Mâine, pronunțare în speța Dondea F., pentru transmitere SIDA

Mâine, pronunțare în speța Dondea Flavius Marian, pentru transmitere SIDA

Dondea F., se află într-un momemt de cumpănă al vieții sale. Se știe că urmarea continuă a unui tratament ARV împiedică transmiterea virusului HIV chiar și în cazul unui contact sexual neprotejat. Strategiile internaționale de combatere a virusului HIV, consacră mai nou un loc aparte PreP, tratament care poate preveni transmiterea virusului chiar și în cazul cuplurilor serodiscordante. 

Dacă sentința Tribunalului Olt  rămîne definitivă, va fi obligat la plata a 300.000 lei reprezentând daune morale.

Actualmente, Dondea F. se află în Germania. Nu știm în ce măsură autoritățile germane comunică cu cele române, ținând cont de gravitatea faptelor comise și de profilul recidivistului. Cert este că acesta nu s-a potolit nici acolo. A comis fapte care l-au adus în atenția Poliției Germane, momentan existând informații că s-ar afla în Landkreis Leipzig. Atitudinea brutală de la o benzinărie a determinat autoritățile germane să fie atente la acest individ, care nu pare speriat de nimic și nimeni.

Dondea F. nu a ținut cont de aceste aspecte se pare și a fost trimis în judecată. Curtea de Apel Craiova se va pronunța probabil mâine, în speța de mai jos.

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 945/104/2020
Data inregistrarii 11.02.2022
Data ultimei modificari: 03.05.2023
Sectie: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art.354 NCP) art. 354 alin. 1 C.p.
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
DONDEA F. Apelant Inculpat
ANONIMIZAT 1 Parte civilă

 

Şedinţe

14.06.2023
Ora estimata: 09:00
Complet: C.4ap
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:
03.05.2023
Ora estimata: 09:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În temeiul art. 391 alin.3 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la data de 14 iunie 2023. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03 mai 2023.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    03.05.2023
03.04.2023
Ora estimata: 09:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În temeiul art. 391 alin.3 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la data de 03 mai 2023. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03 aprilie 2023.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    03.04.2023
15.02.2023
Ora estimata: 12:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la data de 03 aprilie 2023. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 februarie 2023.
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    15.02.2023
06.12.2022
Ora estimata: 12:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată
Document: Încheiere de şedinţă    06.12.2022
24.10.2022
Ora estimata: 12:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru ca inculpatul să depună înscrisuri medicale
Document: Încheiere de şedinţă    24.10.2022
04.10.2022
Ora estimata: 12:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se repeta adresa către Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş
Document: Încheiere de şedinţă    04.10.2022
14.09.2022
Ora estimata: 12:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se interveni cu adresă către Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş
Document: Încheiere de şedinţă    14.09.2022
24.06.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se emite adresă către Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş – Laboratorul de Genetică Moleculară
Document: Încheiere de şedinţă    24.06.2022
03.06.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se repeta adresa către Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş – Laboratorul de Genetică Moleculară
Document: Încheiere de şedinţă    03.06.2022
13.05.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru administrare probe, emiterea unei adrese către Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş – Laboratorul de Genetică Moleculară
Document: Încheiere de şedinţă    13.05.2022
21.04.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: cerere de amânare formulată de avocat Rogoveanu Cristiana
Document: Încheiere de şedinţă    21.04.2022
14.03.2022
Ora estimata: 10:30
Complet: C.4ap
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: cerere de amânare formulată de inculpat în vederea angajării de apărător
Document: Încheiere de şedinţă    14.03.2022

 

Soluția dată de Tribunalul Olt :

25.01.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: CPrel-CPi 8
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: În baza art. 354 alin. (1) C.p. condamnă inculpatul Dondea F., la pedeapsa principală de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infractiunii de transmitere a sindromului imunodeficitar dobândit. În baza art. 67 alin. 2 C.p. rap. la art. 66 alin.1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), h) C. p. respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte functii publice, de a ocupa o funcție care implică exercitiul autoritătii de stat, de a deține, purta şi folosi orice categorie de arme, pe o durată de 5 ani, a cărei executare va începe conform art. 68 C.p., după executarea pedepsei principale, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), h) C.p., respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, de a de?ine, purta şi folosi orice categorie de arme, a cărei executare va începe conform art.65 alin.3 C.p.p. din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. Constată că infrac?iunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile de şantaj prev. de art.207 alin. 2,3 C.p. şi furt calificat, prev. de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b C.p., pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 466/21.05.2018 pronunţată de Judecătoria Slatina in dosarul nr.10171/311/2017, definitivă la data de 12.06.2018. Totodată, se constată ca, prin aceeaşi sentinta, reţinându-se că infracţiunile respective au fost săvârşite în termenul de încercare al amânării executării pedepsei rezultante de 1 an şi 4 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.573/17.06.2015 pronunţată de Judecătoria Slatina in dosarul nr. 219/311/2015, definitivă la data de 08.07.2015, in baza art. 88 alin. 3 C.p. s-a dispus revocarea beneficiului amânării aplicării pedepsei, respectiv „aplicarea şi executarea pedepsei de 1 an închisoare pentru art. 334 al.1 C.p., precum şi aplicarea şi executarea pedepsei de 1 an închisoare pentru art. 334 al. 2 C.p.”, fiind contopite cu pedepsele aplicate prin s.p. 466/21.05.2018 [stabilindu-se ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, sporită cu 1 (un) an, în total 3 ani închisoare, în regim de detenţie, conform art. 60 C.p., la care s-a adaugat amenda penală de 1800 lei]. De asemenea, se constată că şi infracţiunea din prezenta cauză este săvârşit în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei rezultante de 1 an şi 4 luni închisoare (s.p. 573/17.06.2015 pronunţată de Judecătoria Slatina, definitivă la data de 08.07.2015, cu privire la care, prin sentinţa penală nr. 466/21.05.2018 pronunţată de Judecătoria Slatina, s-a dispus revocarea amânării aplicării pedepsei). Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi amenda penală de 1800 lei aplicată inculpatului Dondea Flavius Marian prin sentinţa penală nr. 466/21.08.2018 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 10171/311/2017, definitivă la data de 12.06.2018, menţine revocarea amânării aplicării pedepsei rezultante de 1 an şi 4 luni închisoare, in baza art. 88 alin. 3 C.p., aplicarea şi executarea pedepselor stabilite prin cele două sentinţe sus-menţionate si repune pedepsele în individualitatea lor, astfel: – 1 an închisoare pentru infracţiunea prev. art. 334 alin.1 C.p. – 1 an închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 334 alin. 2 C.p. (s.p.573/17.06.2015 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 219/311/2015, definitivă la data de 08.07.2015, cu privire la care, prin s.p. nr.466/21.08.2018 s-a dispus revocarea beneficiului amânării aplicării pedepsei rezultante); – 2 ani închisoare si amenda penală de 1800 lei (180 zile amendă) pentru infracţiunea de santaj prev. de art.207 alin. 1, 2 şi 3 C.p.; – pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C.p.: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale; – pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.65 alin.(1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a),b) C.p.:exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a sentinţei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale; -1 an închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art.228alin.1-229alin.1lit.b Cp (s.p. nr.466/21.08.2018 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 10171/311/2017, definitivă la data de 12.06.2018) În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. d, e, art. 40, art. 88 alin. 3 C.p.: Contopeşte pedeapsa principală stabilită în prezenta cauză cu pedepsele din cele două sentinţe sus-menţionate şi aplică inculpatului Dondea F. pedeapsa cea mai grea de 7 ani inchisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse principale anterioare [1/3 din 5 ani=1 an şi 8 luni] rezultând astfel pedeapsa principală de 8 ani şi 8 luni închisoare, în regim de detenţie, conform art.60 C.p. si amenda penală de 1800 lei(180 zile amendă/valoarea unei zile amendă fiind stabilita la 10 lei). În temeiul art. 40 alin. 3 C.p. şi art. 73 C.p. Deduce din pedeapsa principală a închisorii aplicată inculpatului Dondea F. perioada executată in penitenciar de la data de 31.08.2018 – la data de 24.06.2021, precum şi de la data de 31.07.2018 la 31.08.2018 durata reţinerii şi a arestării din procedura mandatului european de arestare emis de Judecătoria Slatina, în baza sentinţei penale nr. 466/21.05.2018 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 10171/311/2017, definitivă la data de 12.06.2018, (fil.29-36,116dosar fond). Totodată constată că amenda penală în cuantum de 1800 lei aplicată inculpatului prin sentinţa anterioară (s.p.466/21.05.2018) a fost achitată (conform fişei de cazier judiciar şi referatului executări penale-chitanţa nr. 10000345614/15.01.2019 – fil. 11,30 dosar fond). În baza art.45 alin.1-5C.p. contopeşte şi pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului (în prezenta cauza cu cele aplicate prin sentinţa penală nr.466/21.08.2018 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 10171/311/2017, definitivă la data de 12.06.2018, urmând ca inculpatul să execute pe lângă pedeapsa principală rezultantă din prezenta cauză şi: – pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. a), b), h) C.p. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege, de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de 5 ani, cărei executare va începe conform art. 68 C.p., după executarea pedepsei principale, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate; – pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. a), b), h) C.p. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege, de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, a cărei executare va începe conform art.65 alin.3 C.p.p. din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. În baza art. 19 alin.1 C.p.p., art. 397 C.p.p. rap. la art. 1357 C.civ. instan?a admite ac?iunea civilă exercitată în procesul penal de partea civilă Anonimizat 1 şi obligă inculpatul Dondea Flavius Marian la plata către partea civilă a sumei de 300.000 lei reprezentând daune morale, precum şi prestaţie periodică, astfel: suma de 16.632 lei (aferentă perioadei ianuarie 2021 – decembrie 2021 inclusiv) şi suma de 1524 lei lunar începând cu data de 25 ianuarie 2022 (data pronunţării prezentei sentinţe) până la încetarea stării de nevoie. În baza art.274 alin.(1)C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 720 lei cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 420 lei reprezentând cheltuieli judiciare pe parcursul urmăririi penale). În baza art. 276 alin.(1) C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 2000 lei către partea civilă Anonimizat 1 reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de partea civilă-onorariu avocat ales (chitanţa nr.229/14.04.2021). Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronuntată în şedintă publică, azi, 25 ianuarie 2022 la Tribunalul Olt.

Despre Autor