A XVII-a conferintă natională de invățămant virtual, Satu Mare, România

Profesorul Dorin Isoc va sustine 2 lucrari la a XII-a Conferinta de Invatamant virtual de la Satu Mare, maine, 26.10.2019.

 Instruirea cibernetică: o cale reală spre reforma învăţământului de inginerie

Abstract: Existenţa conceptelor şi realizărilor de e-learning este departe de acoperirea tuturor aspectelor presupuse de reforma învăţământului superior actual. Explicaţia este că e-learningul reprezintă, în formele cunoscute, doar inserţii punctuale şi parţiale ale unor soluţii informatice pe un cadru anacronic, ineficient, şi mai puţin o soluţie care să ajusteze coerent esenţa învăţământului. Serviciul profesional Cybertrainer, dezvoltat şi lansat de autor, produce o schimbare în profunzime a relaţiei student-profesor şi înlocuirea celui din urmă printr-o succesiune unică de activităţi ale studenţilor destinate formulări de probleme împreună cu soluţionarea problemelor propuse. Serviciul dezvoltat asigură a) modificarea relaţiei fundamentale a şcolii, b) orientarea naturală a învăţării cu însuşirea intrinsecă a principiilor „gândirii critice”, c) deservirea nemijlocită a studenţilor potrivit exigenţelor impuse, a aşteptărilor personale şi acoperirii raţionale a diversităţii individuale, d) evaluarea automată a activităţii studenţilor. Prin activarea microînvăţării ca mijloc de pregătire a suportului propus pentru însuşirea de cunoştinţe şi deprinderi se creează premisele adaptării locale a ingineriei la contextul de învăţare în evoluţie dar şi contextul de reorientare a specializării solicitat de beneficiarul potenţial.
Prezentarea serviciului se face succint, în ideea sublinierii conexiunii funcţionale dintre utilizarea sistematică a serviciului şi efectele necesare, măsurabile şi repetabile ale reformei educaţiei inginereşti. Se insistă asupra modificărilor necesare pregătirii personalului didactic actual, asupra creşterii eficienţei învăţării şi asupra economicităţii asupra alocării bugetare. Se mai insistă asupra faptului că Cybertrainer este o alternativă adaptabilă la metodele şi tehnicile existente dar are şi marele avantaj de a produce tehnologizarea efectivă a procesului de însuşire de cunoştinţe direct exploatabile.

Poate deveni instruirea cibernetică tehnologie pedagogică?

Abstract: Gândirea critică este cerinţă tot mai des invocată încă de la începutul secolului al XX-lea. Originea ei în filozofie a creat pentru mulţi ideea că este un atribut posibil la educaţiei. Aparent simplă ca exprimare, gândirea filozofică aduce condiţii suplimentare învăţării pe care o vede tot mai apropiată de realitate. In ciuda disputelor teoretice, aplicaţiile concrete au lipsit întotdeauna. Abundă însă statisticile care pun studenţii în faţa unor baterii de teste sau probleme. Cercetarea noastră aduce în prim plan serviciul profesional Cybertrainer, dezvoltat şi lansat de autori, care aduce două provocări noi. Prima provocare este că profesorul este îndepărtat tot mai mult de procesul învăţare propriu-zis. Astfel este eliminată restricţia artificială ca şcoala să se facă prin respectarea disciplinelor şcolare. Obiectul de învăţare devine tot mai mult, realitatea, înlănţuirea firească a cunoştinţelor pentru rezolvarea de probleme. Ca eficienţa să fie maximă, însăşi esenţa învăţării este stilizată pe perechea problemă-soluţie. A doua provocare este cea care lasă la îndemâna profesorului construirea imaginii de ansamblu. Profesorul este cel care intervine prin oferirea de modele de exprimare, de redactare a problemelor şi soluţiilor. Aceste modele sunt specifice domeniului de studiu iar respectarea lor este încredinţată exigenţei vii a studenţilor.
Descrierea şi exemplificarea modului de lucru pune în evidenţă că de această dată intervenţia în sistemul de învăţare este fără specific, este liberă de context, este firească. In mod concret, această intervenţie apare ca o tehnologie care învăţată poate fi aplicată de fiecare dată de-a lungul vieţii profesionale.

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
Scroll Up

Hotararea Gabrielei Firea cu poluarea masinilor, va genera procese in lanț

Romanii castiga mai mult ca cetatenii Letoniei si ai Bulgariei, fiind in urma celorlalte  state...

Închide