RECENZIE “Doctrine esoterice despre viaţa de dincolo de moarte. Spiritism şi reîncarnare” de Simona Spiridon

Lucarea de faţǎ abordeazǎ o temǎ care se aflǎ la limita dintre normal şi paranormal: existǎ viaţǎ dupǎ moarte? Se întrupeazǎ sufletul într-o nouǎ existentǎ, într-un alt trup?

Titlul cǎrţii este unul incitant.  La fel şi coperta din faţǎ, care înfǎţieazǎ o jumǎtate de cap de pisicǎ neagrǎ, pe un fundal negru. Deschizând coperta, pǎtrunzi într-o lume plinǎ de mister…

Dupǎ cum mǎrturisete însǎşi autoarea, subiectul este unul destul de controversat.

“Spiritismul este adeseori a sociat cu termenul de ocultism, cuvânt care derivǎ din latinul ocultus, tradus prin ascuns, misterios, ceea ce alegem sa ignorǎm sau sǎ nu înţelegem. Cu alte cuvinte, ocultismul poate fi definit prin totalitatea lucrurilor necunoscute, incerte sau iraţionale, stând la baza legǎturii invizibile dintre lume şi cosmos”.

Lucrarea este structuratǎ în douǎ pǎrţi. Prima parte cuprinde trei capitole, iar cea de-a doua patru.

In prima parte a cǎrţii, ne familiarizǎm cu literatura spiritistǎ, cu practici spiritiste strǎvechi (necromanţia) şi aflǎm cine este pǎrintele spiritismului modern, in persoana lui Emanuel Swedenborg.

In Capitolele din partea întâi a cǎrţii, Simona Spiridon face o scurtǎ incursiune în istoria spiritismului, purtându-ne cu tandreţe prin marile epoci ale istoriei omenirii.  Aceastǎ lucrare-sintezǎ este utilǎ deopotrivǎ antropologilor, psihologilor, sociologilor şi celor care doresc sǎ aprofundeze acest subiect.

In Capitolul 1, intitulat “Scurt istoric al spiritismului”, scriitoarea face o scurtǎ trecere în revistǎ a istoriei practicilor spiritiste, începând cu Antichitatea.  Primul obicei antic de care ne vorbete este necromanţia, care este “o formǎ veche a spiritismului de astǎzi, necromantul evocând morţii în scopul prezicerii viitorului”.

Apoi ni se prezintǎ cǎrţile sacre evreieşti, unde “lumea de dincolo este adesea atribuitǎ unor locuri mitice: sub pǎmânt, în Cer, dincolo de ocean, sau chiar sub apǎ”.

Cǎrţile morţilor din diferite culturi  prezintǎ cǎlǎtoria sufletului cǎtre aceste tǎrâmuri.  Sunt menţionate“Cartea egipteanǎ a morţilor” şi “Cartea tibetanǎ a morţilor”.

Spre finalul capitolul întâi este prezentatǎ pe larg munca lui Emanuel Swedenvorg, parintele spiritismului si dintre operele sale sunt amintite: ”Raiul şi Iadul” sau “Arcanele celeste”.

Capitolul al doilea – “Mişcarea spiritistǎ în timpul perioadei moderne” – ne familiarizeaza cu alfabetul spiritist, al cǎrui baze au fost puse de celebrele surori Fox din America şi face o trecere în revistǎ a mediumilor, fǎcând şi o clasificare a  acestora.

Tot în acest capitol aflǎm de Allan Kardec, creatorul teoriei spiritiste şi de cǎrţile sale: “Cartea spiritelor”, “Cartea mediumilor” şi “Evangheia dupǎ spiritism”.

“In opinia lui Kardec, Dumnezeu reprezintǎ inteligenţa supremǎ, cauza primarǎ a tuturor lucrurilor, etern, infinit, imaterial, unic, just şi atotputernic”.

Este menţionat şi Bogdan Petriceicu Haşdeu, considerat a fi precursorul spiritismului în România.

Cel de-al treilea capitol se intituleaza “Doctrina spiritistǎ – o controversǎ permanentǎ”.  Capitolul incepe cu prezentarea versetului 28 din Cartea Regi din Vechiul Testament referitoare la practicile de necromanţie, în care morţii sunt chemaţi pentru prezicerea viitorului. In continuare sunt prezentate câteva cazuri de apariţii ale spiritelor, dar şi atitutdinea bisericii cu privire la spiritism.

Autoarea Simona Spiridon îl aminteste pe Sfântul Ciprian, “filosoful din Antiohia Siriei, despre care se spune cǎ a fost unul dintre cei mari vrǎjitori de pe vremea împǎratului roman Decius”. De fapt, acatistele Sfîntului Ciprian sunt recomandate a fi citite împotriva farmecelor şi vrǎjilor.

Cea de a doua parte a cǎrţii este dedicatǎ unui alt subiect controversat: reîncarnarea. In primul capitol aflǎm despre istoria reîncarnǎrii. Sunt menţionaţi câţiva autori, care vorbesc în cǎrţile lor despre fenomenul reîncarnǎrii:  Friederich Lenz – Lifetime. The Accounts of Reincarnation, unde autorul stabilete o legǎturǎ între fenomenele de deja-vu şi amintirile din vieţile anterioare.  Simona Spiridon îl mai aminteşte pe cercetǎtorul american în domeniul parapsihologiei Lloyd Auerbach şi cartea sa “Psychic Dreaming – A Parapsychologists’ Handbook”.

“Cercetǎtorii au ajuns la concluzia cǎ reîncarnǎrile nu se petrec la întâmplare (ci pe baza unor legi – n.r.): legea evoluţiei spirituale a sufletului care urmeazǎ a se reîncarna (1), legea karmei, care impune menţinerea echilibrului şi a armoniei în întregul cosmos (2) şi reluarea unor legǎturi din vieţile anterioare, care au avut la timpul respectiv o mare încǎrcǎturǎ emoţionalǎ (3)”.

Tot în acest capitol, autoarea expune cîteva “opinii ale personalitǎţilor despre subiectul controversat al reîncarnǎrii”. Astfel aflǎm cǎ acest subiect a preocupat omenirea încǎ din zorii existenţei sale. Despre aceasta au scris Herodot, considerat a fi pǎrintele istoriei, iar mai aproape de timpul nostru autoarea îi aminteşte pe Schopenhauer şi Goethe.

Capitolul doi trateaza tema “reîncarnǎrii şi a continuitǎţii sufletului dincolo de moarte şi de concepţia unor mari religii ale lumii”.

“Conform celor mai multe religii, durata cǎlǎtoriei între momentul morţii şi intrarea într-un nou uter variazǎ între 18 şi 49 de zile, timp în care sufletul trǎiete într-o lume intermediarǎ.  In budism, ea este numitǎ prima luminǎ curatǎ a perfecţiunii, în religia egipteanǎ este identificatǎ cu Osiris, iar în cretinism – ascensiunea la Dumnezeu”.

Sunt trecute în revistǎ marile religii ale lumii şi concepţia acestora despre reîncarnare: creştinismul, islamismul, budismul tibetan şi daoidmul din China.

Cel de-al treilea capitol din partea a doua a cǎrţii abordeazǎ tema “reîncarnǎrii şi nemuririi sufletului  în lumea de apoi, perceputǎ de marile civilizaţii”. In aceastǎ adevǎrata incursiune în necunoscut, autoarea ne poartǎ  cu mǎiestrie prin culturile aztecǎ, egipteanǎ, greacǎ şi romanǎ.

Cartea se incheie cu un capitol dedicat lui Emanuel Swedenborg si Allan Kardec.

Aceastǎ carte poate sǎ ofere multe rǎspunsuri celor care le cautǎ, care ii doresc sǎ priveascǎ viaţa – inclusiv propria viaţǎ – dintr-o nouǎ perspectivǎ.

 

RECENZIE “Cluj-Napoca Ro EU. Dosarele X si KIX. Telenovele si ePoeme, de S.A.S, Editura ECOU TRANSILVAN Cluj

Tocmai a vǎzut lumina tiparului în oraşul de pe Someş volumul intitulat “Cluj Napoca RO Eu...

Închide