Precizări privind circulara care reglementează procesele de comunicare publică ale Consiliului Judeţean şi ale entităţilor subordonate

seplecan-3-300x225

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă

Ref: Precizări privind circulara care reglementează procesele de comunicare publică ale Consiliului Judeţean şi ale entităţilor subordonate

 

Ca urmare a unor afirmaţii neadevărate şi interpretări tendenţioase formulate cu privire la circulara emisă de Consiliul Judeţean Cluj şi care vizează eficientizarea activităţii de relaţii publice, comunicare şi imagine a Consiliului Judeţean şi a instituţiilor care funcţionează sub autoritatea acestuia, se impun următoarele precizări:

Regulile de comunicare precizate în respectivul document nu reprezintă în niciun fel o noutate pentru Consiliul Judeţean Cluj şi pentru entităţile publice care funcţionează sub autoritatea acestuia, iniţiativa instituirii lor neaparţinând actualului preşedinte al forului administrativ judeţean ci celor care l-au precedat în această funcţiei.

Motivul retransmiterii acestei circulare îl reprezintă tocmai nerespectarea de către reprezentanţii unor entităţi subordonate Consiliului Judeţean a acestor reguli care au drept singur scop crearea unui proces coerent de comunicare al acestui întreg funcţional pe care îl reprezintă Consiliul Judeţean, în calitate de for tutelar, împreună cu toate entităţile care funcţionează în subordinea acestuia.

Încă din momentul introducerii pentru prima dată a acestor reguli, în urmă cu mulţi ani, obiectivul vizat l-a reprezentat conceperea unor proceduri clare, care să poată fi cunoscute şi respectate nu doar de către reprezentanţii tuturor instituţiilor subordonate ci şi de către compartimentele, serviciile şi direcţiile din aparatul de specialitate. Contrar ideii de a crea îngrădiri sau obstacole în dauna cuiva, aceste reguli îşi propun să vină în sprijinul celor vizaţi, pe care îi protejează, ferindu-i de pericolul de a greşi, de a comunica aspecte care le depăşesc sfera de competenţă, oferindu-li-se în acest sens asistenţa de specialitate a departamentului de comunicare şi a celorlalte servicii de resort din cadrul Consiliului Judeţean Cluj. În plus, se impune a fi precizat faptul că, în principal, ceea ce rezultă în urma aplicării acestor reguli e o corectă şi completă informare a întregii conduceri a forului judeţean şi a aparatului de specialitate cu privire la activităţile şi proiectele entităţilor subordonate, fapt ce permite o cât mai bună programare a activităţilor şi chiar sprijinirea suplimentară a celor care le derulează, de către Consiliul Judeţean.

Decizia transmiterii acestei circulare care nu face decât să reamintească necesitatea respectării unor reguli demult instituite, convenite şi aplicate cu succes de către multe dintre subordonatele Consiliului Judeţean are la bază necesitatea reintrării în normalitate şi dorinţa firească de a recâştiga respectul cetăţenilor, al presei, al tuturor celor cu care interacţionăm pentru forul administrativ clujean. Aceste reguli, bune de altfel şi necesare, au fost doar readuse în atenţia celor care au uitat să le respecte şi nu majorităţii covârşitoare care o făcea deja de mult timp şi fără niciun fel de probleme. Chiar dacă ele ar putea să îi supere pe unii, mai puţin dornici de proceduri clare şi eficiente, nu avem ce să facem pentru că, după cum am mai afirmat, dorinţa noastră nu este decât aceea de a vorbi pe o singură voce, în mod informat şi competent, evitând unele carenţe şi disfuncţionalităţi care au apărut în trecut. Se evită în acest fel numeroasele situaţii în care, reprezentanţilor conducerii Consiliului Judeţean li s-au solicitat informaţii sau clarificări cu privire la asemenea subiecte care nu fuseseră nici măcar comunicate Consiliului Judeţean. În plus, vreau să fie foarte clar pentru toată lumea, regula potrivit căreia declaraţiile de presă se vor acorda doar cu aprobarea preşedintelui Consiliului Judeţean vizează, în mod evident, marile proiecte de dezvoltare a judeţului, investiţiile pe care le gestionăm şi proiectele de mare anvergură, nu chestiunile uzuale şi care ţin de funcţionarea de zi cu zi a instituţiilor subordonate. În ceea ce priveşte iniţiativa stabilirii unor asemenea reguli, necontestată de nimeni din momentul instituirii lor, în anul 2009, şi până în prezent, tutela administrativă pe care Consiliul Judeţean o exercită asupra subordonatelor nu numai că ii dă acest drept, dar chiar îl obligă în demersul de eficientizare a întregii activităţi ” a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan.

 

Biroul de presă

17 iunie 2015

Follow me!

Subscribe To Our Newsletter

Consiliul Judetean Cluj intra in era normalitatii

CONSILIUL  JUDEŢEAN  CLUJ Informare de presă Ref. Noi demersuri pentru deblocarea proiectului SMID Cluj  ...

Închide