COMUNICAT DE PRESĂ

Sediu Primarie Floresti _ OC

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ (UAT) Comuna Florești în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL și SC SIAB DEVELOPMENT SRL anunță conferința de încheiere a proiectului strategic cu titlul ”Accesul romilor pe piața muncii – PRIORITATEA NOASTRĂ”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR 165, ”Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, AXA PRIORITARĂ 6 ”Promovarea incluziunii sociale” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.2 ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

 

Detalii privind conferința de presă de lansare a proiectului

Partenerii proiectului vă invită la conferința de presă privind încheierea proiectului ”Accesul romilor pe piața muncii – PRIORITATEA NOASTRĂ” (ID 141585), care va avea loc în data de marți, 08 decembrie 2015, între orele 18.00 – 20.00, în comuna Florești, la Centrul de Incluziune Socială Regiunea Nord-Vest, strada Prof. Ioan Rus, nr. 15, jud. Cluj.

 

Proiectul s-a implementat la nivel multi-regional, pentru regiunile Nord-Vest și Centru, pe o perioadă de 20 luni, în perioada mai 2014 – decembrie 2015. Obiectivul general al proiectului a constat în facilitarea incluziunii sociale și profesionale, a accesului la formare de pregătire și la măsuri specifice de sprijin pentru cetățeni de etnie romă, promovarea accesului egal la formare profesională și ocupare în vederea creării unei piețe a muncii inclusive pentru romi.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Dezvoltarea și consolidarea capacității de ocupare pentru înlăturarea excluziunii sociale a 800 persoane de etnie roma, problematica esențială a acestor persoane ce constituie un fenomen multidimensional si multilateral-activitățile proiectului fiind sprijinite prin orientarea, în primul rând, spre integrarea acestora pe piața muncii, la nivel internațional, un instrument esențial pentru incluziunea sociala reprezentându-l consolidarea capacității de angajare și integrarea ocupațională.
  • Schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile și combaterea formelor de discriminare prin promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor – proiectul a cuprins activități orientate spre schimbarea percepțiilor sociale, a atitudinilor negative și a stereotipurilor existente în cadrul comunității locale, în vederea combaterii formelor de excluziune suferite de romi.
  • S-a asigurarat cadrul necesar pentru integrarea socială și profesională a romilor, prin crearea unui mecanism interregional de asistență, care a inclus două centre de incluziune sociala, în vederea furnizării serviciilor personalizate pentru romi: informare, consiliere, formare profesională, activități motivatoare, asistență pentru integrarea/reintegrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

 

Activitățile principale ale proiectului au fost:

  • Informare și conștientizare pentru un grup țintă de 900 de persoane (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane – personale al administrației publice locale. Prin act adițional s-a suplimentat grupul țintă, prin prelungirea proiectului cu încă 50 de zile, după cum urmează: încă 82 de persoane de etnie romă și 14 persoane – personal al administrației publice locale.
  • Au fost furnizate programe de formare profesională (șapte programe) pentru toate cele 996 de persoane (882 persoane de etnie romă și 112 de persoane – personal al administrației publice locale)
  • Au fost subvenșionate persoanele participante la cursuri
  • Au fost furnizate servicii de asistență și alte activități asociate pentru integrarea/reintegrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile. Această activitate s-a adresat persoanelor de etnie romă, cu precădere persoanelor nou intrate pe piața muncii.

 

Specificăm că indicatorii proiectului au fost atinși integral, în procent de 100%.

 

Date de contact pentru informații suplimentare privind acest proiect se pot obține de la:

Persoană de contact: Marius Manu, manager proiect, al proiectului ”Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră”, ID 141585, din cadrul proiectului DMI 6.2. – ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, adresa de e-mail: uatfloresti@yahoo.com, tel: 0752.341.569 sau Florin Otrocol, asistent manager, adresă de e-mail: uatfloresti@yahoo.com, tel: 0753.660.989. UAT Comuna Florești – Primăria Florești, str. Avram Iancu, nr. 170, etaj 3.

Follow me!

Subscribe To Our Newsletter

STOP JOC, UNGARIA ! GAME STOP, Magyarország!

Incep usor sa ma satur de propaganda ruso-maghiara. Avertizez in absenta declaratiei unui oficial roman...

Închide