CIADO da de pamant cu Oprea si Ponta. Respect !

narcoman-injectat-cu-drogScrisoare deschisa
Decideti coerent, soarta politicilor nationale antidrog !

E.S. domnului Victor Viorel Ponta – Prim Ministru al Guvernului Romaniei
E.S. domnului Gabriel Oprea – Ministrul Afacerior Interne

Raport de evaluare al Strategiilor Nationale Antidrog 2005 – 2012 si partial ( 2013 -2020)

Strategia Nationala Antidrog 2013 – 2020 ( S.N.A.) si Planul National de Actiune 2013 – 2016 documente fara criterii concrete si masurabile de atins

Romania repeta istoria documentelor neaplicabile din perioada 2005 – 2012

Strategiile Nationale Antidrog (S.N.A.) nu au fost elaborate in baza unor criterii masurabile si concrete, de atins, relevante, nici pentru perioada 2005-2012 si nici pentru 2013 -2020 , iar pentru Planurile de actiune (2005-2008 si 2010-2012 , 2013 – 2016 ) nu au fost prevazuti indicatori comensurabili care sa permita evaluarea gradului in care obiectivele specifice au fost atinse. Scopul pentru care S.N.A.-urile a fost elaborate si implementate a fost atins partial, in sensul ca, desi in prima etapa s-a reusit mentinerea la un nivel scazut a consumului de droguri 2005-2008), criminalitatea organizata in legatura cu drogurile nu a fost redusa asa cum era prevazut. In perioada 2012-2013 s-a constatat o crestere a consumului de droguri la nivelul intregii populatii (15-64 ani) si cu precadere si fara precedent in randul celei tinere.

• S.N.A. 2005-2012 si 2013 -2020 nu au beneficiat de un buget alocat distinct, prin care sa se asigure o finantare corespunzatoare a activitatilor prevazute in cele trei planuri de actiune aprobate pentru implementarea S.N.A. iar daca au fost alocate in unele cauze resursele financiare, nu au fost alocate sub motivatia incoerentei legislative .
• Dincolo de aceste aspecte negative care au marcat Strategiile inca de la elaborarea lor, pe parcursul implementarii au intervenit si alti factori care au avut o influenta negativa, dintre care cel mai reprezentativ a fost reorganizarea A.N.A., din anul 2009, in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (I.G.P.R.). Reorganizarea a condus la pierderea capacitatii institutiei de implementare a unor proiecte importante cu finantare externa sau interna cu valori semnificative, la pierderi de resursa umana specializata si de resurse logistice. Totodata, s-a ajuns la situatia in care A.N.A. nu a mai avut capacitatea de a asigura coordonarea unitara a luptei impotriva traficului si consumului ilicit de droguri in perioada 2009 -2011, desfasurata de alte institutii ale statului si de organizatii neguvernamentale.
• Pe langa reorganizare, un alt aspect negativ l-a constituit modul de colaborare dintre A.N.A. si institutiile/organismele implicate in implementarea S.N.A. 2005-2012 si 2013 -2020. Astfel, prin H.G. nr. 73/2005 si 784/2013 privind aprobarea S.N.A., in sarcina A.N.A. si a celorlalte ministere, organe ale administratiei publice centrale de specialitate si autoritati ale administratiei publice locale s-au instituit doua obligatii principale, respectiv:
– ducerea la indeplinire de catre fiecare entitate a obiectivelor specifice domeniului lor de activitate prevazute in S.N.A. 2005-2012; 2013 -2020
– prevederea in bugetele proprii a fondurilor aferente indeplinirii obiectivelor Strategiei Nationale Antidrog in perioada 2005-2012, 2013-2020 in raport cu etapele de realizare a acestora, prioritatile si resursele disponibile.
Desi, institutiile aveau obligatia de a pune la dispozitia A.N.A. date si informatii cu privire la fenomenul drogurilor, obligatie prevazuta atat in hotararile de Guvern de infiintare/de organizare si functionare a A.N.A., cat si in Legea nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, in fapt unele dintre acestea fie au refuzat sa puna la dispozitia A.N.A. aceste date si informatii, fie atunci cand au fost transmise astfel de date/informatii, acestea nu au fost concludente. Mai mult aceste institutii au refuzat sa puna la dispozitie ong-urilor antidrog datele solicitate .

• Incepand cu anul 2009, odata cu reorganizarea A.N.A. in cadrul I.G.P.R. si in lipsa unor planuri de actiune pentru anii 2009 si 2010, de la nivelul Agentiei nu s-a mai efectuat o evaluare a activitatilor prevazute a fi realizate pentru indeplinirea obiectivelor specifice prevazute in S.N.A., ci doar o evaluare a gradului de realizare a obiectivelor specifice (in anul 2011 pentru anul 2010). Astfel nu s-a putut determina gradul in care activitatile realizate incepand cu anul 2009 au fost indeplinite si cu atat mai putin nivelul fondurilor utilizate.
• Cu toate aceste dificultati care au influentat activitatea in domeniu a Agentiei Nationale Antidrog, institutia a reusit totusi, sa duca la indeplinire o parte a obiectivelor specifice din cadrul S.N.A. 2005-2012 , 2013 -2020 , pentru care a fost responsabila (singura sau impreuna cu alte structuri), prin eforturile depuse in domeniile reducerii cererii de droguri si ofertei de droguri, cooperarii internationale si informarii-evaluarii dar o deficienta majora in programele de prevenire in zona non-consumatorilor ca si grupuri vulnerabile .
• In perioada 2012-2013, in baza acelorasi indicatori, s-a constatat o crestere a consumului de droguri la nivelul intregii populatii (15-64 ani) si cu precadere in randul celei tinere.
• Noua Strategie Nationala Antidrog 2013-2020 a fost elaborata in baza ultimelor studii efectuate de A.N.A., ca un raspuns la evolutia fenomenului consumului si traficului de droguri, la elaborarea acesteia fiind preluate (mentinute) toate obiectivele generale ale Strategiei Nationale Antidrog 2005 – 2012. Obiectivele au fost mai clar formulate pentru a reflecta mai bine specificitatea fenomenului atat din perspectiva elementelor sale intrinseci, cat si din cea a actiunilor intreprinse de institutiile partenere. Riscul si amenintarea esecului aplicarii Strategiei , consta in indiferenta institutiilor ce au ca obligatie asigurarea resurselor financiare aplicarii Planului de Actiune Antidrog 2013 -2016 . Esecul S.N.A. 2013 -2020 si Planului National de Actiune 2013 – 2016 sunt deja previzibile sub aspectul indeplinirii obiectivelor . Planul de Actiune 2013 – 2016 nu are prevazute nici in anul 2015 resursele financiare alocate prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne . Planul financiar propus de M.A.I. pentru perioada 2015 – 2018 se afla in stadiul de dezbatere publica . Anul 2016, reprezinta anul in care trebuie facut raportul de aplicare a actiunilor din Planul de Actiune 2013 -2016 . Opinam, ca se va putea aprecia , o indeplinire a maxim 20 % dintre acestea .
• Este evident ca doar elaborarea unei strategii si a unui plan de actiune nu este suficienta, fara ca ulterior, in functie de evolutia fenomenului drogurilor, sa se asigure si suportul necesar implementarii acestora (resurse financiare, umane si logistice precum si un cadru legislativ adecvat).
Pentru ca o Strategie Nationala Antidrog sa poata avea efectul scontat, este necesar ca actiunile sa se realizeze in mod concertat, printr-o stransa colaborare intre toti partenerii implicati si intre acestia si Guvern, astfel incat sa se asigure posibilitatea adaptarii cadrului legal si a resurselor necesare, la noile tendinte ale consumului si traficului de droguri.
CIADO Romania reaminteste Guvernului Romaniei, ca incepand cu anul 2009 -Programul de Interes National nu a mai fost bugetat si consolidarea rolului societatii civile in politicile nationale antidrog, reprezinta obiectiv central al Strategiei Europene Antidrog .
NOTA ; Raportul de evaluare a tinut cont si de observatiile Curtii de Conturi a Romaniei , date publicitatii in martie 2015 .
Fata de cele prezentate opinam, ca se impune luarea in discutie la nivelul Guvernului, a urmatoarelor aspecte ;
Discutarea statutului Agentiei Nationale Antidrog . In acest moment functioneaza ca o simpla directie in cadrul Ministerului Afacerilor Interne si nu ca o Agentie. Calitatea de coordinator national al politicilor antidrog impune ridicarea Agentiei, la rang institutional de Agentie .
Pozitionarea Agentiei Nationale Antidrog, in coordonarea Primului ministru si scoaterea sa din Ministerul Afacerilor Interne, din urmatoarele considerente ; Agentia are ca activitate prevenirea, consilierea si evaluarea consumului de droguri si nu alicarea de masuri coercitive, ce sunt in atributul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate . Este neproductiv pentru societate, ca in cadrul aceluiasi minister, sa se regaseasca si partea de prevenire , consiliere a consumatorului dar si organismul ce se ocupa de masurile coercitive a acestora intrucat unii, pe langa consumatori, sunt si carausi sau mici dealari . Parintii consumatorilor din teama, nu vor accesa programele Agentiei ,cand acesti sunt ofiteri de politie .
Stabilirea programelor nationale de prevenire in zona non consumatorilor, pe targetele de varsta vulnerabile. In acest moment activitatea Agentiei Nationale Antidrog , se axeaza in proportie de peste 80 % doar consumatorilor .Lipsa acestor programe de prevenire macro, in zona de varsta mentionata mai sus, a dus la dublarea consumului pe segmentul de varsta 16 ani , de la 5 la 10 % in doar 4 ani .
Traficul si consumul de droguri, constituie conform Strategiei de Securitate Europeana si Strategiei Nationale de Aparare – risc si amenintare .Organismul desemnat coordonator national al politicilor antidrog respectiv, Agentia Nationala Antidrog functioneaza fara personal suficient si resurse financiare pentru programele de prevenire si alternative la consumul de droguri . Ministerele responsabile sau autoritatile administratiei publice locale, cu atributii prevazute in Planurile de Actiune din perioada 2008 – 2015 , nu au aplicat nici un program relevant, iar la nivelul obligatie de a asigura bugetul corespunzator, peste 90 % dintre acestea nu au facut-o, ceea ce poate constitui infractiune cu consecinte deosebit de grave .
Planul de Actiune prevede diferite actiuni in peste 60 de pagini . Consideram ca este o eroare stufoasa si neproductiva . Am atentionat Guvernul Romaniei, ca acest mod invechit de abordare, nu face altceva decat sa ingreuneze aplicarea acestuia . Planul de Actiune ar trebui facut suplu, concret cu responsabil direct pe actiune si nu prevezuti 4-6 responsabili . Desi adoptat din anul 2013 Planul de Actiune, nu produce efecte si peste 80 % dintre actiunile prevazute, nu au fost realizate in perioada 2013 – 2014. Fondurile pentru aplicarea acestuia sunt inca in dezbatere publica la Ministerul Afacerilor Interne, desi au trecut 2 ani de la aprobarea Strategiei Nationale Antidrog .
Concluzii ;
Se impune reorganizarea Agentiei Nationale Antidrog , schimbarea Planului de Actiune Antidrog ce sa cuprinda responsabilitati clare, iar fiecare program prevazut sa fie insotit si de procedura de aplicare a programului . Autoritatile desemnate cu aplicarea acestuia, nu au specialisti in materie de antidrog si atunci expunerea acestora este majora in sensul penal si scopul Planului de Actiune nu este atins . Stabilirea unui buget corespunzator pentru aplicarea Strategia Nationala Antidrog, din taxa pe viciu, este solutia cea mai simpla . Doar asa se va putea aplica atat Planul National cat si Programul de Interes National . CIADO considera ca pentru partea de prevenire, sunt necesari 10 milioane euro/an , o suma suportabila pentru Guvernul Romaniei si ce reprezinta doar 3-4 % din taxa pe viciu .
Consolidarea rolului societatii civile antidrog, este o conditie esentiala in succesul politicilor nationale antidrog . In Romania societatea civila, este considerata desueta sau inoportuna, ceea ce in contextul politicilor UE este de o gravitate maxima . Se impune recunoasterea unui statut aparte al organizatiilor reprezentative antidrog, intrucat acestea au o expunere majora . Agentia Nationala Antidrog sa stabileasca procedura de acordare a acreditarilor de recunoastere locala , regionala sau nationala , acreditari ce sa prevada obligatia autoritatilor administratiei publice locale, de a acorda sprijin in aplicarea programelor prevazute in Strategia Nationala Antidrog .

In speranta unui raspuns, ce sa solutioneze in beneficiul public, cele invederate de noi ,

Primiti, va rog, asigurarea distinselor noastre consideratii !

Presedinte executiv
Gigel Lazar