Site-ul genocid.ro, a fost închis prin Decizia Ancom nr. 498/16.04.2020

Avand in vedere decizia ANCOM, vom elimina si noi definitiv articolul in care prezentam continutul site-ului genocid.ro :

În temeiul Hotarârii Parlamentului României nr. 93/2017 privind numirea preşedintelui AutoritaȚii Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
In temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind inființarea Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicați, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completarile ulterioare,
Având in vedere art. 9 și art. 28-30 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere dispozițiiîe art. 91 alin. (3) din Anexa nr. 1 „Masuri de prima urgență cu aplicabilitate dire‹:ta” sa Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul oficial al României nr. 311 din 14.04.2020, potrivit cărora
„Furnizorii de servicii de publice degazduire și furnizorii de conținut sunf obligați ca, la decizia motivată a Autorifatii Nationale pentru Administrafe și Replementare i“n Comunicații, să intrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin continutul respectiv se promovează știri false cu privire la evolufia COVID-19 și la măsurile de protectie și prevenire.
Având în vedere că, prin adresa nr. 12501/16.04.2020, inregistrată la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOHM) cu nr. SC-12396/16.04.2020, ministerul Afacerilor Interne, în considerarea analizei și propunerii înaintate de Grupul de Comunicare Strategică, constituit în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgența, a solicitat ANCOM emiterea unei decizii privind blocarea accesulul utilizatorilor la site-ul htțps:/ /genocid.ro/,
Având în vedere ca, potrivit celor menționate în adresa Ministerului Afacerilor Interne, precum și în analiza reaîizată de către Grupul de Comunicare Strategică, prin intermediul site-ului genocid.ro, se distribuie constant informații complet false sau distorsionate cu privire la evoluția COVID-19 și la masurile de protectie și prevenire, astfel, cu titlu de exemplu, „sub pretextul formulării unei plânperi penale impotriva conducătorilor mai multor inSfltuI:fi; inițÎâtoftll PLANGERII  PENIALE PUBLICE (forrnulă Juridică inexistentă) instiga publicul să nu respecfe prevederile Ordonantelor Militare invocănd motive faIse pentru care Ordonantele militare ar fi ilegale.”,
Având in vedere că, de asemenea, potrivit analizei realizare de către Grupul de Comunicare Strategică, site-ul https://genocîd.ro/ „a fost creat special pentru coalizarea unor persoane care ou scop sa propage mesaje de nerespectare o prevederilor Ordononțe  Militare pt pentru inducerea unui sentiment de nes:iguranta, constând exclusiv teorii ale conspiratiei, fără nicio dovada șî promovănd acțîuni impotriva mai multor instituțiî de drept din Romănia”, fiind menționate, cu titlu de exemplu, următoarele informații și mesaje:
„Datorită faptelor descrise și a unor indicii din declaratiile oficiale care denotă colaborarea cu forte străine in detrimentul interesului securitătii naționale, suntem indreptatiti a alarma șî sustine că asistâm si suntem supusi la acte foarte grave de înaltă tradare,  genocid, infracțiuni contra umanitătii” și atentat la Securitatea Nationala incadrindu-se să fim impiedicafi sa participăm legal la apărarea țării” și la menținerea securitătii” nationale.
Vezi mai mult aici

 

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI
REGLEMENTARE ÎN COMUNICA II

emite prezenta:
DECIZIE

Art. 1. — Societatea CHROOT NETWORK S.R.L., cu sediul în localitatea București, str. Liviu Rebreanu nr. 46-58, Sc. H, Et. 6, Ap. 66, Sector 3, cod poștal 031793, cod unic de înregistrare 21052851, este obligată să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o rețea de comunicati electronice ori stocarea conținutului, eliminarea acestuia la sursă, disponibil prin intermediul site-ului genocid.ro .

Art. 2. — (1) Nerespectarea măsurii dispuse prin prezenta decizie constituie contraventie și
se sancționează cu amendă de la 10.000 la 70.000 Iei.
(2) Constatarea contraventiei și aplicarea sancțiunii se fac de către persoanele împuternicite de ministrul afacerilor interne.

Art. 3. — Prezenta decizie poate fi atacată în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 coroborate cu cele ale art. 62 din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.
Art. 4. — Prezenta decizie se comunică societățiț CHROOT NETWORK S.R.L. prin publicarea pe pagina de internet a ANCOM (www.ancom.ro) și prin transmiterea prin orice mijloc de comunicatie la distanță ce poate fi atribuit acestei societăți conform informațiilor disponibile în spațiul public.

* Constatări re inute în Nota internă nr. DENC/2972/16.04.2020

Nu pierdeți asta !

Subscribe To Our Newsletter

Breaking News : Știrea dezvăluită de chirurgul Jerome Adams cutremură lumea !

WASHINGTON DC -America nu mai cotizeaza la Organizatia Mondiala a Sanatatii. Modelul de contagiune  Gates...

Închide