Deputatul Adrian Oros Nechita ataca lipsa de profesionalitate si interes a AFIR

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

De către:  Deputat PNL Adrian Oros

Obiectivul întrebării:

  • probleme întâmpinate de micii fermieri care au aplicat proiecte pe programul „PNDR 2014-2020 6.3: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Am primit pe adresa cabinetului meu parlamentar mai multe sesizări referitoare la nesusţinerea micilor fermieri din jud Cluj de către AFIR, care au aplicat proiecte europene pe programul „PNDR 2014-2020 – 6.3: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” şi care au fost respinse din motive inventate, îndoielnice şi eronate. Astfel, fermierii clujeni mi-au semnalat faptul că nici nu au fost informaţi în timp util de către angajaţii plătiţi din fonduri publice ai AFIR pentru completarea sau corectarea eventualelor erori ale proiectelor aplicate în luna octombrie  de către aceştia, deşi termenul expira la data de 18 decembrie 2015.

Vă exemplific mai jos, ce motive au invocat funcţionarii AFIR pentru ca proiectele  să fie declarate neeligibile:

1.În cazul în care existau diferenţe între forma electronică a proiectului şi cel de pe suportul de hartie proiectul poate fi considerat neconform, tocmai din această cauză imprimarea proiectului s-a realizat după redeschiderea documentului.  Astfel bifa a lipsit, dar nu se poate considera o greşeală imputabilă beneficiarilor. Mai mult greseala este una de forma nu de fond. Erorile de forma sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori, dar care cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urma pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finantare’.

  1. Exista mai multe greşeli în cererile de finantare depuse pe submăsura 6.3 care nu se pot imputa solicitanţilor:

a)In Cererea de Finantare A7 detalii privind terenul exploatatiei se cere completarea numarului de parcela, tarlaua, blocul fizic. Programul nu permite folosirea caracterului ‘/’. Astfel de exemplu parcela 2/4/5 s-a trecut 245 neexistand o alta posibilitate.

b)In Cererea de Finantare cap. C finantari nerambursabile solicitate si/sau obtinute se cer mai multe informatii care nu pot fi furnizate de solicitant. La Programul National Apicol se cerea completarea codului de contract. Contractele s-au incheiat intre APIA si asociatiile crescatorilor de albine, astfel aceasta informatie este confidentiala. Data accesari respectiv finalizari sunt informatii necunoscute de solicitant din aceeasta pricina.  

  1. Pct.1.3 – In copia Registrului agricol prezentat de solicitant nu este completat cap.VII din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra animalelor domestice aflate la inceput de semestru 2015 in exploatatie. In anul 2015 s-au emis Registre Agricole noi. Ordinul nr.437/480/103/3727/2015 privind aprobarea normelor technice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019 a intrat in vigoare de la 04/09/2015. Din aceasta cauza agentul agricol a fost supus unui volum foarte mare de munca. Conform ghidului in cazul in care registrele nu s-au actualizat nu constituie o problema.
  2. La pct.1.7 – Solicitantul/reprezentantul legal al proiectului a prezentat Adeverinta Nr.1969/11.09.2015 prin care se adevereste ca Bogdan G.Gheorghe-Domin, fiul lui Gvril si Maria, CNP 1770916120657, a absolvit clasa a-X-a seral la Liceul „Tara Motilor” Albac. Prenumele solicitantului si al tatalui nu corespund cu cele din CI si Certificatul de nastere al acestuia, in schimb corespunde CNP-ul (Probleme: S-a scris Domin in loc de Dorin, S-a scris Gvril in loc de Gavril).

 

Vă întreb, domnule Ministru, ce măsuri veţi lua pe viitor pentru ca angajaţii AFIR să nu mai declare neeligibile proiecte, din cauza superficialităţii, necunoaşterii legislaţiei aferente sau interpretărilor răuvoitoare (invocând motive puerile şi absurde)?

Conform OG 41/2015, scopul înfiinţării AFIR a fost ca În perioada 2014-2020 România va fi beneficiara unor importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri. Dar , din nefericire, funcţionarii AFIR înţeleg să interpreteze, într-un mod personal misiunea AFIR.

Aştept răspuns în scris.
            Cu deosebit respect,

Deputat PNL 

Adrian Oros