Soarta comunitatii florestene, in mana unui judecator fost membru CSM, Alexandrina Nan

5092/117/2017, urgente. Tribunalul Cluj. 50 000 de floresteni vor aer curat, fara mirosul pestilential oferit in dar, de ferma de pui, in insolventa, in dosar 813/1285/2016.

Ce se poate spune despre judecatoarea Alexandrina Nan ?

Ca este si va fi un judecator de o probitate morala si profesionala iesita din comun. A facut parte din Consiliul Suprem al Magistraturii. Ea ramane o referinta a ceea ce inseamna excelenta profesionala coroborata cu umanitate. Ca exista incredere in justitie, ca experienta doamnei judecator isi va spune cuvantul, ca lupta unor oameni nu a fost in zadar.

Gemenii, in mod special, reprezinta comunicatorii mesajului. Fie el si Divin. Iata ca, judecatoarea Alexandrina Nan, este chemata sa faca dreptate intre comunitatea floresteana reprezentata prin Primar, si Agentia de Protectie a Mediului Cluj, respectiv Bravinvest SRL, ferma de pui. 

 

Ce trebuie sa se judece, maine, 04.12.2017 :

CERERE DE SUSPENDARE A ACTULUI ADMINISTRATIV

autorizatie integrata de mediu, emisa de Agentia de Protectie a Mediului, Cluj.

Autorizația Integrată de Mediu Nr. 9/22.05.2017 s-a emis în condițiile nerespectării unor proceduri specifice de formă :

În urma măsurătorilor efectuate de către reprezentanții Agenției Pentru Protecția Mediului Cluj la data de 07.07.2016 la punctul de recoltare situat în loc. Florești, str. Florilor nr. 274 au fost constatate depășiri peste limitele maxime admise la amoniac. Din cuprinsul autorizației de mediu contestate nu rezultă măsuri concrete privind limitarea sau micșorarea concentrației de amoniac pentru obiectivul autorizat. Autorizația Integrată de Mediu Nr. 9/22.05.2017 nu cuprinde stabilirea valorilor de emisii de miros conform normei europene SR EN 13725, determinarea concentrației substanțelor mirositoare prin olfactometrie dinamică prin prevalarea a câte trei probe din fiecare sursă relevantă care contribuie la eliberarea de substanțe mirositoare și analizarea lor prin olfactometrie dinamică.

La emiterea acestei autorizații integrate de mediu nu a fost efectuat vreun studiu de impact asupra sănătății distinct pentru beneficiarul acestui act administrativ. În ceea ce privește perioada de oprire temporară a activității societății BRAVINVEST SRL, ce a durat aproape un an, încetarea temporară a activității, intrarea acestei firme în procedura de insolvență conform Dosarului nr. 813/1285/2016 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, nu s-a procedat la transmiterea Planului de închidere a instalației în conformitate cu punctul 18 din Ghidul Tehnic General.

S-a procedat la eliberarea Autorizației Integrată de Mediu Nr. 9/22.05.2017 fără a răspunde în prealabil obiecțiunilor formulate la dezbaterea publică. Acestea vizau lipsa transparenței și participării la luarea deciziilor de către Agenția Pentru Protecția Mediului Cluj în procedura de autorizare, ca și în introducerea standardului de olfactometrie dinamică SR EN 13725 în procedura de autorizare. Totodată, facem referire și la modul în care s-au efectuat măsurătorile de mediu prin laboratorul acestei instituții.

Pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, exista o sesizare a jurnalistului Horia-Eugen  Cristea. Iata ce contine :

SESIZARE PRINVIND DECIZIA DE AUTORIZARE A UNEI FERME DE PUI INTR-O ZONA DE RESTRICTIE SANITARA LA 11,3 M DE UN BLOC DE LOCUIT

 

Subsemnatul Horia-Eugen Cristea, , domiciliat in Floresti,judetul Cluj,  str. Florilor nr., ap. , avand CNP , prin prezenta va sesizez asupra unor eventuale aspecte de nelegalitate, rugandu-va ca dupa analiza lor sa dispuneti masurile legale. Este vorba despre constructii de locuinte extrem de apropiate de ferma de pui Bravinvest SRL, ferma care genereaza un impact NEGATIV cuantificabil olfactometric, imposibil de suportat. Societatea care va fi autorizata, se afla in procedura de insolventa, grupul de societati Amareto SRL, Amareto Impex SRL, Bravinvest SRL, avand in tabelul de creante peste 100  de societati debitoare, in conformitate cu dosarele 811/1285/2016, 812/1285/2016, 813/1285/2016, de pe langa Judecatoria Cluj. Sunt puse ca atare sub semnul intrebarii garantiile de biosecuritate, datorita capabilitatii reduse financiare ce ar rezulta firesc din neplata datoriilor, inclusiv catre Statul Roman. Administratorul fermei, Viorica Cobarzan, are un dosar penal legat de regimul TVA intracomunitar.

 

Caracterul de urgenta al solicitarii : rezida din decizia de eliberare a autorizarii integrate de mediu inepand cu 3 mai 2017, decizie luata in 4 aprilie 2017 de catre APM Cluj, ceea ce ar genera popularea fermelor si obligarea noastra de a ne parasi locuintele datorita mirosului pestilential

 

Olfactometric vorbind, o autorizare a fermei de pui Bravinvest ar echivala dupa parerea mea cu o incalcare a articolului 8 CEDO, dar si cu distrugerea vietii unei comunitati de 50.000 de suflete. Jurisdicţia europeană a extins protecţia vieţii private a persoanei prevăzută de art. 8 şi la mediul înconjurător sănătos în care aceasta are dreptul să trăiască.

Astfel, în cauza Lopez-Ostra contra Spania Curtea a decis că prin plasarea unei staţii de epurare a apelor reziduale cu efecte nefaste asupra vieţii private şi de familie a reclamantei în apropierea domiciliului acesteia statul în cauză nu a asigurat justul echilibru între interesele generale, concretizate în speţă de necesitatea de a construi o asemenea instalaţie şi cele personale, în speţă dreptul reclamantei de a beneficia de un mediu înconjurător sănătos, drept apărat prin art. 8 din Convenţie. Daunele interesele in spetele de acest gen sunt de ordinul zecilor de mii de euro.

Articolul 35 din Constituția României:

(1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic.                                                                                                      (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și a ameliora mediul înconjurător.

 

 

CONCLUZII SCRISE :

 

1.Date fiind diversele informatii referitoare la autorizarea fermei din Floresti, Cluj,  este relevanta prezentarea situatiei si a datelor din care se desprinde urmatoarea concluzie:
– la data emiterii autorizatiei integrate de mediu nr. 15-NV6 din 21.06.2006, prin care se autoriza o fermă de păsări de 22.000 capete și un abator, exista o zonă de locuinte (ANL cetatea fetii demarat in anul 2002) la mai putin de 400 m de obiectivele autorizate și drept urmare o fermă care impune o zonă de protectie sanitară de 1000 m, respectiv un abator cu o zonă de protectie de 500 m, nu putea fi autorizate nici la acea dată cu atât mai mult la acestă dată. Zona s-a dezvoltat în conformitate cu directiile de dezvoltare stabilite prin PUG-2005 care limita functiunea amplasamentului la o activitate ce presupune o zonă de protectie sanitară de maxim 50 m. De asemenea se poate constata și faptul că abatorul s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale privind emiterea autorizatiei de construire acesta fiind realizat fără elaborarea prealabilă a unui PUZ – obligatoriu conform PUG-1999 iar schimbarea destina’ie din ferma de crestere a iepurilor in ferma de crestere pui s-a facut neautorizat si asta in ciuda faptul ca zona de protectie sanitara a fost marita cu cateva sute de metri.

 

Referitor la Autorizatia integrată de mediu nr. 15-NV6 din 21.06.2006:

 • Autorizatia integrată de mediu (AIM) nr. 15-NV6 din 21.06.2006 a fost emisă pentru fermă de păsări și abator cu 8 hale de productie, utilizate pentru creșterea intensivă a păsărilor de carne, capacitate maximă de 22.000 locuri/hală/serie și abator pentru păsări cu capacitatea de 3179,2 tone/an carne de păsări și organe, adică o fermă de păsări de 22.000 capete și abator;
  • La data emiterii autorizatiei integrate de mediu, adică 21.06.2006, era în vigoare Ordinul Ministrului sănătătii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei, care prin prevederile art. 11 reglementa distanţele minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare (în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe), după cum urmează:
  o Ferme de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexe avicole industriale=1.000 m
  o Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor = 500 m
  • Același articol precizează faptul că distantele minime de protectie sanitară pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate, însă în cazul autorizatiei integrate de mediu nr. 15-NV6 din 21.06.2006 nu a fost întocmit un astfel de studiu de impact asupra sănătătii populatiei prin care să se reducă distantele minime de protectie sanitară enuntate, după cum reiese din documentatia solicitării anexă la autorizatia din anul 2006 și din adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj nr. 23479/44/21.07.2016 în care se precizează faptul că „emiterea AIM nu a necesitat un studiu de sănătate deoarece era respectată distanta minimă de protectie sanitară a fermei fată de ansamblul rezidential existent la acea dată”;
 1. Referitor la reglementarea urbanistică a zonei și instituirea zonei de protectie sanitară prin documentatii de urbanism:
 • Amplasamentul fermei de pui a fost, de la înfiintare și până în anul 1993 (?) data aprobării planului urbanistic general al comunei Florești situat în extravilanul localitătii;
  • Ulterior introducerii în intravilan (PUG – 1993 ?), amplasamentul pe care se află în prezent ferma de pui și abatorul, a fost reglementat prin Planul Urbanistic General al Comunei Florești versiunea 1999, aprobat prin Hotârârea Consiliului Local al Comunei Florești nr. 35 din 30 decembrie 1999, aceasta fiind inclus în UTR.6 – Zona mixtă M – subzona viitoare unităti cu caracter preponderent industrial și depozitare (inclusiv agro-industriale) unde amplasarea de noi obiective inclusiv specificul acestora este permisă numai în baza unui PUZ. – M.p.A – Subzonă mixtă propusă, inclusiv terenul fermei de pui existentă care este în proces de schimbare a functiunii în mică industrie în evolutie. Amplasarea de noi obiective sau noi functiuni este permisă numai pe baza unor P.U.Z.-uri avizate și aprobate conform legii, care să contină și relatia fată de drumul propus „Șoseaua nr. 1”. Prin prisma prevederilor amintite emiterea autorizatiei de constuire pentru abator, ca obiectiv nou propus, era obligatoriu ca anterior emiterii autorizatiei de construire șă fie elaborat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care abia ulterior avizării și aprobării conform legii putea să stea la baza emiterii autorizatiei de construire nr. 7019/12.08.2004 pentru investitia nouă – abator de păsări.
  • Planul Urbanistic General – versiunea 1999 a prevăzut pentru zona viitorului ansamblu rezidential „Cetatea fetei” destinatia de zonă rezervată pentru locuinte și dotări complementare, putând fi inclusă în intravilanul localitătii în baza unui PUZ avizat și aprobat. Astfel, în baza certificatului de urbanism nr. 8 din 11.02.2002 a fost elaborat Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Cartier rezidential Cetatea fetei” – comuna Florești pe o suprafata de 50,45 ha. PUZ -ul a fost avizat de către Consiliul Judetean Cluj prin avizul nr. 6/2002 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Florești nr. 53 din 5 noiembrie 2002. Prin PUZ zona a fost delimitată în unităti teritoriale de referintă, cu următoarele specificatii – zona de locuit, zona centrală și functiuni complementare, zona mixtă – locuire și functiuni complementare, zona echipamentelor publice, zona spatiilor plantate, de recreere, sport, zona de gospodărire comunală, zona cirdulatiilor auto și pietonală – cu mentiunea că zona reglementată prin acest PUZ se afla la mai putin de 400 m de amplasamentul fermei de pui și abatorului și mentiunea că PUG – 1999 propunea schimbarea functiunii în mică industrie în evolutie. Pentru realizarea cartierului rezidential ”Cetatea Fetei” a fost emis și acordul de mediu nr. 118/22.03.2002.
  • Ulterior, amplasamentul pe care se află în prezent ferma de pui și abatorul, a fost reglementat prin Planul Urbanistic General al Comunei Florești versiunea 2005, aprobat prin Hotârârea Consiliului Local al Comunei Florești nr. 6 din 11 ianuarie 2005, aceasta fiind inclus în Zona unitătilor agricole (UA) – Subzona unitătilor agricole existente (UAe) și Subzona unitătilor agricole propuse (UAp) conditia fiind de a putea asigura zonele de protectie sanitară. Prin PUG se prevede în jurul amplasamentul actualei fermei de pui și abatorului o zonă de protectie sanitară de 50 m ceea ce implicit arată faptul că prin caracterul strategic al PUG se continuă trendul de dezvoltare a zonei prin eliminarea factorilor poluanti zona de protectie sanitară instituită conditionând functiunile și functionalitatea activitătiilor agro-industriale ce pot fi desfășurate pe parcelă.

Prin prisma celor enuntate se pot constata următoarele:
• Aprobarea în anul 2002 a PUZ-ului pentru realizarea ansamblului rezidential „Cetatea Fetei”- comuna Florești, situat la o distantă mai mică de 400 m fată de amplasamentul fermei de pui și abatorului, a condus indubitabil la imposibilitatea respectării zonelor de protectie sanitară de 500 m pentru abator respectiv 1.000 m pentru ferma de pui care să permită eliberarea autorizatiei integrată de mediu (AIM) nr. 15-NV6 din 21.06.2006 fără elaborarea în prealabil a unui studiu de impact asupra sănătătii populatiei conform prevederilor OMS nr. 536 art. 11;
• Autorizatia de construire nr. 7019/12.08.2004 pentru investitia nouă – abator de păsări emisă de Primarul Comunei Florești s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, deoarece conform Planului Urbanistic General, în vigoare la acel moment, pentru acel amplasament era necesar ca premergător emiterii autorizatiei să fie elaborat și aprobat un Plan urbanistic zonal (PUZ), or un asemenea PUZ nu a fost avizat/aprobat;
• Planul Urbanistic General al Comunei Florești, în vigoare la data eliberării autorizatiei integrate de mediu nr. 15-NV6 din 21.06.2006 a instituit în zona amplasamentului fermei de pui și abatorului o zonă de protectei sanitară de doar 50 m ceea ce implicit conduce la limitarea activitătii și functiunilor ce se pot desfășura pe acel amplasament, iar ferma de pui și abatorul nu se pot încadra într-o asemenea zonă de protectie sanitară și nu puteau să functioneze din punct de vedere urbanistic pe acel amplasament.

Legat de APM Cluj, laboratorul nu mi-a pus la dispozitie atestatele metrologice ale aparaturii utilizate.  Nu s-a precizat in raportul de incercare, conditiile meteo, in ceea ce priveste momentul masurarii, sub aspectul temperaturii si al presiunii atmosferice, la acel moment dat.Nu s-a precizat daca laboratorul APM este acreditat RENAR. Am cerut  prezentarea acreditarii, sau alte acreditari recunoscute intern sau international. Daca rezultatul se incadreaza in gradul incertitudine extinsa, in mg/m_cub, de +- 0, 004In cazul in care nu s-a incadrat, ce masuri s-au dispus.Legat de solutiile absorbante, precizati la ce temperatura si prin ce metode ati realizat pastrarea temperaturii, dar si intervalul de timp intre momentul recoltarii si cel al prelucrarii.Daca de la autorizarea din 2006-2014 s-au realizat punctual urmatoarele deziderate punctual :

Articolul 5 din Directiva Europeana 96/61/CE

Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că autorităţile competente se asigură, prin intermediul autorizaţiilor emise în conformitate cu art. 6 şi 8, sau, după caz, prin revizuirea şi, dacă este necesar, prin actualizarea condiţiilor, că instalaţiile existente funcţionează conform cerinţelor din art. 3, 7, 9, 10, 13, art. 14 prima şi a doua liniuţă şi art. 15 alin. (2), în termen de maximum opt ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, fără a aduce atingere legislaţiei comunitare speciale.

Statele membre iau măsurile necesare pentru punerea în aplicare, la instalaţiile existente, a dispoziţiilor art. 1, 2, 11, 12, 14 a treia liniuţă, 15 alin. (1), (3) şi (4), 16, 17 şi 18 alin. (2) cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Autorizaţia cuprinde cerinţe adecvate de monitorizare a eliberărilor, specificându-se metodologia de măsurare, frecvenţa, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate pentru a verifica conformarea la cerinţele autorizaţiei.

Daca d.p.d.v juridic ati semnalat ca temei legal pentru autorizare, contractul de comodat intre Amareto si Bravinvest, societati orientate pe obtinerea de profit, ca indatorire a unui functionar public. Voi mai arata ca baza autorizarii constructiilor din imediata apropiere a fermei stau studii de impact Daca rapoartele de mediu sunt conforme, va rog sa le puneti la dispozitie, avand in vedere :Distanţele prevăzute la art. 11 pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sănătăţii, elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de către MinisterulSănătăţii.
Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populaţiei se realizează pentru orice activitate supusă reglementărilor de evaluare a impactului asupra mediului, pe baza raportului de mediu, a planului de amplasament, certificatului de urbanism şi memoriului tehnic, precum şi pentru alte situaţii specifice gospodăriilor, neprevăzute la art. 15. Am cerut sa mi se puna la dispozitie toate rapoartele de mediu, pentru fiecare edificiu posibil afectat de poluare, aflat sau nu in zona de restrictie sanitara stipulata prin ordinul 536/1997 modificat pri OMS 119/2014.

Solicit precizari de la consilierii locali Floresti, primarii din Floresti 2006 – 2017, directorii APM 2006-2017. Rog verificati rezultatele dezbaterii publice de la Floresti, pozitia tuturor participantilor de neacordare a AIM pentru ferma de pui. De ce nu s-a tinut cont si de acest aspect ?

Laboratorul APM Cluj nu este acreditat. Telefonic, Institutul National de Metrologie a confirmat ca a primit o cerere de contract cadru din partea APM Cluj, doar in cursul acestui an, iar aparatura nu are avize metrologice la zi si nici etalonari legale.

 

Cu stima si aleasa pretuire,

ing. Horia-Eugen Cristea

voceaclujului.ro

procurorul.ro

 

 

Subscribe To Our Newsletter