Firea poate fi demisă prin referendum, ca orice alt primar

Vă prezentăm în continuare prevederile legislative legate de demiterea primarului. Pașii care trebuie respectați și care sunt forurile decizionale
Referendumul local obligatoriu organizat în vederea demiterii primarului
Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de către locuitorii comunei, orașului sau municipiului, în cazul în care acesta a nesocotit interesele generale ale colectivității locale sau a nu a exercitat atribuțiile ce îi revin.
Cererea trebuie să cuprindă motivele ce au stat la baza propunerii de demitere, numele și prenumele, data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau ale cărții de identitate și semnătura olografă ale cetățenilor care au solicitat organizarea referendumului.
Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puțin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localitățile componente ale comunei, orașului sau municipiului.
Ce spune legea 215/2001 (Legea administrației publice locale)
Art. 73.
(1) Mandatul primarului inceteaza, de asemenea, inainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat in conditiile legii.
(2) Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de locuitorii comunei sau orasului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau neexercitarii atributiilor ce ii revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitata, in scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie sa fie realizat in fiecare dintre localitatile componente ale comunei sau orasului.
Art. 74.
(1) Dupa primirea cererii prefectul va proceda la analizarea temeiniciei motivelor invocate, a indeplinirii conditiilor prevazute la Art. 73, precum si la verificarea veridicitatii si autenticitatii semnaturilor, in termen de 30 de zile.
(2) Dupa verificare prefectul va transmite Guvernului, prin Ministerul Administratiei Publice, o propunere motivata de organizare a referendumului.
(3) Pe baza propunerii motivate a prefectului, avizata de Ministerul Administratiei Publice, Guvernul se va pronunta, prin hotarare, in termen de 60 de zile de la solicitarea prefectului. Hotararea Guvernului va stabili data organizarii referendumului si va fi adusa la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin grija prefectului.
(4) Cheltuielile necesare in vederea desfasurarii referendumului se suporta din bugetul local.
Art. 75.
(1) Referendumul local se organizeaza, in conditiile legii, prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului si al aparatului propriu de specialitate al consiliului local respectiv.
(2) In acest caz procedurile prevazute de lege privind campania pentru referendum nu se mai aplica.
Art. 76.
(1) Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unul din numarul total al locuitorilor cu drept de vot.
(2) Mandatul primarului inceteaza inainte de termen daca s-a pronuntat in acest sens cel putin jumatate plus unul din numarul total al cetatenilor cu drept de vot.
Referendumul local se organizează în patru cazuri diferite: consultarea cu privire la unele probleme de interes local deosebit; consultarea cu privire la modificările unităților administrativ-teritoriale; consultarea cu privire la demiterea primarului; consultarea cu privire la demiterea consiliilor locale.
Care ar putea fi motivele întemeiate pentru organizarea unui referendum

Clujul rămâne și fără centură metropolitană ?

Adresată: Domnului Lucian ŞOVA, Ministrul Transporturilor Întocmită de către: Gabriel Horia Nasra, deputat, membru al...

Închide