CSM pune tunurile pe magistratii cu abateri disciplinare !

cao

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Având în vedere recentele luări de poziţie din spaţiul media, care încearcă să acrediteze ideea unei „imunităţi absolute” a magistraţilor, putând astfel afecta imaginea sistemului judiciar şi pentru o corectă informare a opiniei publice,

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media este abilitat să facă următoarele

PRECIZĂRI:

  • Potrivit art. 52 alin. (3) din Constituţia României, republicată, „Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.
  • Aceste dispoziţii din legea fundamentală consacră rolul statului de garant al reparării prejudiciilor suferite ca urmare a săvârşirii unei erori judiciare. Dispoziţia este similară cu cea existentă în legislaţia în materie a statelor membre ale Uniunii Europene, îndeplinind o funcţie esenţială, în absenţa căreia independenţa profesională a judecătorului şi a sistemului judiciar ar fi anulată.
  • Răspunderea nelimitată şi automată a magistratului, în toate cazurile de erori judiciare, ar fi de natură să afecteze însăşi independenţa acestuia.
  • Din dispoziţiile constituţionale mai sus citate reiese că, în sistemul de drept românesc, statul garantează repararea prejudiciilor cauzate prin sistemele judiciare, ceea ce nu exclude posibilitatea sa de regres împotriva magistraţilor, în anumite condiţii.

O prevedere menită să asigure responsabilizarea sistemului judiciar, prin atragerea răspunderii civile a magistratului  nu se regăseşte în alte sisteme de drept, cu tradiţie democratică.

În Olanda răspunderea personală a judecătorilor a fost înlăturată începând cu 1 ianuarie 2001, aceştia dispunând de imunitate în ceea ce priveşte răspunderea civilă. Persoana prejudiciată poate intenta acţiune în despăgubire împotriva statului, însă statul nu are drept de regres împotriva judecătorului vinovat, care poate fi ţinut responsabil doar din punct de vedere penal sau pentru motive disciplinare.

  • Nu mai puţin, un rol esenţial în procesul de prevenire al erorilor judiciare îl joacă, în egală măsură, legislativul, ce trebuie responsabilizat pentru a asigura un cadru legislativ coerent, dar şi executivul, care trebuie să asigure resursele umane şi financiare adecvate justiţiei.
  • Din analiza statisticii referitoare la cauzele aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului în anul 2011, se constată că România (68 de hotărâri pronunţate de Curte, din care 58 de hotărâri constată cel puţin o violare a convenţiei) nu se află pe primele locuri în ceea ce priveşte violarea drepturilor şi libertăţilor consacrate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, state europene cu democraţii consolidate primind la rândul lor numeroase condamnări sub acest aspect.

Rezoluţia adoptată de Asociaţia Europeană a Magistraţilor în cadrul reuniunii de la Siofok, din 27 septembrie – 2 octombrie 2006, subliniază că judecătorii nu pot fi constrânşi să lucreze sub ameninţarea unei sancţiuni financiare, a cărei existenţă poate influenţa, chiar inconştient, hotărârile lor, făcând trimitere la Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) privind principiile şi reglementările care domină imperativele profesionale care se aplică judecătorilor şi în mod special deontologia, comportamentele incompatibile şi imparţialitatea.

Opinia nr. 3 (2001) a Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni a statuat că judecătorii trebuie să se bucure de libertate absolută în ceea ce priveşte răspunderea pentru fapte îndeplinite în exercitarea cu bună credinţă a atribuţiilor lor. Erorile judiciare, privind fie procedura, fie jurisdicţia, comise în aplicarea legii sau în evaluarea probelor trebuie rezolvate prin recurgerea la apel; alte erori judiciare care nu pot fi rectificate în acest mod ar putea conduce cel mult  la o plângere împotriva statului.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU MASS MEDIA

18 ianuarie 2013

Subscribe To Our Newsletter

Pentru 15 minute prim ministru – concurs tematic

Pentru un sfert de ora prim ministru, este un concurs tematic, in care asteptam pe...

Închide