24 de Proiecte de Hotarari pe ordinea de zi a C.L. Floresti

Primarul Horia Sulea a convocat Consiliul Local Floresti pentru ziua de joi, 12 martie, de la ora 16.00. Pe ordinea de zi sunt trecute 24 de proiecte de hotarari.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare a Ansamblului Folcloric „Șoimii Carpaților”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Florești din Judeţul Cluj, ca membru fondator la înființarea Asociației „GAL Someș-Nadăș”.

27 februarie 2015 018

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a cabinetelor medicale școlare.

5. Proiect de hotărâre privind înființarea unui cabinet medical școlar la Școala Gimnazială Luna de sus.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Floreşti pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea de finantarile nerambursabile de la bugetul local al comunei Floreşti pentru activităţi nonprofit de interes general.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea de fonduri publice de la bugetul local al comunei Floreşti structurilor sportive din comuna Floreşti.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor – sesiunea ianuarie 2015.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru înscrierea în C.F. a concesiunii din str. Valea Garboului, f.n., beneficiari Rusu Ioan și Rusu Elena.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru înscrierea în C.F. a concesiunii din str. Valea Garboului, f.n., beneficiari Groza Ioan și Groza Emilia.

12. Proiect de hotărâre privind întabularea în domeniul public a comunei Florești al drumului de acces spre parcelele cu numerele cadastrale 1124/4, 7954 respectiv 7956.

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în C.F. a străzii Răzoare, situată în localitatea Florești.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru PUD ” Construire casă familială S+P+E”, situată în localitatea Florești, str. Florilor, f.n, beneficiar Miron Cristian Vlad și Gabriela.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru PUD ” Construire 6 imobile locuințe colective D+P+4E , situate în localitatea Florești, str. Valea Gârboului, beneficiar Leordean Gheorghe, Boca Andrei Cosmin și asociații.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ ” Construire spațiu comercial P+E”, situat în localitatea Florești, str. Teilor, f.n., beneficiar La Raducu SRL.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru PUZ” Construire ansamblu multifuncțional S+P+6E”, situiat în localitatea Florești, str. Avram Iancu , f.n., beneficiar Gablenu Lucian și Vialin Invest.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru PUD-PUZ” Construire locuințe înșiruite S+P+E” si individuale D+P+E”, situate ăn localitatea Florești, str. Răzoare, f.n., beneficiar SC Engil Holding SRL.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru PUD-PUZ” Construire case individuale D+P+E”,. situate în localitatea Florești, str. Răzoare, f.n., beneficiar SC RMS Invest.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru PUZ” Construire imobil de locuințe colective P+3E „, situate în localitatea Florești, str. Urușagului, f.n., beneficiar SC ATESIM SRL.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru PUZ-PUD” Construire imobile de locuințe colective P+2E+E retras”, situat în localitatea Florești, str. Urușagului, f.n., beneficiar Burde Zaharie.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire imobile de locuințe colective P+3E și P+2E+M , situate în localitatea Florești, str. Tăuțului, f.n., beneficiar Rus Ioan Petru .

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ-PUD” Construire imobil de locuințe colective D+P+3E și P+3E”, situate în localitatea Florești, str. Teilor, f.n., beneficiar Maris Cosmin și Maris Brigitte.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru PUZ” Construire imbobil de locuinte colective și spatii comerciale la imobil P+2E+E retras „,situate în localitatea Floresti, str. Sesul de sus, nr.4, beneficiar SC I&I CONDOR SOLUTION .

25. Diverse.