19/01/2021

CUM S-A VOTAT ÎN ŞEDINŢA DE VINERI, 30 MAI, CL Floresti

DSCF0655CUM S-A VOTAT ÎN ŞEDINŢA DE VINERI, 30 MAI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu sumele primite de la Consiliul Judeţean Cluj. – APROBAT
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31 martie 2014. – APROBAT
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluţiei optime de delegare a serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj şi mandatarea d-lui primar pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj – APROBAT
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare şi mandatarea d-lui primar pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj – APROBAT
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare şi mandatarea d-lui primar pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj – APROBAT
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de repoziţionare a imobilului cu nr. cadastral 57019 înscris în CF 57019 Floresti. – APROBAT
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj. – APROBAT
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare primire a activelor mijloace fixe şi delegarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către SC Compania de Apă Someş SA ale ansamblului de pompe situate în Floreşti, str. Sesul de sus, nr. 171-182. – APROBAT
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între comuna Floreşti şi Unitatea de Management al Proiectului ” Măsuri active în vederea integrarii pe piaţa muncii ” ID 129124 din cadrul proiectului DMI 5.1. – APROBAT
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între comuna Floreşti şi Unitatea de Management al Proiectului ” Accesul romilor pe piaţa muncii- prioritatea noastră” ID 141585 din cadrul proiectului DMI 6.2. – APROBAT
11. Proiect de hotarâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni comunale, situate in extravilanul comunei Floreşti , pentru pasunatul bovinelor , ovinelor, caprine şi ecvideelor. – APROBAT
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 67/2006, privind darea în folosinţă gratuită a unui teren, aparţinând domeniului public al comunei Floreşti, situat în cartierul „ Cetatea Fetei” pentru Parohia greco-catolică , în vederea construirii unei biserici. – APROBAT
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere între comuna Floreşti şi Parohia greco¬-catolică Floreşti, având ca obiect imobilul situat în localitatea Floreşti, str. Avram Iancu 132. – APROBAT
14. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUD „ Construire imobil de locuinţe colective P+2E cu 6 apartamente”,situate în localitatea Floreşti, str. Avram Iancu , f.n., beneficiar SC LUKACOM INVEST SRL. – APROBAT
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ „ Construire Campus universitar„ situat în localitatea Floreşti, B-dul Cetatea fetei, f.n, beneficiar ASOCIAŢIA CRESTINA PRO INTEGRITATEA . – APROBAT
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUD „ Construire unităţi industriale , depozitare şi comerciale” situate în localitatea Floreşti, DN 1 Km. 488 +236, beneficiar SC PERTLAN SRL. – APROBAT
17. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ „ Construire imobil locuinte colective D+P+2E+Er”, situate în localitatea Floreşti, str. Valea Gârbăului, f.n., beneficiar SC CRISTAL TURISM SRL. – RESPINS
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUD „ Construire pensiune turistică P+E+M „ situată în localitatea Floreşti, str. Porii f.n, beneficiar SC NAPOCA QUINTA ESSENTIA SRL . – APROBAT
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ/PUD ” Construire 10 imobile de locuinţe colective P+2E+Er şi anexe agrement”, situate în localitatea Floresti, str. Sub Cetate, f.n, beneficiar SC EVOCAPITAL MANAGEMENT SRL. – RESPINS
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ „ Construire imobil de locuinţe colective P+2E+M „ situate în localitatea Floreşti, str. Teilor, f.n., beneficiar Pop Ioachim. – APROBAT
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ “Construire locuinţe unifamiliale P+M, locuinţe cuplate P+M , locuinţe inşiruite P+M , locuinţe colective D+P+E+M”, situate în localitatea Floreşti, Dealul de jos, beneficiar SC DONNA IMOBILE SRL . – APROBAT
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ ” Construire imobil cu funcţiuni comerciale la parter şi etaj 1 şi locuinţe colective la etajele 2-7, regim de înălţime P+6E+E retras,” situate în localitatea Floreşti, str. Eroilor, nr. 17, beneficiar SC ASSA GROUP SRL. – RESPINS
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru PUZ ” Construire hală depozitare”, situaă în localitatea Luna de sus, f.n, beneficiar Almaşi Ana Maria şi Almaşi Ferenc. – APROBAT

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contrasemnării dosarelor şi planşelor privind PUZ/PUD de către preşedinţi de comisii – APROBAT

Subscribe To Our Newsletter

Isteria maghiara trebuie rezolvata prin potenta romanilor

Un grup de bărbaţi mascaţi, cu însemnele organizaţiei extremiste “Mişcarea tinerilor maghiari din cele 64 de...

Închide