Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca vinde prin licitație cu strigare mijloace fixe

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca vinde prin licitație cu strigare mijloace fixe

 

ANUNT

PRIVIND VANZAREA PRIN LICITATIE CU STRIGARE

 A UNOR BUNURI DIN CATEGORIA MIJLOACELOR FIXE

 

 

În temeiul prevederilor H.G.R. nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor apartinind instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Denumirea si adresa institutiei publice:
 • Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 34-36, Cluj, cod fiscal 4547125, reprezentata prin Sef Lucr. Dr. Vlad Ioan Catalin.
 • Bunurile pot fi vazute la sediul institutiei.

 

 1. Data pana la care pot fi transmise adrese ale institutilor publice, in vederea transmiterii fara plata in conditiile prevazute de anexa nr. 1 din HGR nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor apartinind instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – 21.04.2023;

 

 1. Adresa, data şi ora tinerii licitaţiei pentru vanzarea bunurilor, precum şi datele de desfăşurare a urmatoarelor licitatii, în caz de neadjudecare:
 • Licitatia va avea loc in data de 27.04.2023, ora 12.00, la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, Republicii nr. 34-36.
 • In caz de neadjudecare, datele de organizare ale urmatoarelor licitatii vor fi:
 • 05.2023, ora 12.00;
 • 05.2023, ora 12.00.

 

 1. Numărul de telefon sau de fax unde se pot obtine relatii despre bunul sau bunurile scoase din functiune, materialele sau piesele rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii acestora, scoase la vinzare, şi condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca potentialii achizitori spre a fi admisi la licitaţie;
 • Relatii privind licitatia, se poate obtine de la dl Nemes Cristian – Seful serviciului administrativ, tel. 0758 102 769;
 • La licitatiile de vanzare a bunurilor care nu mai sunt necesare sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii acestora poate participa orice persoană fizica sau juridica potenţial cumparatoare, care prezinta, până la data tinerii sedintei de licitaţie, urmatoarele documente, in xerocopie:
 1. a) chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberata de casieria institutiei publice sau depusa in contul Institutiei – RO45 TREZ 2165 005X XX01 6073;
 2. b) declaratie privind evitarea conflictului de interese sau starii de incompatibilitatate – document tipizat;
 3. c) copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice;
 4. d) certifical de atestare fiscala, privind plata la zi a obligatiilor fiscale la bugetul de stat si bugetul local;

 

 1. Preţul de pornire a licitaţiei;

Pretul de pornire al licitatie, pentru etapa I este:

-Unitate mobila complet echipata Mercedes Benz G350d – 28.550 Euro

-Unitate mobila complet echipata MITSUBISISCHI PAJERO – 9.650 Euro

Pretul de pornire al licitatie (redus cu 20%), pentru etapa II este:

-Unitate mobila complet echipata Mercedes Benz G350d – 22.840 Euro

-Unitate mobila complet echipata MITSUBISISCHI PAJERO – 7.720

Pretul de pornire al licitatie (redus cu 40%), pentru etapa III este:

-Unitate mobila complet echipata Mercedes Benz G350d – 17.130 Euro

-Unitate mobila complet echipata MITSUBISISCHI PAJERO – 5.790 euro

Pretul se va licita in euro, iar plata se va face in lei, la cursul euro comunicat de BNR din data de 05.04.2023, adica 1 euro= 4.9316 lei.

 

 1. Cota/taxa de cheltuieli de participare la licitaţie este de echivalentul in lei a 300 euro. Suma va fi restituita in intregime persoanelor care au achitat-o, au participat la licitatie si nu au castigat licitatia. Persoana declarata castigatoare, va achita diferenta de pret, pana la la valoarea licitata si adjudecata.

 

 1. Nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici sotul (sotia), fratii, copiii şi parintii acestor membri precum si orice alta persoana fizica sau juridica care se afla in conflict de interese sau incompatibilitate, conform legii;

 

 1. Data limita de depunere a documentelor de participare la licitatie: 26.04.2023, ora 12.00, la sediul Institutului Oncologic- Serviciul administrativ.

 

INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUŢĂ” CLUJ-NAPOCA

 

 

Avizul

Presedintelui Comisiei de licitatie publica cu strigare

Lasă un răspuns

Subscribe To Our Newsletter

Verified by MonsterInsights