Livia Baica, in conflict de interese, pare ca o duce bine(istoric)

Societatea de salubritate Quatro Eco Salub (QES) este condusă, reprezentată, administrată şi controlată de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Gelu Voievod. De la înfiinţare, din 2009, la butoanele societăţii QES este Elisabeta-Livia Baica. Însă, Baica este şi Preşedintele Consiliului Director al ADI Gelu Voievod, ceea ce o plasează pe aceasta într-o situaţie de conflict de interese, arata Gazeta de Cluj intr-un numar mai vechi.

SC Quatro Eco Salub SRL are patru consilii locale ca asociaţi: Consiliul local Floreşti, Consiliul local Gilău, Consiliul local Măguri-Răcătău şi Consiliul local Căpuşu Mare. Firma a luat naştere în 2009 ca urmare a deciziei celor patru consilii locale. În acelaşi an, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Gelu Voievod a realizat Contractul de gestiune a serviciilor publice de salubrizare la nivelul celor patru comune, act aprobat de consiliile locale mai sus menţionate.

Actul constitutiv al ADI Gelu Voievod prevede că Asociaţia are ca obiectiv ”înfiinţarea, organizarea, furnizarea, prestarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii”.

Preşedintele Asociaţiei este Dumitru Sfârlea, primarul comunei Gilău, iar din Consiliul Director (organul executiv al ADI Gelu Voievod) face parte Petru Prigoană, Marian Prundaş şi Livia Baica care are calitatea de Preşedinte al acestui organism.

Însă, cum Livia Baica este şi administratorul Quatro Eco Salub, considerăm că aceasta se află într-un conflict de interese. Aşadar, nu-i mare mirarea că Quatro Eco Salub are un management defectuos când de la înfiinţare, administratorul este Livia Baica, aceasta fiind totodată şi Preşedintele Consiliului Director ADI Gelu Voievod care are atribuţii de a controla QES.

În mod normal, Consiliul Director urmăreşte realizarea în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce îi revin şi are următoarele sarcini:

 • aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
 • execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte proiectul bugetului pentru anul următor;
 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară şi face propuneri de îmbunătăţire a acesteia, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;
 • propune cuantumul contribuţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre aprobare Adunării generale;
 • în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata contribuţiei acestora la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat contribuţia datorată, în termenul prevăzut de prezentul Statut;
 • decide acţionarea în justiţie a membrilor asociaţiei care nu plătesc cotele de contribuţie la bugetul Asociaţiei, timp de mai mult de 60 zile de la termenul fixat prin punerea în întârziere;
 • propune Adunării generale programe de măsuri şi planuri de acţiuni cu privire la dezvoltarea şi eficientizarea activităţilor Asociaţiei, modificări ale Statutului, participări cu capital, contractări de credite, alte asemenea;
 • răspunde de relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrative-teritoriale membre ale asociaţiei şi monitorizează alocarea la bugetul Asociaţiei a cotelor de contribuţie ce revin acestora;
 • urmăreşte, în condiţiile legii, recuperarea pagubelor produse Asociaţiei de către propriul personal sau de către terţi;
 • aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 30.000 Euro;
 • propune înfiinţarea unui aparat de specialitate pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, finanţat din resursele acesteia, organigrama, precum şi cuantumul salariilor, indemnizaţiilor şi premiilor pentru aparatul de specialitate; poate propune desemnarea unui administrator public conform art.114 din Legea nr.215/2001
 • angajează personalul Asociaţiei, cu respectarea politicii de personal aprobată de Adunarea generală şi ţinând cont de bugetul aprobat de Adunarea generală;
 • întocmeşte prin aparatul de specialitate al Asociaţiei documentele necesare îndeplinirii competenţelor Asociaţiei;
 • analizează şi aprobă/respinge cererile pentru primirea de noi membri, informând AGA în scopul ratificării acestor decizii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea generală.

 

Managementul defectuos al Liviei Baica

Comuna Floreşti era inundată de gunoaie din cauza managementului dezastruos al operatorului local de salubritate, Quatro Eco Salub. Firma a rămas datoare la rampa temporară privată Salprest, cu aproximativ 200.000 lei, rampa nemaiprimind deşeurile din Floreşti. Pe de altă parte, Quatro Eco Salub are de încasat restanţe de la Asociaţiile de proprietari din Floreşti în jur de 500.000 de lei. Dacă firma ar fi în stare să-şi recupereze datoriile, ar fi pe plus. Un caz care arată managementul defectuos al QES a fost prezentat de voceaclujului.ro care a prezentat un simplu şi banal exemplu:

”Avem una bucată Asociaţie de Proprietari. Pe strada Tineretului. Nu contează numărul… La cheltuieli figurează 21 de persoane. 21! Factura de salubritate este însă de 73,35 de lei. Adică 3,49 lei per persoană. În loc de 8 cât plătesc floreştenii normali. Bun. Cine e de vină? Asociaţia de Proprietari! NU! Ea plăteşte factura emisă de operatorul de salubritate. Firma de administraţie?! Parţial, pentru că nu a anunţat firma de salubritate legat de mărirea numărului de persoane. Însă cea mai mare vină este cea a Quatro Eco Salub pentru că nu a interesat-o actualizarea bazei de date proprii şi emiterea de facturi în concordanţă cu numărul de persoane reale ce locuiesc în imobilele din asociaţiile de proprietari. Şi asemenea exemple sunt, garantat, sute în Floreşti. Ca să nu mai vorbim de sutele de persoane juridice care nu sunt luate în evidenţă şi către care nu se emit facturi. Aşadar nu doar restanţele sunt Călcâiul lui Ahile, ci şi indolenţa celor de la Quatro Ecco Salub… dacă persoanele juridice ar fi facturate, iar facturarea la Asociaţiile de proprietari s-ar face după numărul real de persoane, nu după cel de acum 3-4-5-6 ani încasările ar creşte evident şi ar fi posibilă depozitarea la rampa privată a Salprest.”

Quatro Eco Salub acţionată în instanţa pentru datorii 

Quatro Eco Salub a avut până în anul 2015 un contract cu rampa de depozitare a deşeurilor de la Aleşd administrată de Salubri Aleşd, însă contractul a încetat că urmare a neachitării de către Quatro Eco Salub a facturilor pentru serviciile prestate de către firma bihoreană. Pentru recuperarea datoriilor, Salpresti Aleşd s-a adresat instanţei.

Pe rolul Judecătoriei Aleşd a fost înregistrat un dosar având ca părţi firma Salubri Aleşd şi firma Quatro Eco Salub. Obiectul dosarului este recuperarea datoriei de 21.000 de lei pe care Quatro Eco Salub a cumulat-o în 2015 faţă de Salubri Aleşd în urmă depozitării la rampa acestora a deşeurilor menajere ridicate de la populaţia din Floreşti, Gilău, Căpuşu şi Măguri Răcătău.

 

A rămas incompetentă în funcţie

Problema ridicării deşeurilor menajere s-a datorat, în mare, firmei Quatro Eco Salub, prost gestionată de Livia Baica. Deşi firma de salubritate afecta în mod direct sănătatea populaţiei, nu s-a luat nicio măsură de sancţionare pe linie administrativă a directoarei Livia Baica.

De la înfiinţarea societăţii şi până astăzi, Quatro Eco Salub a fost condusă din postul de director/manager de către Livia Baica, sediul societăţii fiind în Gilău, str. Principala nr. 723. La aproximativ de doi ani de la începerea activităţii acestei societăţi de ridicare a deşeurilor menajere managerul Livia Baica a comis-o grav şi niciunul dintre primarii din 2011, nu au aflat de managementul defectuos al societăţii, până în ziua când Primăria Gilău a primit o înştiinţare în decembrie 2011din partea Finanţe Cluj de blocare a conturilor pentru neachitarea de către Quatro Eco Salub a unei amenzi în valoare de 110.000 lei, incluzând şi penalităţile.

Maşinile societăţii QEC care operau în cele patru comune au circulat pe DN1 fără roviniete. Maşinile au fost depistate, trase pe dreapta şi amendate cu aproximativ 25.000 de euro. Administratorul Livia Baica a tăcut şi nu a informat conducerile celor patru UAT-uri şi nici nu a achitat amenda, iar penalităţile au început să se adune.

Edilului localităţii Gilău i-au fost blocate conturile şi i-a solicitat primarului comunei Floreşti din acea vreme, Ioachim Vancea, să convoace de urgenţă Consiliul local Floreşti pentru acordarea către QES a unui împrumut de 110.000 lei pentru achitarea amenzii. Consiliul a fost convocat, însă Livia Baica nu s-a prezentat la şedinţă. Cu toate acestea, într-un final, împrumutul a fost acordat. De menţionat că în toată această perioadă –  decembrie 2011 – Adunarea Generală a Asociaţiei a QES nu a fost convocată

Într-un final, amenda a fost plătită, conturile Primăriei Gilău au fost deblocate, însă Livia Baica a rămas în funcţie. Şi-a continuat activitatea cu ignoranţă şi incapacitate aşa cum s-a putut observa din tomberoanele pline din cele patru localităţi.

Quatro Eco Salub a pierdut şi pierde în continuare sume importante de bani lună de lună din cauza unui management defectuos al Liviei Baica, motiv pentru care societatea se află într-o situaţie dificilă în ceea ce priveşte lichidităţile financiare disponibile, cetăţenii sunt obligaţi să stea cu deşeurile neridicate.

Deşi am contactat-o telefonic pe Livia Baica pentru un punct de vedere, aceasta nu a răspuns şi nu este pentru prima dată. Reporterul Gazeta de Cluj nu a reuşit să-l contacteze nici pe primarul comunei Gilău, Dumitru Sfârlea.

Subscribe To Our Newsletter

Viata si lipsa zborurilor pe aeroportul Cluj-Napoca fara David Ciceo

Daca citesti anumite articole de presa, te ingrozesti. Cel mai important om al Romaniei, este...

Închide