Record de Proiecte de Hotarari pe ordinea de zi a sedintei C.L. Floresti

Primarul Horia Sulea a convocat Consiliul Local Floresti pentru ziua de joi, 23 aprilie, de la ora 16.00. Pe ordinea de zi sunt trecute DOAR… 28 de proiecte de hotarari.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Floreşti pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Floreşti pentru activităţi nonprofit de interes general.

27 februarie 2015 018

3. Proiect de hotărâre aprobarea de fonduri publice de la bugetul local al comunei Floreşti structurilor sportive din comuna Floreşti.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse /categorii de burse pentru semestrul II anul scolar 2014-2015 pentru Școala Gimnazială ” Gheorghe Șincai ” Florești și Școala Gimnazială Luna de sus.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor – sesiunea ianuarie 2015.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 140 din 11.12.2014 privind aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform contractului de finantare, nr. C313011061300006/18.04.2011, incheiat cu Agentia de Plati pentru Finantarea Investitiilor Rurale, destinat realizarii investitiei publice de interes local : „Infintare centru de informare si promovare turistica in cladire existenta”.

7. Proiect de hotărâre aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015.

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Florești.

9. Proiect de hotarăre aprobarea Contului de execuţie al bugetului local al Comunei Floreşti la data de 31 martie 2015.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Florești, jud. Cluj, ca membru fondator la înființarea Asociației ” GAL Someș-Nadăș”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii cabinetelor medicale din localitatea Florești, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 1.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru înscrierea în C.F a concesiunii din str. Valea Gârboului, f.n., beneficiari Rusu Ioan și Rusu Elena.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru înscrierea în C.F a concesiunii din str. Valea Gârboului, f.n., beneficiari Groza Ioan și Groza Emilia.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de functii și Organigrama aparatului de specialitate al primarului.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor lente de pe raza comunei.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD ” Construire imobile de locuințe colective S+P+2E cu 6 apartamente”, situate în localitatea Florești, str. Eroilor. f.n, beneficiar SC EMTAL ENERGY SRL .

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ ” Construire imobile de locuințe colective P+3E”, situate în localitatea Floresti, str. Cătănii, f.n, beneficiar Matiș Pavel Avram .
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire imobile locuințe colective P+2E+M”, situate în localitatea Florești, str. Cetății nr. 63, beneficiar SC CLAR IMPORT EXPORT SRL.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire imobile de locuințe colective P+3E”, situate în localitatea Florești, str. Sub Cetate”, f.n, beneficiar Maja Ioan și asociații.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD/PUZ Modificator la PUD aprobat prin HCL nr.97/2007, pentru 5 imobile de locuinte colective D+P+E+E retras, situate în localitatea Florești, str. Fagului, f.n., beneficiar Budaie Indrei.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD/PUZ Modificator la PUD aprobat prin HCL nr. 255/2007, Construire imobil de locuințe colective D+P+3E+M”, situat în localitatea Florești, str. Dealul de jos, beneficiar Golu Ionuț și Golu Ioana.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD ” Construire imobile de locuințe colective S+P+2E cu 6 apartamente”, situate în localitatea Florești, str. Eroilor, f.n, beneficiar Toncian Ioan .

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire locuințe colective P+3E”, situate în localitatea Florești, str. Tăuțului, f.n, beneficiar Rus Ioan Petru.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ/PUD” Construire imobile locuințe colective D+P+3E și P+3E, situate în localitatea Florești, str. Teilor., f.n., beneficiar Mariș Cosmin și Mariș Brigitte.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire imobil de locuințe D+P+3E”, situate în localitatea Florești, str. Sub Cetate f.n., beneficiar SC GIGHIBANDA SRL.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire imobil de locuințe colective S+P+3E+E retras”, situate în localitatea Florești, str. Porii, f.n., beneficiar Neagu Mircea Aurelian.

27. Proiect de hotărâre privind a aprobarea documentației pentru PUZ” Construire două hale”, situate în localitatea Florești, str. Vidului, f.n., beneficiar Trif Raul Bogdan.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 96/08.05.2007, str. Avram Iancu DN1 E60, beneficiar SC Someșul Cald Producție SRL.

29. Diverse.