Info Aurelia Cristea

auDeputat Aurelia CRISTEA 

Cabinet Parlamentar

Str. Detunata, nr. 1, Cluj-Napoca, România

Tel. 0725.109.380 (mobil) | 0364.435.734 (fix)

deputat@aureliacristea.ro | www.aureliacristea.ro

 

COMUNICAT DE PRESA

 

REF: Parlamentele naţionale din UE trebuie să se implice mai mult în definirea politicilor economice, monetare şi fiscale comune

Detaliile dezbaterilor de la reuniunea privind Semestrul European (Bruxelles, 16-18 septembrie, 2013)

Parlamentele naţionale din Uniunea Europeană au nevoie să se implice mai mult în implementarea reformelor structurale, în timp ce Comisia Europeană (CE) ar trebui să vină, la rândul ei, cu un sprijin configurat după particularităţile fiecărui stat membru. Acestea sunt câteva din concluziile enunţate la finalul reuniunii privind Semestrul European (SE) 2013, organizate de Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European.

“În marea majoritate, reprezentanţii parlamentelor naţionale din Franţa, Spania, Slovenia, Letonia, Portugalia, Croatia, Ungaria au insistat, în principal, pe aceleaşi lucruri: transmiterea recomandărilor specifice de ţară (RST) din timp, flexibilitate, evaluarea impactului social în vederea diminuării costului pentru cetăţeni, ritmul de implementare a reformelor structurale să nu fie prea brutal, sincronizarea SE cu legislaţia şi exerciţiul bugetar al statelor membre, o viziune pe termen lung şi o mai bună structurare a activităţii comune. De asemenea, s-a dezbătut şi gradul până la care poate merge CE cu recomandările sau cât de mult decide să se pronunţe în privinţa politicilor statelor membre”, a declarat deputatul PSD de Cluj, Aurelia Cristea, reprezentantul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor la Semestrul European.

Alte teme abordate s-au referit la relansarea economică reală, la creşterea economică fără care nu putem ieşi din criză neafectaţi, coordonarea politicilor economice şi depăşirea conflictelor de concurenţă.

De asemenea, deputatul a mai precizat că statele membre au cerut ca CE să comunice mai rapid detaliile ce ţin de riscurile de ţară, în ceea ce priveşte stabilirea politicilor fiscale şi a recomandărilor. Efectul unor reforme structurale pripite ar fi invers cu cel scontat

Ca măsuri s-au impus, în urma discuţiilor, stimularea cererii interne, reducerea costurilor cu asigurările sociale, ajustări în problemele ce ţin de rata de incluziune socială, investiţii în cercetare, dezvoltare, inovaţie – ceea ce va genera competitivitate, stimularea investiţiilor publice care crează locuri de muncă. Printre altele, a existat un conses asupra faptului că austeritatea nu mai este o soluţie de actualitate pentru depăşirea crizei. De asemenea, a mai fost luată în discuţie implicarea băncilor, care trebuie să vină în sprijinul economiei reale, şi nu cetăţenii trebuie sa suporte pierderile acestora, ci acţionarii băncilor.

“Pe de altă parte, se solicită o mai mare implicare a parlamentelor naţionale în principal în definirea politicilor economice, monetare şi fiscale comune, este important să ştim de unde plecăm, să avem un diagnostic comun şi să realizăm o examinare anuală a creşterii. Dar evident că apoi trebuie să-şi asume fiecare recomandările specifice de ţară, implementarea reformelor structurale şi o disciplină fiscală severa”, a mai arătat deputatul clujean.

În ceea ce priveşte ţara noastră, România şi-a asumat angajamente pe care le-a îndeplinit în cea mai mare parte, în primul rând obiectivul prevăzut de programul pentru 2012 de a reduce deficitul public global sub 3% din PIB, ieşind astfel din procedura de deficit excesiv

De asemenea, am realizat în ultimii 2 ani o consolidare bugetară severă, în medie de 1,8% din PIB, mult peste cerinţele Pactului de stabilitate şi creştere, care prevede o consolidare de 0,5% din PIB.

“Apreciez că a fost un moment de întâlnire important, premergător întâlnirii de la Vilnius, şi a cărui plus valoare este dată tocmai de schimbul de experienţă dintre statele membre participante”, a concluzionat Aurelia Cristea.

Semestrul european este ciclul de coordonare ex ante a politicilor economice şi fiscal-bugetare ale statelor membre UE, în concordanţă cu Pactul de Stabilitate şi Creştere şi Strategia Europa 2020. Cu alte cuvinte, SE este o secvenţă de evenimente, care începe în fiecare an cu elaborarea de către Comisia Europeană a unui raport privind creşterea economică şi se încheie cu andosarea de către Consiliul European de vară a recomandărilor specifice pentru fiecare stat membru, în materie de reforme economice şi structurale pentru următoarele 12-18 luni.

 

Subscribe To Our Newsletter

Cine este Catalin Predoiu ?

Iata o scurta trecere in revista a lucrurilor care se stiu despre C. Predoiu –...

Închide