Legile Universului din perspectiva metafizica

Vă prezentăm o perspectivă metafizică asupra legilor care guvernează Universul. “Gândirea” metafizică este specifică emisferei stângi a creierului. Fiecare dintre cele două emisfere cerebrale are funcţii specifice. Emisfera stângă este mult mai dezvoltată pentru că
trăim într- societate care este axată mai mult pe aspectul analitic, logic, raţional al lucrurilor decât pe cel intuitiv, creativ,
imaginar.
Din această perspectivă, există şapte legi fundamentale ale Universului şi anume: mentalizarea, corespondenţa, vibraţia,
polaritate, ritmul, cauza-efect şi genul.

Iată o prezentare pe scurt a fiecăreia:

Legea mentalizării se referă la faptul că Universul are un caracter mental. Totul se petrece la nivelul minţii. Tot ceea ce apare
în viaţa dumneavoastră este rezultatul unui gând pe care l-aţi avut. Este vorba de legea atracţiei universale.
Legea corespondenţei – “Precum în Cer, aşa şi pre Pământ”. Cele văzute pot fi înţelese prin intermediul celor nevăzute. “Iar
dacã prin cele ce se vãd se privesc cele ce nu se vãd, cum s-a scris, cu mult mai vârtos vor fi înţelese prin cele ce nu se vãd cele ce
se vãd, de cãtre cei dedaţi contemplaţiei duhovniceşti. De fapt contemplaţia simbolicã a celor inteligibile prin cele vãzute este
ştiinţã şi înţelegere duhovniceascã a celor vãzute prin cele nevãzute. Cãci cele ce-şi sunt unele altora indicatoare trebuie sã
vãdeascã reciproc prezenţa adevãratã şi clarã a celorlalte şi relaţia neştirbitã cu acelea” (Sfântul Maxim Mărturisitorul –
Mistagogia liturgică, care explicã ce simbolizeazã cele ce se sãvârşesc în Sfânta Bisericã în timpul Liturghiei).
Legea vibraţiei – In univers totul vibrează, totul este energie. Totul se află în mişcare. Această lege ne ajută să înţelegem
esenţa lucrurilor. Această reţea a vibraţiilor este cea care ne leagă de fiecare fiinţa vie.
Este ca un fel de reţea de internet, doar că este invizibilă. Este acordată cu vibraţiile universului pe care îl atragem şi cu fiecare
experienţă pe care o trăim. De exemplu, dacă preferaţi genul de muzică country sau rock, dacă veţi ajusta radioul pe o frecvenţă
cu programe de muzică country sau rock, nu veţi auzi acorduri de jazz sau de muzică clasică.
In acelaşi fel, dacă sufletul dumneavoastră vibrează pe un nivel senin, liniştit, nu veţi întâlni oameni care să fie violenţi, ci oameni
asemeni vouă. Pentru că cine se asweamănă se adună.
Legea polarităţii – Orice lucru are opusul său. Această lege ne ajută să înţelegem principiul yin-yang din spiritualitatea
orientală. O anumită formă de energie exercită o forţă de atracţie, iar alta – o forţă de respingere. Nici una nu este mai bună
decât cealaltă, dar amândouă există. In lumea astronomică, un corp poate capta un altul atragându-l în sfera sa de influenţă.
Legea ritmului – Mişcările pendulului sunt prezente în tot ceea ce există. Porţiunea pe care o execută pendului spre partea
stângă este egală cu porţiunea pe care o execută pendulul spre partea dreaptă. Această lege se manifestă în viaţa de zi cu zi atunci
când întâlnim oameni care au un caracter bipolar, ambivalent. Intr-o zi sunt veseli, în altă zi sunt trişti. De fapt toţi suntem aşa. La
nivel emoţional, viaţa e plină suişuri şi coborâşuri. Majoritatea oamenilor îşi dau seama de existenţa acestei legi atunci când
se află în culmea fericirii. Această lege spune că în momentul următor vor fi foarte trişti. Soluţia e simplă: pentru a evita să fii
nefericit, evită să fii fericit. Caută întotdeauna calea de mijloc. Şi găseşte-o…
Legea cauzei şi a efectului – Există multe planuri ale cauzalitătii, iar această lege se manifestă peste tot. Cea mai bună
descriere a acestei legi – legea karmei – se găseşte în scrierile lui Ralph Waldo Emmerson – Eseu despre compensare.
Genul – Genul se manifestă pe toate planurile.
Fiecare bărbat are o femeie interioară şi fiecare femeie are un bărbat interior. De amândoi este nevoie pentru REcreare
şi RE-generare.
Aceste legi ale universului au un caracter metafizic, dar sunt tot atât de corecte ca şi legile fizicii. Nu există urcuş fără
coborâş.

images (5)

Subscribe To Our Newsletter

Variatiuni pe teme sociale

Clasa socialǎ este reprezentatǎ de diviziuni relativ omogene şi de duratǎ a unei societǎţi, care sunt în...

Închide