Autorizatie integrata revizuita fara studiu de sanatate

breaking-news - CopyAPM Cluj a prezentat un scurt istoric al avizelor primite de ferma de pui din Florești.

Conducerea APM Cluj susține că, în 2006, când a fost eliberată Autorizaţia Integrată de Mediu erau respectate distanțele dintre locuințe și ferme. Din 2007, o dată cu boom -ul imobiliar, constructorii și administrația locală au scăpat situația de sub controlși APM Cluj a avertizat că nu se respectă distanța de ”protecţie sanitară în cazul blocurilor care s-au construit în apropierea SC Amareto Impex SRL”. În mod normal, autorizațiile de construcție nu ar fi trebuit să fie eliberate pe terenurile de lângă fermă.

Istoricul demersurilor făcute de APM Cluj:

– Ferma de creştere a puilor, titular SC AMARETO IMPEX SRL Floreşti, str. Prof. Ioan Rus, nr. 128, jud.Cluj, a fost autorizată iniţial cu Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 15- NV6/21.06.2006 (cu valabilitate 20.06.2016) pentru desfăşurarea activităţilor de creştere intensivă a păsărilor în 8 hale de creştere a puilor pentru carne, 22.000 locuri de creştere/hală/ciclu (halele fostei Avicola existente din 1970) şi abatorde păsări non IPPC, cu o capacitate de 3179,2 t /an (abatorul fiind o investiţie nouă realizată cu fonduri SAPARD în 2005);

 

Prin transferul activităţii de creştere intensivă a păsărilor de la SC AMARETO IMPEX SRL către firma SC BRAVINVEST SRL, Autorizaţia Integrată de Mediu a fost revizuită şi transferată către noul operator la 30.05.2011, iar pentru abator s-a emis Autorizaţia de mediu nr. 94/14.04.2011, titular SC AMARETO IMPEX SRL;

 

– Activitatea autorizată pentru creşterea intensivă a puilor de carne este conformă cu cele mai bune tehnici disponibile la nivel european, utilizînd o tehnologie de creştere la sol, cu valorificarea patului uzat de creştere ca îngrăşămînt organic direct către agricultori.

– Zona de amplasare a fermei are funcţiunea „activităţi agrozootehnice” încă de când în zonă funcţionau fermele Avicola (anii 70).

– La data emiterii AIM era respectată distanţa minimă de protecţie sanitară, fiind instituită prin Planul Urbanistic General al comunei Floreşti o zonă de servicii şi plantaţii de protecţie între zona activităţilor agrozootehnice existente, şi zonele rezidenţiale inclusiv faţă de SC Amareto Impex SRL. Emiterea AIM nu a necesitat un studiu de sănătate deoarece era respectată distanţa minimă de protecţie sanitară a fermei faţă de ansamblul rezidenţial existent la acea dată.

– Zona rezidenţială apărută după emiterea AIM pentru SC Amareto Impex SRL nu a fost reglementată din punctul de vedere al protecţiei mediului, la înfiinţarea acesteia nefiind respectată distanţă de protecţie sanitară instituită pentru fermă, cu încălcarea prevederilor Legii nr.204/24.10.2008, art. 3.1. ”În zona de protecţie sanitară a exploataţiilor agricole existente şi care funcţionează conform prevederilor legale, se interzic eliberarea autorizaţiilor de construcţie şi construirea clădirilor destinate locuinţelor şi altor obiective socioeconomice”, iar potrivit art.5: ”Deţinătorii de exploataţii agricole care au fost înfiinţate şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale şi în perimetrul cărora s-au construit locuinţe sau alte obiective socioeconomice cu respectarea restricţiilor împuse de Ordinul ministerului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, pot iniţia proceduri judiciare în vederea demolării acelor construcţii neautorizate sau a celor autorizate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu scopul exclusiv de a preveni şi limita disconfortul şi riscurile sanitare”.

 

– ARPM Cluj-Napoca (instituţia în a cărei arie de responsabilitate era reglementarea de mediu la acea dată) a atenţionat administraţia publică locală, cu referire la nerespectarea distanţelor de protecţie sanitară în cazul blocurilor care s-au construit în apropierea SC Amareto Impex SRL. Ataşat prezentei adrese anexăm adresa de atenţionare transmisă de către ARPM Cluj- Napoca cu nr. 3716/05.05.2007 către Primăria comunei Floreşti, Direcţia de Sănătate Publică Cluj şi Consiliul Judeţean Cluj;

 

– ARPM Cluj Napoca (instituţia în a cărei arie de responsabilitate era reglementarea de mediu la acea dată) şi GNM-CJ Cluj au efectuat numeroase verificări ale instalaţiei autorizate şi au fost dispuse monitorizări ale calităţii aerului, fără să fie identificate depăşiri ale valorilor limită pentru calitatea aerului.

 

– avînd în vedere situaţia generată de instituirea în vecinătatea fermelor a zonei rezidenţiale fără respectarea legii, la revizuirea autorizaţiei integrate de mediu ARPM Cluj- Napoca a impus condiţii suplimentare pentru reducerea disconfortului olfactiv inerent desfăşurării acestei activităţi şi anume:

 

1. interzicerea stocării temporare a patului uzat de creştere pe amplasament, cu excepţia situaţiilor generate de apariţia unei epizootii. (Patul uzat de creştere va fi transportat de pe amplasament imediat după evacuarea din hala de creştere).

2. interzicerea evacuării patului uzat de creştere în zilele de repaos săptămînal şi sărbători legale, (operaţiunea se va efectua de preferinţă dimineaţa, cînd locuitorii blocurilor învecinate sunt plecaţi de regulă la serviciu);

 

De asemenea, în anul 2013, un locuitor din Florești, Gheaja Marcel a depus la Tribunalul Cluj o plângere pe acest subiect. Tribunalul Cluj a respins ca fiind nefondata plângerea formulată de petent.