Aurelia CRISTEA desfiinteaza birocratizarea procedurilor pentru programele operaționale sectoriale

aurelia-cristea1Parlamentul României Camera Deputaților

Deputat Aurelia CRISTEA

Cabinet parlamentar: str. Detunata, nr.1, Cluj-Napoca

Tel. 0725.10.93.80 | deputat@aureliacristea.ro | www.aureliacristea.ro

 

MEMORIU

Adresat: Domnului Ministru Eugen Orlando Teodorovici

Ministerul Fondurilor Europene – Guvernul României

 

Întocmit de: Doamna Deputat Aurelia Cristea

Referitor la: Eficientizarea și simplificarea procedurilor pentru programele operaționale sectoriale

 

Stimate Domnule Ministru,

Doresc să vă supun atenției prin prezentul memoriu câteva propuneri cu privire la eficientizarea și simplificarea procedurilor pentru programele operaționale sectoriale. Guvernul României a adoptat o serie de măsuri salutare în domeniul fondurilor europene, care au creat cadrul necesar pentru prevenirea presuspendării programelor operaționale și evitarea blocajelor în implementarea acestora. Cred, însă, că întregul cadru legislativ care privește procesul de accesare a fondurilor europene se află într-o continuă dinamică și tocmai de aceea, orice sugestii în acest sens pot contribui la eficientizarea acestuia.

Întrucât atragerea fondurilor europene este o temă de actualitate și de importanță deosebită pentru ceea ce înseamnă economia României, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu mai mulți specialiști în domeniu, vă înaintez următoarele 12 propuneri pe care vă rog să aveți amabilitatea de a le analiza și a oferi răspunsuri punctuale, în scris, cu privire la oportunitatea implementării lor.

Propuneri

 1. Crearea unui sistem informatic, asemănător celui folosit de POSDRU (platforma Actionweb), pentru toate programele operaționale sectoriale;
 2. Completarea sistemului. În acest moment sistemul Actionweb conține, pe lângă informațiile pe care beneficiarul le introduce la cererea de finanțare, module pentru evidența cheltuielilor (cel mai important), gradul de risc al proiectului, situatia grupului țintă, planul activităților și modulul experți (recent implementat pentru managementul proiectului).

Acest sistem informatic va trebui să cuprindă module pentru încărcarea tuturor informațiilor relevante pentru proiect. La incărcarea în evidența cheltuielilor a documentelor contabile, să fie atașate scanări ale documentelor contabile (în acest moment doar se prezintă numărul documentului). În completarea evidenței contabile să fie atașate și livrabilele activităților. De exemplu, dacă se incarcă în sistem o factură pentru construcție, să fie incărcate și situatia de lucrări, raportul dirigintelui de șantier etc, toate documentele în baza cărora se face plata. În cazul salariilor echipei de implementare a proiectului, să fie atașate rapoartele de activitate ale echipei;

 1. Gestionarea sistemului de către Ministerul Fondurilor Europene;
 2. Blocarea documentelor înregistrate în sistem pentru a nu exista posibilitatea înlocuirii lor, decât cu acordul gestionarului sistemului;
 3. Găzduirea pe site-ul ministerului a anunțurilor de intenție publicate de beneficiari. Obigativitatea beneficiarilor de a publica anunțurile, eratele și documentațiile pe acest site. Astfel se ofera un cadru perfect egal pentru toți operatorii de a participa la o procedura de achiziție. Varianta în limba engleză a anunțurilor pentru a evita corecțiile Comisiei pentru nerespectarea egalității de șanse.
 4.  Ghidurile și contractele de finanțare trebuie să prevadă clar faptul că toate documentele întocmite (contracte, rapoarte, facturi etc) în cadrul proiectelor finanțate din bani publici (deci și cele cu finanțare europeană, statul român având cofinanțare) devin documente publice.
 5. Publicarea pe un website a cererilor de rambursare aprobate și a tuturor documentelor care au stat la baza aprobării cererii. Accesul liber la acest site pentru o tranparență maximă cu privire la cheltuirea banului public;
 6. Simplificarea procedurii de verificare a cererilor de rambursare prin acordarea unei importanțe crescute raportului de audit, anexă la cererea de rambursare. În acest sens, cererile de rambursare ar putea fi validate doar pe baza:

– cererii de rambursare

– evidența cheltuielilor

– raportul de audit

– lista experților pe termen lung și scurt

– anexele de grup țintă (unde este cazul)

– dosarul de achiziții

Celelalte documente pot fi verificate prin intermediul vizitelor de monitorizare iar cheltuielile neeligibile pot fi deduse din următoarele cereri de rambursare sau la cererea finală de rambursare.

 1. Înființarea unui Fond Național la Ministerul Finanțelor sau găsirea unor soluții bancare ce să aibă un caracter specific de susținere a beneficiarilor prin intermediul căreia ar putea fi oferite împrumuturi cu dobandă redusă beneficiarilor care au intrat în imposibilitatea susținerii unui flux de numerar corespunzător în vederea implementării cu succes a activităților asumate prin contractul de fianațare. Beneficiarii care din motive independente de aceștia nu-și mai pot derula activitățile fără un sprijin financiar ca urmare a unor variabile pe care aceștia nu le pot controla (si anume: suspendarea unui program, suspendarea plăților din partea Comisiei Europene, intârzieri în verificarea cererilor de rambursare de către autoritățile contractante etc) vor putea primi sprijin pe termen scurt în vederea continuării implementării activităților îndeplinirii obiectivelor asumate și implicit îndeplinirea indicatorilor.
 2. Elaborarea de instrumente prin intermediul cărora să poată fi sancționată Autoritatea de management în momentul în care se constată faptul că emiterea unor Instrucțiuni perturbă procesul de implementare a activităților sau cel de validare și plată a cererilor de rambursare   (ex: instructiunea 53 – modul de calcul al indicatorilor a fost gresit, AMPOSDRU neschimbând anexa la instructiunea 53 motivând că în baza Acordului de delegare de funcții acest aspect intră în atribuția OIPOSDRU, lucru fals deoarece instrucțiunile sunt emise doar de către AMPOSDRU). Acest aspect a ramas nerezolvat de mai bine de 14 luni, afectând fluxul de numerar al beneficiarilor prin blocarea cererilor finale de rambursare pe proiectele de burse doctorale și postdoctorale.
 3. In contextul regionalizării României ar fi foarte utilă înființarea de organisme intermediare regionale pentru toate tipurile de proiecte implementate din fonduri structurale cu un număr suficient de angajați pentru a face față numărului mare de cereri de rambursare. De asemenea, acest tip de organizare presupune și infiintarea de Autorități de management regionale, fapt care ar scurta considerabil timpii alocați verificărilor și plății cererilor de rambursare, circuitul documentelor, comunicarea cu beneficiarii, schimbările mai rapide la nivel de proceduri, instrucțiuni, decizii.
 4. În cazul declanșării alertelor de nereguli pe proiecte să fie declanșată în mod automat și suspendarea implementării respectivelor proiecte până la finalizarea alertelor de nereguli. În cazul unei alerte de nereguli în momentul de față sunt suspendate plățile către beneficiar. Este evident faptul că beneficiarul nu poate implementa proiectul fără un flux de numerar continuu. În cazul în care îl privezi de acest flux de numerar apare și condiția firească a suspendării proiectului dacă beneficiarul o va solicita, până la finalizarea verificărilor pe alerta de nereguli, însă fără depășirea perioadei de programare  a Programului respectiv.

 

 

                                                                                                                       

 

Cluj-Napoca                                                                                                    Aurelia CRISTEA

3 aprilie 2013                                                                                                              deputat

Subscribe To Our Newsletter

Site-ul primăriei Cluj-Napoca, interzis turiștilor străini !

Comunicat de presă   REF: Site-ul primăriei Cluj-Napoca, interzis turiștilor străini ! TSD Cluj constată...

Închide