H.C.L. Floresti 112/10.10.2014, nepusa in aplicare, va fi REVOCATA in urma unei decizii a ICCJ. Vezi despre ce Hotarare este vorba!

Pe data de 10.10.2014, in cadrul unei sedinte de Consiliu local cu caracter ordinar, consilierii locali floresteni, la propunerea primarului Horia Sulea, au adoptat „Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unităţii administrativ – teritoriale comuna Floreşti, judeţul Cluj”.

breaking-news - Copy

Regulamentul/Hotararea de Consiliu local a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”, 4 abtineri si 1 vot impotriva, insa NU a fost pusa in aplicare, „serviciul de ridicare, transport, depozitare si eliberare vehicule stationate neregulamentar, etc…” nefiind scos la licitatie sau dat prin incredintare directa.

Si nici nu va mai putea fi aplicata!

Ieri, Inalta Curte de Casație si Justitie (ÎCCJ) a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului (AP) si a stabilit ca procedura de aplicare a măsurii de ridicare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă nu poate fi reglementată prin hotarari ale consiliilor locale.

Avocatul Poporului a formulat la Curtea Suprema un recurs in interesul legii privind legalitatea hotararilor adoptate de consiliile locale in vederea reglementarii procedurii privind ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.

Potrivit unei orientari jurisprudentiale majoritare, hotararile consiliilor locale adoptate in vederea reglementarii procedurii privind ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, constatarea si aplicarea contravențiilor sunt lovite de nulitate, intrucât stabilesc si sanctionează contraventii în domeniul circulatiei rutiere.

In aceste conditii, consilierii locali floresteni vor fi obligati sa includa pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de C.L. o H.C.L. privind revocarea H.C.L. Floresti nr. 112/10.10.2014, care mai prevede urmatoarele articole:

„Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinţează prestatorul de servicii privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân şi  abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Floreşti, judeţul Cluj, pe baza de contract prestări servicii.

Art. 3.  – Costul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar se percepe de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, Primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj, Serviciului Financiar contabil, Consilierului juridic, Serviciului Poliţia Locală, Poliţiei comunei Floreşti – Serviciul circulaţie rutieră şi Mass – mediei locale.”

In municipiul Cluj-Napoca, RADP Cluj-Napoca a ridicat 2.858 de autoturisme si a incasat din taxa de ridicare peste 1,1 milioane lei.

Subscribe To Our Newsletter

Scoala de calitate se face si in Floresti, la „Gh.Sincai”

Etapa  judeţeană a Concursului „Universul Cunoaşterii prin Lectură-olimpiada satelor”, adresat elevilor din clasele V-VIII a avut...

Închide