Declarăm Adunări publice la nivel național pe 11.09.2023 (de la 12-18) în fața Prefecturilor?

 

Până când acceptăm nulități în funcții publice?

Până când acceptăm restricții?

Până când acceptăm încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale?

Până când acceptăm încălcarea Constituției și Legii?

Condiționarea accesului la învățământ pe orice criteriu constituie DISCRIMINARE (art. 32, corelat cu art. 16, art. 1 din Constituție).

Pe 11.09.2023 începe noul an școlar, iar funcționarii analfabeți funcțional din Prefecturi și alte autorități publice ne-au pregătit TESTARE ANTIDROG COPIILOR NOȘTRI.

Ca de obicei ăștia umblă la efect în loc de CAUZĂ.

Dacă te-ai săturat de asemenea manevre imbecile ale funcționarilor incompetenți,

Dacă esti de acord cu noi,

Implicați-vă, și

față de art. 1 alin. (5), art. 16, art. 30, art. 39 din Constituție

LUAȚI INIȚIATIVĂ, ȘI

DECLARAȚI PE DATA DE 11.09.2023 DE LA 12.00-18.00

ADUNĂRI PUBLICE ÎN FAȚA TUTUROR PREFECTURILOR DIN ȚARĂ

INSTITUȚIA PREFECTULUI ESTE REPREZENTANTA GUVERNULUI ÎN TERITORIU (conform art. 249 alin. (1) din Codul adminsitrativ)

Să le arătăm că nu suntem proști,

Să le arătăm că nu suntem de acord cu ei,

Să le arătăm CĂ NE-AM SĂTURAT DE NULITĂȚI ÎN FUNCȚII PUBLICE,

SĂ LE CEREM SĂ RESPECTE CONSTITUȚIA ȘI LEGEEA,

SĂ LE IMPUNEM CONDUITA LEGALĂ,

SĂ LE CEREM SĂ NE RESPECTE,

DACĂ NU SĂ PLECE!

Mai jos redăm un model ce poate suporta modificări / completări (după caz) de DECLARAȚIE DE ADUNARE PUBLICĂ, ce se poate depune și pe adresa de emeail la Primăria Municipiului … (fără a fi nevoie să semnați protocoale ȘI NICI NU RECOMANDĂM), fără a fi nevoie să vă prezentați la COMISIA DE AVIZARE (recomandăm ca până cel târziu marți să depuneți aceste declarații),

aceștia fiind obligați în 72 de ore să vă comunice ACORDUL LOR (nu există interdicții decât în situații limitativ prevăzute de Legea nr. 60/1991, iar în acest caz TREBUIE SĂ AVIZEZE FAVORABIL).

 

 

MODEL

Către,

Primăria Municipiului _____

Adresa: ____, Telefon _____, Fax: _____, eMail: ______

 

PRIMARULUI

Municipiului ______

Stimate domnule Primar

 

Subsemnatul ____ cu domiciliul în ____ identificat prin C.I. seria ___, eliberat de S.P.C.E.P. ____, la data de ____, CNP ___, email, ____, tel. ____, în calitate de petent,

formulăm prezenta:

 

DECLARAȚIE DE ADUNARE PUBLICĂ

Ce poate constitui și plângere prealabilă în condițiile Legii

 

Prin care Vă facem cunoscut că în:

– ziua de 11.09.2023, între orele 12.00 și 18.00, în localitatea Brașov, locul (fața) INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL _____, pe Bulevardul (STR. se consemnează adresa isntituției),  

se va desfășura adunarea publică organizată de către noi, cu tema:

Stop testării de orice fel a copiilor în școli!

Stop testării antidrog!

Stop testării împotriva a orice!

Respectați Constituția și Legea”

Respectați prezumția de nevinovăție!

Umblați la cauză, Nu la efect, cauza este problema!

Stop Discriminării Cetățenilor!

Stop Segregării!

Constituția e Soluția!

Respectați Constituția!

În România Supremația Constituției și a Legii sunt Obligatorii!

Jos CENZURA, Jos Dictatura!

Jos Obediența și Incompetența!

Respectați cetățenii!

Pandemia sunteți VOI!

Terminați cu hărțuirea activiștilor civici!

În primul rând să nu faci rău!

Vrem sănătate nu compensate!

Vinovații anchetați, judecați și condamnați!

Pentru respectarea textelor constituționale prevăzute de art. 1, art. 16, art. 30-32, art. 39, art. 47-52, art. 135.

La adunare vor participa între 1.000 și 10.000 de persoane.

Traseele de acces spre locul adunării, precum și cele de dispersare vor fi trotuarele aferente și trecerile de pietoni din zonă.

Scopul adunării publice îl constituie manifestarea pașnică pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale (de conștientizare a autorităților publice despre rolul și atribuțiile lor conform Constituției și Legii, respectarea prezumției de nevinovăție, respectați accesul liber la învățământ, nu condiționați învățământul pe niciun criteriu, accesul liber la justiție, la apărare, de liberă exprimare, respectarea Statului de Drept, de libertate a întrunirilor, un sistem de învățământ bazat pe valori naționale, fără discriminare, acces la servicii medicale, respectarea nivelului de trai și asigurarea calității vieții, precum și nediscriminării etc.).

Vor participa cetățeni ai României în condiții pașnice (militari, polițiști, avocați, consilieri juridici, profesori, ingineri, medici etc.).

Toți participanții vor respecta Constituția și Legea, regulile de conduită, bunele moravuri și fiecare va răspunde (pentru faptele proprii) conform legislației în vigoare dacă o să încalce textele legale (civil și / sau penal, după caz).

Vor participa activiști civici, oameni politici, parlamentari, medici, ingineri, profesori, militari rezerviști, presa și alte categorii socioprofesionale și vom striga democratic.

Vă asigurăm că ne dorim ca adunarea publică să se desfășoare în mod pașnic și civilizat și să nu degenereze în acte de violență (deplasându-ne pe la trecerile de pietoni și pe trotuare).

Recuzita va consta în steaguri, drapele, bannere, foi A4, panglici, fluiere, vuvuzele, etc.

Vom avea asigurată sonorizare pentru a putea să ne exprimăm cât mai zgomotos nemulțumirea față de aceste autorități.

Vom cere și Demisia PREFECTULUI PENTRU INCOMPETENȚA CRASĂ DE CARE DĂ DOVADĂ.

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (3) și (5), corelat cu art. 16, art. 25, art. 30, art. 32, art. 39, art. 47, art. 51 din Constituția României,

Cumulat cu dispozițiile Legii nr. 272 /2004, republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

Cumulat cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

Coroborat cu Legea nr. 1/2011 a educației naționale,

Codul Administrativ,

NCC, Legea nr. 554/2004, Legea nr. 60/1991,

Legile Justiției (nr. 303/2022, nr. 304/2022, nr. 317/2022)

și în baza O.G. nr. 137/2000, republicată și ulterior modificată și completată prin Legea nr. 167/2020,

Observând și dispozițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice,

Raportat și la art. 70 NCC,  art. 8, art. 10, art. 14 și urm. din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art. 7 și art. 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului de la New York din 1948.

Vă adresăm respectuos rugămintea de a Lua act de Declarația de ADUNARE PUBLICĂ (pentru locația indicată, la respectiva dată) în cel mai scurt timp posibil (cu notificarea tuturor organelor competente, cu atribuții în domeniu, cu rugămintea ca echipajele de poliție și jandarmerie să păstreze o distanță apreciabilă de peste 150-200 m de locul adunării), pentru a ne putea organiza și a înainta invitații tuturor participanților în calitate de cetățeni.

Nu vom participa la comisia de avizare și Nu vom semna niciun protocol.

În condițiile Legii avem acest drept și vă solicităm să vă conformați în caz contrar urmând a vă chema în judecată.

Jandarmii și polițiștii să termine cu metodele securisto – comuniste de legitimare nelegală / ilegală și sancționare nelegală / abuzivă, urmând a fi chemați în judecată pe CNP.

Nu suntem de acord cu împrejmuirea locației de adunare publică  cu garduri căci suntem cetățeni nu OI, iar parcarea din fața acestor autorități să fie eliberată de autoturisme, drept pentru care solicităm să dispuneți în consecință, iar dacă va fi cazul poliția rutieră să dirijeze corespunzător traficul și să dispună închiderea circulației în cazul în care se va ocupa spațiul aferent solicitat.

În drept ne întemeiem prezenta declarație / cerere / petiție / plângere prealabilă, iar în caz de refuz, adunarea publică se va desfășura în condițiile legii urmând a chema în judecată autoritatea.

Depunem prezenta DECLARAȚIE DE ADUNARE PUBLICĂ într-un singur exemplar pe adresele de email ale PM__.

 

Cu considerație,

02.09.2023                                              Reprezentant legal

Dan Bazavan

 

Despre Autor

Lasă un răspuns