Poligonul (mic) intra in domeniul public al comunei Floresti. SMGAR si MAPN si-au dat acordul!

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local programata pentru ziua de luni, 16 februarie, ora 16.00, a fost suplimentata la cererea primarului Horia Sulea cu „Proiect de hotarare privind preluarea unei parti din imobilul 2350 Floresti, strada Tautiului, Poligonul (mic), in suprafata de 8,622 hectare, aflat in administrarea MAN, in domeniul public al comunei Floresti spre administrarea de catre Consiliul Local Floresti in vederea infiintarii unor spatii de recreere de interes public”.

Iata documentul inaintat de catre MAPN, respectiv Statul Major General al Armatei Romane:

„Analizând Referatul întocmit de domnul primar Horia Petru Șulea
Văzând adresa nr A 547 / 15.01.2015 emisă de Ministerul Apărării Naționale prin care această instituție își exprimă acordul privind preluarea unei părţi din imobilul 2350 Florești, de pe Str. Tăuțiului, Sat Florești, Comuna Florești, nr.cadastrale 58169, 58170 și 58417, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Florești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Florești
Având în vedere prevederile Art 9 din Legea 213/1998 modificată și republicată
În temeiul Art 36 alin 1 și 2 lit C ale Legii 215/2001 privind administrația public locală, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE
Art. 1 – Se aprobă preluarea unei părți din imobilul 2350 Florești de pe Str. Tăuțiului, Sat Florești, Comuna Florești, concret teren cu suprafă de 8,6222 hectare alcătuit din 3 incinte, cele intabulate în CF UAT Florești 58169, 58170 și 58417, din domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Florești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Florești.
Art. 2 – După preluare, partea de imobil va fi utilizată în vederea înființării unor spații de recreere, în termen de maxim 5 ani de la data transferului proprietății.
Art.3 – În cazul în care nu se respectă destinația părții de imobil și termenul prevăzut la Art. 2, acesta revine de drept în domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale
Art.4 – Predarea – preluarea părții de imobil transmise, potrrivit prevederilor Art. 1se face pe bază de protocol încheiat între cele două părți interesate.”

Contactat telefonic, primaul Horia Sulea ne-a declarat ca primul demers pentru preluarea Poligonulului l-a facut in 2008, pe cand detinea functia de viceprimar.

„In cele din urma, spre marea mea bucurie, drumurile efectuate la Bucuresti pentru preluarea acestui teren in suprafata de 8,6222 hectare nu au fost in zadar. Tin sa le multumesc celor din SMGAR si MAPN care au inteles necesitatea acestui transfer de teren. Mai trebuie sa asteptam Hotararea de Guvern care sa consfiinteasca trecerea terenului in proprietatea comunei Floresti, dupa care noi suntem pregatiti sa facem primii pasi in crearea unei zone unde florestenii sa poata sa-si petreaca timpul liber in conditii decente si civilizate. Primul lucru pe care il vom face este sa imprejmuim acest teren, iar apoi voi initia o dezbatere publica din care sper sa ne putem forma un plan de dezvoltare a acestei zone”, ne-a declarat primarul Horia Sulea.

Va reamintim ca ultimele patru editii ale „Zilelor Florestiului” s-au desfasurat pe acest teren.

Foto :Alexandrina Pop

 

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Bugetul Florestiului va fi dezbatut luni, in cadrul sedintei de C.L.

Primarul localitatii Floresti, dl. Horia Sulea, a convocat pentru ziua de luni, 16 februarie, Consiliul...

Închide