Omul lui Rafila se plimbă direct de la CNAS la DNA, în timp ce medicii de familie întrerup activitatea

0

Omul lui Rafila se plimbă direct de la CNAS la DNA, în timp ce medicii de familie întrerup activitatea

 

  „Am trimis o propunere, am făcut o propunere în acest sens, dar, oricum, nominalizarea preşedintelui CNAS o face primul ministru”, a declarat Alexandru Rafila.

Andrei Baciu, propus șef la CNAS de Alexandru Rafila. Decizia va fi luată de Marcel Ciolacu

Doar că între timp. secretarul de Stat de la Ministerul Sănătății și apoi președinte CNAS,  Andrei Baciu, a fost chemat puțin la DNA să explice cum e cu vaccinurile COVID-19.

Ce spune fostul om propus de Rafila, Andrei Baciu :

„Astăzi mă adresez vouă cu sufletul deschis și cu credința nestrămutată în valorile onoarei și integrității.
Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, am luat decizia de a-mi înainta demisia de onoare din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Aleg să îmi înaintez demisia de onoare datorită angajamentului meu față de principiile etice și morale în care cred și pe care le-am susținut întotdeauna, și nu dintr-o obligație legală.
De-a lungul a nouă ani de când m-am întors în România și în special în ultimii patru ani, în rolurile pe care le-am avut în timpul crizelor globale pe care România le-a traversat, am acționat cu un respect neclintit pentru legislație, instituții și cetățeni. Medic fiind, am pus mereu pe primul loc binele pacienților.
Am încredere deplină în actul de justiție, convins fiind că adevărul și dreptatea vor prevala.
Vă mulțumesc și vă sunt recunoscător tuturor pentru încrederea și susținerea pe care mi le arătați.”
Ce spun procurorii :
În cauza mediatizată prin comunicatele 856/VIII/3 din 21 septembrie 2021nr. 1084/VIII/3 din 23 noiembrie 20231130/VIII/3 din 6 decembrie 20231138/VIII/3 din 8 decembrie 2023 și 1140/VIII/3 din 8 decembrie 2023, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale și constituționale, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea corupției au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul

BACIU ROMICĂ ANDREI, la data faptelor având funcția de secretar de stat cu atribuții delegate de ministru al Sănătății, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, la această etapă procesuală, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
La data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre.
Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre.
De precizat este faptul că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de „opt-out”, astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

În contextul menționat mai sus, suspectul Baciu Romică Andrei, la data faptelor având funcția de secretar de stat cu atribuții delegate de ministru al Sănătății, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi susținut un memorandum aprobat la data de 19 aprilie 2021 de către suspectul Cîțu Florin Vasile, în calitate de prim – ministru al Guvernului României, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 4.260.269 doze de vaccin Pfizer.
Suspectul Baciu Romică Andrei ar fi întreprins demersurile menționate mai sus în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane și că dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane.

Suspectului Baciu Romică Andrei i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Precizăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. (1) din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

 

Ce spun medicii de familie :   

Ca urmare a întârzierilor repetate, pentru a patra luna în cursul anului 2023, a decontărilor către furnizorii de servicii de sănătate în conformitate cu Contractul Cadru pentru anul 2023, precum și a decontărilor nu numai întârziate, dar și incomplete (aproximativ 52%) din valorile aferente lunii octombrie care trebuiau decontate cel târziu la 20 noiembrie, în condițiile unei totale incertitudini în ceea ce privește decontarea lunii noiembrie, Asociație Profesională a Medicilor de Ambulator recomandă furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate aflați în contract cu C.N.A.S. suspendarea  acordării serviciilor medicale în contract cu CNAS până la achitarea integrală a obligațiilor contractuale asumate de statul roman prin intermediul CNAS.
Reamintim că sumele datorate nu reprezintă salariul medicilor, ci venitul integral al cabinetelor, din care se achită salariile personalului (medici, asistente, îngrijitoare, contabilitate, personal de întreținere, etc), impozitele datorate statului, plata utilităților, chirii, redevențe, rate către bănci, consumabile, materiale de curățenie, etc.
În condițiile totalei lipse de transparență și de predictibilitate financiară cu care Guvernul României, Ministerul de Finanțe și Casa Națională de Asigurări de Sănătate tratează sistemul de sănătate din România, propunem tuturor organizațiilor sindicale, patronale, asociații profesionale din domeniu să se alăture demersului nostru.
Totodată solicităm Colegiului Medicilor din România denunțarea Contractului Cadru pentru încălcarea repetată a prevederilor acestuia, precum și introducerea obligatorie în prevederile viitorului Contract Cadru a penalităților pe care C.N.A.S. să fie obligatăsă le achite furnizorilor aflați în contract cu aceasta, similar penalităților pe care orice entitate fizică sau juridică este obligată să le achite în caz de întârziere de plată.
Solicităm totodată Avocatului Poporului să se sesizeze asupra inegalității de tratament la care sunt supuși furnizorii de servicii medicale în raport cu instituțiile publice, în contradicție cu prevederile constituționale care prevăd nediscriminarea în funcție de forma de proprietate și egalitatea în fața Legii a tuturor subiecților acesteia și să demareze procedurile necesare intrării în cadrul constituțional.

Despre Autor

Lasă un răspuns