bani multi 10

Ministerul Fondurilor Europene a publicat joi forma finala a Ghidului solicitantului pentru fondurile europene destinate firmelor care deruleaza proiecte in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT&C), documentul fundamental pentru acesti bani europeni din Programul de competitivitate 2014-2020 fiind modificat fata de varianta propusa anterior.

Beneficiarii privati vor putea cere primii bani europeni in cadrul Programului Operational Competitivitate (POC) 2014-2020, intr-un apel de proiecte care se va deschide pe 1 octombrie 2015 si se va inchide pe 23 decembrie 2015.

„Apelul de proiecte se va desfasura prin depunerea continua a cererilor de finantare, incepand cu 01 octombrie 2015 si pana la data de 23 decembrie 2015”, a informat Autoritatea de Management pentru POC din cadrul MFE.

Acest prim apel in Axa 2 a POC 2014-2020, IT&C, va pune la dispozitie in total fonduri europene de 50 de milioane de euro.

Principalele prevederi ale noului Ghid al solicitantului:

– Sesiunea de apeluri va fi inchisa dupa ce totalitatea proiectelor depuse vor acoperi un procent de 150% din bugetul total, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data lansarii apelului. Dupa finalizarea procesului de evaluare si selectie, daca bugetul actiunii nu este acoperit, se va deschide o alta sesiune de proiecte. Proiectul initial de Ghid nu prevedea limita de 6 luni la deschiderea apelului.

– Acordarea finantarii. Proiectele care obtin la evaluarea tehnico-economica peste 90 de puncte vor fi finantate dupa principiul „first in, first out”. Proiectele care obtin la evaluarea tehnico-economica un punctaj intre 75 si 90 puncte vor fi trecute pe o lista de ierarhizare in ordinea descrescatoare a punctajului si se vor finanta pana la concurenta bugetului ramas dupa finantarea proiectelor care obtin  peste 90 de puncte.

– Finantarea maxima nerambursabila pentru un solicitant va fi de 3.240.000 lei. In forma finala a Ghidului s-a eliminat valoarea minima de 1 milion de lei, la solicitarea unor potentiali beneficiari, nemultumiti de resursele mari pe care erau nevoiti sa si le asigure (in principal cofinantare proprie).

– Referitor la cheltuielile aferente activitatii de consultanta (orice tip de consultanta) – suma maxima decontata este de 5% din valoare maxima nerambursabila, cu conditia incadrarii in suma aferenta de minimis la care are dreptul beneficiarul. In proiectul vechi se prevedea o limita de 2%.

– Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila, potrivit legii. Valoarea totala a cheltuielilor eligibile se calculeaza inclusiv cu TVA in cazul in care solicitantul a optat pentru a da o declaratie pe propria raspundere privind taxa pe valoarea adaugata nerecuperabila.

– Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau in considerare la rambursare nu pot depasi sumele stabilite initial prin contractul de finantare.

Cine va putea cere lua acesti bani europeni:

– Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC.

– Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

– Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

Ce proiecte pot fi finantate:

– Proiectele care au ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicatii TIC inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC.

– Proiecte care pot fi strategice, inovative, cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii de TIC la nivel national sau international.

– Proiectele rebuie sa abordeze cel putin una din urmatoarele activitati:investitii in active corporale si necorporale necesare dezvoltarii produsului/ serviciului/ aplicatiei TIC, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala, inovare destinata IMM-urilor, inovare de proces si organizationala

Scroll Up

Mihai Seplecan, castigator intr-o lupta cu Emil Boc

Cred ca vom asista in 2016 la Cluj la o reeditare a luptei electorale intre...

Închide