Oros Nechita Adrian , un deputat serios, care nu agreeaza circul ieftin

Oros_Nechita_Adrian

Politica ultimilor 25 de ani s-a facut de o multime de amatori si circari, in Camera Deputatilor. Unii au reinventat sentimentul national, altii au vopsit banci in trei culori, altii se lupta cu pensiile. Altii se dau in spectacol cu realizari inexistente, cu taxe si impozite cu care au salvat tara. Tariceanu, Boc si Ponta, au inventat taxa, timbru de poluare.

Altii au interese imobiliare, multi politicieni au facut parte din Mafia retrocedarilor ilegale. Am avut ocazia sa cunosc un politician care nu se incadreaza in modul existential al formei fara fond, atat de actuala in politica romaneasca. Am citit cu atentie profilul lui, inainte de a a-l cunoaste personal. Este tipul care nu da inapoi, bate ANI in justitie de cate ori se leaga de viata lui. Nu are interpelari de ordinul miilor, dar are sau participa la initiative legislative serioase. Pe domeniul unde are expertiza, nu ca sa ajunga pe sticla. Iata ce face acest om, fara sa vorbeasca sau sa dea interviuri. Sper sa-l prind totusi cu niste intrebari incomode…

1. 10/02.02.2015 L123/23.03.2015 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi furnizarea de servicii mass-media audiovizuale respinsă
definitiv
2. 12/04.02.2014 L1/04.02.2014 Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 159/2014
3. 19/10.02.2014 L626/11.11.2013 Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat respinsă
definitiv
4. 20/10.02.2014 L589/04.11.2013 Proiect de Lege pentru completarea art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă Lege 57/2015
5. 30/09.02.2015 L432/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
6. 32/10.02.2014 L631/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe respinsă
definitiv
7. 32/09.02.2015 L435/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 raport
depus
8. 40/09.02.2015 L436/23.06.2014 Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier la comisii
9. 42/17.02.2014 L624/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii respinsă
definitiv
10. 88/25.02.2015 L387/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea lit.b) a art.3 din Ordonanţa de urgenţa nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă respinsă
definitiv
11. 104/03.03.2014 L672/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale respinsă
definitiv
12. 115/17.03.2014 L294/12.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a României, nr.51 din 29 iulie 1991 respinsă
definitiv
13. 130/02.03.2015 L545/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respins
definitiv
14. 137/02.03.2015 L669/18.11.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
15. 142/02.03.2015 L508/09.09.2014 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la comisii
16. 172/07.04.2014 L705/09.12.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învăţământului profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice la comisii
17. 174/07.04.2014 L704/09.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparaţiile morale şi material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 respinsă
definitiv
18. 199/10.06.2013 L511/07.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 respinsă
definitiv
19. 222/09.03.2015 L667/18.11.2014 Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă la comisii
20. L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituţiei României la comisii
21. 249/05.05.2014 L87/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii pe ordinea de zi
22. 258/16.03.2015 L668/18.11.2014 Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ la comisii
23. 262/02.09.2013 L543/28.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale respinsă
definitiv
24. 267/02.06.2014 L579/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale respinsă
definitiv
25. 271/02.06.2014 L137/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pe ordinea de zi
26. 285/10.06.2014 L90/04.02.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale retrimis
la comisii
27. 298/10.06.2014 L86/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale respinsă
definitiv
28. 305/10.06.2014 L70/04.02.2014 Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă respinsă
definitiv
29. 306/10.06.2014 L77/04.02.2014 Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor respinsă
definitiv
30. 306/23.03.2015 L94/16.02.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule la comisii
31. 328/30.03.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la Senat
32. 331/23.06.2014 L690/24.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale respinsă
definitiv
33. 334/01.04.2015 L708/24.11.2014 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere la comisii
34. 337/23.06.2014 L76/04.02.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori la comisii
35. 375/02.09.2014 L325/19.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
36. 379/21.10.2013 L720/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 respinsă
definitiv
37. 381/02.09.2014 L300/12.05.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă Lege 149/2014
38. 382/29.04.2015 L714/24.11.2014 Proiect de Lege privind votul prin corespondenţă, exercitat de cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării respins
definitiv
39. 384/02.09.2014 L285/05.05.2014 Propunere legislativă privind promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii la comisii
40. 392/04.05.2015 L93/16.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală la comisii
41. 399/08.09.2014 L343/27.05.2014 Proiect de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România Lege 136/2015
42. 403/11.05.2015 L524/05.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 respinsă
definitiv
43. 419/18.05.2015 L130/30.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice raport
depus
44. 428/27.05.2015 L537/12.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a României nr.51 din 29 iulie 1991 la promulgare
45. 486/17.06.2015 L156/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe ordinea de zi
46. 508/24.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale respinsă
definitiv
47. 511/02.12.2014 L323/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
48. 516/27.11.2013 L133/17.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor Lege 90/2014
49. 525/27.11.2013 L443/03.09.2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie – Ziua Scolii Ardelene Lege 93/2014
50. L551/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale la comisii
51. 582/09.09.2015 L240/18.05.2015 Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului retrimis
la comisii
52. 583/15.12.2014 L344/27.05.2014 Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural la comisii
53. 592/15.12.2014 L388/10.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei retrimis
la comisii
54. 592/21.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate adoptată
55. 594/16.12.2013 L562/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri la comisii
56. 601/19.12.2014 L389/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice la comisii
57. 620/28.09.2015 L274/26.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii la comisii
58. 645/16.12.2013 L448/03.09.2013 Propunere legislativă privind programul „Masa la Scoală” pentru elevii din învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial la comisii
59. 650/12.10.2015 L239/18.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului ” Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav” la comisii
60. 704/19.10.2015 L436/02.09.2015 Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor la comisii
61. 709/19.10.2015 L435/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii architectural-ambientale a cladirilor la comisii
62. 710/19.10.2015 L451/02.09.2015 Propunere legislativă privind folosirea documentelor create anterior anului 1990 care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României depuse spre păstrare permanent la Arhivele Naţionale şi care conţin marcaje de informaţii clasificate la comisii
63. 719/26.10.2015 L346/29.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie Lege 351/2015
64. 722/26.10.2015 L287/02.06.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar la comisii
65. 743/28.10.2015 L450/02.09.2015 Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite în reexaminare
la Senat
66. 769/02.11.2015 L434/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului la comisii
67. 772/02.11.2015 L502/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local pe ordinea de zi
68. 791/04.11.2015 L481/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 pe ordinea de zi
69. 805/09.11.2015 L487/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la comisii
70. 820/23.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.277 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 la comisii
71. 821/23.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale la comisii
72. 848/25.11.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la comisii
73. 851/25.11.2015 L488/02.09.2015 Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare la comisii
74. BP764/05.11.2013 L76/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori la Senat
75. BP516/25.06.2014 L669/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice la Senat
76. BP734/03.09.2015 BP441/07.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea artcolului 1 din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului la Senat
77. BP755/10.09.2015 BP458/16.09.2015 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la Senat
78. BP822/01.10.2015 BP505/06.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc la Senat
79. BP1039/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2007 republicată, privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la Senat
80. BP1124/11.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 – Codul Muncii la Senat
81. BP1157/17.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali la Senat
82. BP1158/17.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor , precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la Senat
83. BP701/29.12.2014 Propunere legislativă privind Legea Turismului retrasă
de către iniţiator