Sedinta la Consiliul Local Floresti

DSCF0655JUDEŢUL CLUJ
COMUNA FLOREŞTI
PRIMAR,
Nr. 14547 din 23 mai 2014

C O N V O C A T O R

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 30 mai 2014 ora 13,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinei de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu sumele primite de la Consiliul Judeţean Cluj.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31 martie 2014.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluţiei optime de delegare a serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj şi mandatarea d-lui primar pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare şi mandatarea d-lui primar pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare şi mandatarea d-lui primar pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de repoziţionare a imobilului cu nr. cadastral 57019 înscris în CF 57019 Floresti.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare primire a activelor mijloace fixe şi delegarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către SC Compania de Apă Someş SA ale ansamblului de pompe situate în Floreşti, str. Sesul de sus, nr. 171-182.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între comuna Floreşti şi Unitatea de Management al Proiectului ” Măsuri active în vederea integrarii pe piaţa muncii ” ID 129124 din cadrul proiectului DMI 5.1.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între comuna Floreşti şi Unitatea de Management al Proiectului ” Accesul romilor pe piaţa muncii- prioritatea noastră” ID 141585 din cadrul proiectului DMI 6.2.
11. Proiect de hotarâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni comunale, situate in extravilanul comunei Floreşti , pentru pasunatul bovinelor , ovinelor, caprine şi ecvideelor.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 67/2006, privind darea în folosinţă gratuită a unui teren, aparţinând domeniului public al comunei Floreşti, situat în cartierul „ Cetatea Fetei” pentru Parohia greco-catolică , în vederea construirii unei biserici.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere între comuna Floreşti şi Parohia greco¬-catolică Floreşti, având ca obiect imobilul situat în localitatea Floreşti, str. Avram Iancu 132.
14. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUD „ Construire imobil de locuinţe colective P+2E cu 6 apartamente”,situate în localitatea Floreşti, str. Avram Iancu , f.n., beneficiar SC LUKACOM INVEST SRL.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ „ Construire Campus universitar„ situat în localitatea Floreşti, B-dul Cetatea fetei, f.n, beneficiar ASOCIAŢIA CRESTINA PRO INTEGRITATEA .
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUD „ Construire unităţi industriale , depozitare şi comerciale” situate în localitatea Floreşti, DN 1 Km. 488 +236, beneficiar SC PERTLAN SRL.
17. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ „ Construire imobil locuinte colective D+P+2E+Er”, situate în localitatea Floreşti, str. Valea Gârbăului, f.n., beneficiar SC CRISTAL TURISM SRL.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUD „ Construire pensiune turistică P+E+M „ situată în localitatea Floreşti, str. Porii f.n, beneficiar SC NAPOCA QUINTA ESSENTIA SRL .
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ/PUD ” Construire 10 imobile de locuinţe colective P+2E+Er şi anexe agrement”, situate în localitatea Floresti, str. Sub Cetate, f.n, beneficiar SC EVOCAPITAL MANAGEMENT SRL.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ „ Construire imobil de locuinţe colective P+2E+M „ situate în localitatea Floreşti, str. Teilor, f.n., beneficiar Pop Ioachim.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ „Construire locuinţe unifamiliale P+M, locuinţe cuplate P+M , locuinţe inşiruite P+M , locuinţe colective D+P+E+M”, situate în localitatea Floreşti, Dealul de jos, beneficiar SC DONNA IMOBILE SRL .
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ ” Construire imobil cu funcţiuni comerciale la parter şi etaj 1 şi locuinţe colective la etajele 2-7, regim de înălţime P+6E+E retras,” situate în localitatea Floreşti, str. Eroilor, nr. 17, beneficiar SC ASSA GROUP SRL.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ ” Construire hală depozitare”, situaă în localitatea Luna de sus, f.n, beneficiar Almaşi Ana Maria şi Almaşi Ferenc.
24. Diverse.

PRIMAR,
Şulea Horia – Petru

 

Follow me!

Subscribe To Our Newsletter

Colectii de Cluj

Universitatea de Artă şi Design  Cluj-Napoca, prin specializarea Modă - Design Vestimentar, în colaborare cu...

Închide