Breaking News : Amareto functioneaza ilegal !!! Prefectului Vuscan nu pare sa-i pese !

se

Ne-am intrebat de ce de multe ori, Horia Sulea ia drumul Bucurestiului, in decursul iernii lui 2013-2014.Am aflat ca se deplaseaza in sediul unor ministere, ca sta de vorba cu diferiti ministrii liberali. Si nu numai asta.

 

Ce inseamna a fi Lider si a face Lobby pentru floresteni ?

Mai intai, inseamna sa-ti pese de problemele comunitatii unde existi si ai fost ales. Inseamna totodata, ca prin informatia transmisa organelor abilitate,in urma discutiilor purtate in Floresti,  sa determini direct sau indirect, aparitia unei initiative legislative, care sa modifice, sa schimbe in bine, viata comunitatii.

 

Ferma nu se desfiinteaza !

Un panou publicitar troneaza, azi, 17.09.2014, in intersectia strazilor Eroilor cu Cetatii. Care sa avertizeze orice florestean care aspira cu nesat mirosul fetid ca ferma nu se desfiinteaza.

Oare chiar asa sa fie ?

 

Floresti in Europa 2014

In Europa 2014, nu mai faci ce vrei. Normele de igiena si sanatate publica a cetateanului nu sunt un subiect de negociere, ci beneficiaza de suport legislativ adecvat.

Chiar daca proprietarii de afaceri, considera ca pot ignora legislatia in vigoare, iata ca in Romania, in 2014, liberalii de la Sanatate, au promovat Ordinul 119/ 2014, care prin prevederile sale, scoate in afara legii, functionarea fermei de pui Amareto.

Prin prevederile sale, ordinul mai sus mentionat, restabileste raportul firesc de lucruri pentru un locuitor al florestiului aflat in zona de restrictie sanitara, de 1000 m in jurul fermei.

 

Iata una din ultimile initiative liberale, semnata de ministrul Nicolaescu.

 

Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014

 

MINISTERUL SANATATII

 

Vazand Referatul de aprobare al Directiei de sanatate publica si control in sanatate publica nr. E.N. 836/2014 din cadrul Ministerului Sanatatii,

avand in vedere prevederile art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

Art. 1

Se aproba Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

Art. 2

Normele de igiena si sanatate publica sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitatile din sistemul public si privat, precum si pentru intreaga populatie.

 

Art. 3

Nerespectarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei atrage raspunderea disciplinara, administrativ-materiala, civila ori, dupa caz, penala, in sarcina persoanelor vinovate de abaterile savarsite.

 

Art. 4

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modificarile ulterioare.

 

Art. 5

Directia de specialitate din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea sanitara proprie, administratia publica locala si alte autoritati implicate duc la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Art. 6

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

ANEXA – NORME de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Art. 1
In intelesul prezentelor norme, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) incapere de locuit – incaperile cu functii de camera de zi si dormitoare;
b) zona de locuit – zona constituita ca o grupare functionala de loturi si parcele de teren delimitate teritorial pe care predomina cladiri cu locuinte avand ca parametru de masura densitatea medie de locuire;
c) perimetrul unitatii – limitele terenului pe care este amplasat un obiectiv si pe care se desfasoara activitatile specifice;
d) teritoriu protejat – teritoriu in care nu este permisa depasirea concentratiilor maxime admise pentru poluantii fizici, chimici si biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervatii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihna si recreere, institutii social-culturale, de invatamant si medicale;
e) zona de protectie sanitara – terenul din jurul obiectivului, unde este interzisa orice folosinta sau activitate care, in contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra starii de sanatate a populatiei rezidente din jurul obiectivului; pentru sursele de ape subterane utilizate pentru alimentarea cu apa potabila a localitatilor si a operatorilor economici se aplica definitiile pentru „zona de protectie sanitara cu regim sever”, „zona de protectie sanitara cu regim de restrictie” si „perimetru de protectie hidrogeologica”, conform Hotararii Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica si Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 1.278/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica;
f) biocid (pesticid nonagricol) – conform definitiei de produs biocid prevazut la art. 3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, corespunzator tipurilor de produs 14, 15, 16, 17, 18 si 19 din anexa V „Tipurile de produse biocide si descrierea acestora prevazute la articolul 2 alineatul (1) ” la Regulamentul (UE) nr. 528/2012;
g) produs de protectia plantelor (pesticid agricol) – conform definitiei prevazute la art. 3 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei, aprobata prin Legea nr. 63/2013;
h) utilizator amator – individ din populatia generala fara instruire in domeniul pesticidelor, care utilizeaza la scara redusa un pesticid agricol, in mediul sau privat, delimitat la locuinta si anexele acesteia (inclusiv gradina, livada, solarul etc.), in conditii de expunere care pot fi controlate.

 

Acestea fiind clare, sa vedem care este zona de restrictie sanitara la Floresti :

Art. 11

(1) Distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei sunt urmatoarele:

– Ferme de cabaline, intre 6-20 capete: 50 m

– Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m

– Ferme si crescatorii de taurine, intre 6-50 capete: 50 m

– Ferme si crescatorii de taurine, intre 51-200 capete: 100 m

– Ferme si crescatorii de taurine, intre 201-500 capete: 200 m

– Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m

– Ferme de pasari, intre 51-100 de capete: 50 m

– Ferme de pasari, intre 101-5.000 de capete: 500 m

– Ferme si crescatorii de pasari cu peste 5.000 de capete si complexuri avicole industriale: 1.000 m

– Ferme de ovine, caprine: 100 m

– Ferme de porci, intre 7-20 de capete: 100 m

– Ferme de porci, intre 21-50 de capete: 200 m

– Ferme de porci, intre 51-1.000 de capete: 500 m

– Complexuri de proci, intre 1.000-10.000 de capete: 1.000 m

– Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m

– Ferme si crescatorii de iepuri intre 100 si 5.000 de capete: 100 m

– Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m

– Ferme si crescatorii de struti: 500 m

– Ferme si crescatorii de melci: 50 m

– Spitale, clinici veterinare: 30 m

– Grajduri de izolare si carantina pentru animale: 100 m

– Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m

– Abatoare, targuri de animale vii si baze de achizitie a animalelor: 500 m

– Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: 300 m

– Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale din exploatatiile zootehnice, platforme comunale: 500 m

– Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: 1.000 m

– Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m

– Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de tratare a semintelor): 200 m

– Statii de epurare a apelor uzate: 300 m

– Statii de epurare de tip modular (containerizate): 100 m

– Statii de epurare a apelor uzate industriale: 300 m

– Paturi de uscare a namolurilor: 300 m

– Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: 500 m

– Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: 1.000 m

– Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: 500 m

– Crematorii umane: 1.000 m

– Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m

– Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m

– Bazele de utilaje ale intreprinderilor de transport: 50 m

– Depozitele de combustibil, fier vechi si ateliere de taiat lemne: 50 m

– Parcuri eoliene: 1.000 m

– Parcuri fotovoltaice: 500 m

– Cimitire si incineratoare animale de companie: 200 m

– Cimitire umane (in cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie): 50 m

– Rampe de transfer deseuri: 200 m.

(2) Conformarea la prevederile alin. (1) se va face in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.

 

Mai exact, din data de 21 august 2014, asistam la o situatie de incalcare a legii, distanta minima legala, fata de complexele de locuit Multiserv si Luxor ; Stejarului  posibil, fiind incalcata.

Ne intrebam daca organele abilitate cu punerea in executare a prezentului ordin, daca vor reactiona si in ce mod.

Florestenii care inspira mirosul pestilential, sa stie ca au drepturi. Inclusiv acela de a cere organelor abilitate, directiei de sanatate publica, sa intervina in respectul legii.

Reprezentantul Guvernului in teritoriu, prefectul Vuscan, pare sa nu-i pese. Din 21 august pana acum au trecut 26 de zile, de cand ferma functioneaza ilegal.

Sa vedem cum va explica asta florestenilor !

Poza : floresti-gilau.ro

Subscribe To Our Newsletter

BREAKING NEWS : Ce a facut atata timp Horia Sulea la Bucuresti !

Maine, la ora 10, dezvaluiri incendiare despre primarul Florestiului !

Închide