține clădirea în stare de siguranță. Noua lege fixează însă amenda pentru refuzul efectiv de a permite accesul.

2. Orice proprietar care închiriază va trebui neapărat să notifice asociația cu privire la prezența chiriașilor în apartamentul său în cel mult zece zile de la semnarea contractului de închiriere. De asemenea, la bloc vor putea să se înființeze și asociații de chiriași, conform noii legi.

3. Noua reglementare prevede o obligație expresă a proprietarilor de a comunica asociației și organului fiscal local orice schimbare a suprafeței construite sau utile, în cel mult 30 de zile de la încheierea lucrărilor. Nerespectarea acestei obligații va atrage, potrivit actului, o amendă de la 200 la 1.000 de lei.

4. Cotele de contribuție trebuie vor plătite în cel mult 30 de zile calendaristice de la data afișării listei lunare de plată, conform noii legi, față de legea actuală, care prevede 20 de zile. Administratorul va trebui să notifice scris restanțierii, de asemenea.

5. Legea nouă impune câteva obligații clare în sarcina dezvoltatorilor imobiliari care construiesc blocuri de locuințe. În primul rând, dezvoltatorii vor trebui să-i informeze la momentul înstrăinării pe cumpărători cu privire la necesitatea constituirii asociaţiilor de proprietari. Celor care cumpără locuințe în ansamblurile rezidențiale trebuie să li se asigure furnizarea serviciilor de utilități publice, iar dezvoltatorul va trebui neapărat să le pună la dispoziție locatarilor cartea tehnică a construcției.

6. Obligația de a constitui asociațiile de proprietari acolo unde există cel puțin trei proprietăți individuale și spații comune este stabilită foarte clar în noua lege, nu lăsată sub zodia opționalului. Prin urmare, toți cei aflați în această situație trebuie să-și înființeze asociații de proprietari, conform noii legi.

7. Ca o noutate față de legislația în vigoare, Legea nr. 196/2018 stabilește ca structura conducerii unei asociații de proprietari să fie diferită în funcție de numărul de apartamente din imobilul în care se va înființa asociația.

8. Legea nouă stabilește că proprietarii nu vor mai putea fi reprezentați (prin mandat) în adunarea generală de președinte, vreun membru al comitetului ori de administrator. Și, totuși, ce va face proprietarul care nu va putea veni la ședințele adunării generale? Va putea mandata scris și semnat pe orice alt membru al asociației (împuternicirile se vor atașa la procesul-verbal al ședinței).

9. Ca nou proprietar al unui apartament, e bine de știut că există un termen-limită de zece zile lucrătoare (de când a operat efectiv transferul dreptului) pentru a transmite asociației toate informațiile necesare acesteia pentru calcularea cotelor de întreținere.

10. Dacă unele blocuri au funcționat până acum și în lipsa acestui document, e bine de știut că noua lege obligă asociațiile să aibă un regulament de bloc, făcut după un model oficial pe care autoritățile trebuie să-l pună în dezbatere în perioada următoare.

11. Tot această nouă lege prevede expres și că cei care locuiesc la primul nivel al unei clădiri (și care nu folosesc liftul aproape niciodată, neavând de ce) vor putea fi scutiți de a mai plăti ceva pentru consumul de energie de la lift.

Mai multe, pe avocat.net. 

Se deschide Centrul Cultural romano-german la Nuernberg, in 6 octombrie 2018

  In 6 octombrie 2018, isi deschide portile in inima Europei, Nuernberg, pe Petersauracherstr. 47-49, Centrul...

Închide