Record absolut: 33 de Proiecte de Hotarari dezbatute in doar 68 de minute in sedinta de ieri a C.L. Floresti!

Ordinea de zi a sedintei de ieri a Consiliului Local Floresti a fost suplimentata cu inca cinci (5) Proiecte de Hotarari, astfel ca numarul acestora suspuse dezbaterii au fost doar…33.

In pofida numarului mare de Proiecte de Hotarari sedinta a durat doar 68 de minute (n.red. un alt record!) si acest fapt se datoreaza in mare masura presedintelui de sedinta, consilierului Nicu Oltean (PNL), care, spre deosebire de alti colegi de-ai lui, si-a luat rolul in serios. Nicu Oltean este printre putinii consilieri – din pacate – care detine dictie si citeste un text din prima fara a stalci cuvintele sau a elibera onomatopee.

Iata cum s-a votat in sedinta de ieri a C.L. Floresti, de la care a absentat viceprimarul Victor Pop Ticu.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Floreşti pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. – APROBAT

27 februarie 2015 018

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Floreşti pentru activităţi nonprofit de interes general. – APROBAT

3. Proiect de hotărâre aprobarea de fonduri publice de la bugetul local al comunei Floreşti structurilor sportive din comuna Floreşti. – APROBAT

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse /categorii de burse pentru semestrul II anul scolar 2014-2015 pentru Școala Gimnazială ” Gheorghe Șincai ” Florești și Școala Gimnazială Luna de sus. – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor – sesiunea ianuarie 2015. – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 140 din 11.12.2014 privind aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN pentru acoperirea sumei solicitate ca avans, conform contractului de finantare, nr. C313011061300006/18.04.2011, incheiat cu Agentia de Plati pentru Finantarea Investitiilor Rurale, destinat realizarii investitiei publice de interes local : “Infintare centru de informare si promovare turistica in cladire existenta”. – APROBAT

7. Proiect de hotărâre aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015. – APROBAT

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Florești. – APROBAT

9. Proiect de hotarăre aprobarea Contului de execuţie al bugetului local al Comunei Floreşti la data de 31 martie 2015. – APROBAT

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Florești, jud. Cluj, ca membru fondator la înființarea Asociației ” GAL Someș-Nadăș”. – APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii cabinetelor medicale din localitatea Florești, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 1. – APROBAT

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru înscrierea în C.F a concesiunii din str. Valea Gârboului, f.n., beneficiari Rusu Ioan și Rusu Elena. – APROBAT

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru înscrierea în C.F a concesiunii din str. Valea Gârboului, f.n., beneficiari Rusu Ioan și Rusu Elena. – APROBAT

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru înscrierea în C.F a concesiunii din str. Valea Gârboului, f.n., beneficiari Groza Ioan și Groza Emilia. – APROBAT

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de functii și Organigrama aparatului de specialitate al primarului. – APROBAT

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor lente de pe raza comunei. – APROBAT

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD ” Construire imobile de locuințe colective S+P+2E cu 6 apartamente”, situate în localitatea Florești, str. Eroilor. f.n, beneficiar SC EMTAL ENERGY SRL . – APROBAT

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ ” Construire imobile de locuințe colective P+3E”, situate în localitatea Floresti, str. Cătănii, f.n, beneficiar Matiș Pavel Avram .
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire imobile locuințe colective P+2E+M”, situate în localitatea Florești, str. Cetății nr. 63, beneficiar SC CLAR IMPORT EXPORT SRL. – APROBAT

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire imobile locuințe colective P+2E+M”, situate în localitatea Florești, str. Cetății nr. 63, beneficiar SC CLAR IMPORT EXPORT SRL. – APROBAT

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire imobile de locuințe colective P+3E”, situate în localitatea Florești, str. Sub Cetate”, f.n, beneficiar Maja Ioan și asociații. – APROBAT

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD/PUZ Modificator la PUD aprobat prin HCL nr.97/2007, pentru 5 imobile de locuinte colective D+P+E+E retras, situate în localitatea Florești, str. Fagului, f.n., beneficiar Budaie Indrei. – APROBAT

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD/PUZ Modificator la PUD aprobat prin HCL nr. 255/2007, Construire imobil de locuințe colective D+P+3E+M”, situat în localitatea Florești, str. Dealul de jos, beneficiar Golu Ionuț și Golu Ioana. – APROBAT

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD ” Construire imobile de locuințe colective S+P+2E cu 6 apartamente”, situate în localitatea Florești, str. Eroilor, f.n, beneficiar Toncian Ioan . – APROBAT

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire locuințe colective P+3E”, situate în localitatea Florești, str. Tăuțului, f.n, beneficiar Rus Ioan Petru. – RESPINS

Mai multe persoane cu domiciuliul pe strada Tautiului s-au prezentat la sedinta consiliului Local pentru a le cere consilierilor sa respinga acest proiect de hotarare. PUZ-ul inaintat, au sustinut acestia, nu respecta regimul de inaltime din aceasta zona de „case inchegate”, iar primarul Horia Sulea le-a sustinut demersul. Alexandru Ladariu, seful Biroului Urbanism, a incercat sa-i convinga pe locuitorii prezenti ca regimul de inaltime ar fi „OK” prin retragerea cu inca doi metri de la limita tuturor proprietatilor si… cresterea regimului de inaltime cu inca un etaj. In cele din urma, consilierii locali nu s-au lasat pacaliti de alocutiunea lui Ladariu si au respins proiectul. Cu siguranta, acest PUZ va mai reveni in C.L. Floresti!

24. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ/PUD” Construire imobile locuințe colective D+P+3E și P+3E, situate în localitatea Florești, str. Teilor., f.n., beneficiar Mariș Cosmin și Mariș Brigitte. – APROBAT

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire imobil de locuințe D+P+3E”, situate în localitatea Florești, str. Sub Cetate f.n., beneficiar SC GIGHIBANDA SRL. – APROBAT

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire imobil de locuințe colective S+P+3E+E retras”, situate în localitatea Florești, str. Porii, f.n., beneficiar Neagu Mircea Aurelian. – APROBAT

27. Proiect de hotărâre privind a aprobarea documentației pentru PUZ” Construire două hale”, situate în localitatea Florești, str. Vidului, f.n., beneficiar Trif Raul Bogdan. – APROBAT

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 96/08.05.2007, str. Avram Iancu DN1 E60, beneficiar SC Someșul Cald Producție SRL – APROBAT

29. Proiect de hotărâre privind a aprobare rectificare bugetară în urma unei adrese a DGFP Cluj, în sensul modificării la venituri şi cheltuieli a unor sume privind Învăţământul . – APROBAT

30 Proiect de hotărâre privind a aprobarea documentației pentru PUZ hală, parter, Luna de Sus – APROBAT

31 Proiect de hotărâre privind a aprobarea documentației pentru PUZ imobil P+3+et retras, strad Stejarului – APROBAT

32 Proiect de hotărâre privind a aprobarea documentației pentru PUZ imobil P+2+M şi P+E+M strada Şesul de Sus – APROBAT

33 Proiect de hotărâre privind a aprobarea documentației pentru PUZ, imobil demisol + parter + 3 etaje strada Răzoare – APROBAT