Sile Pușcaș îl „termină” pe Emil Boc

Sile Pușcaș îl „termină” pe Emil Boc

„Părintele Arsenie Boca: „Neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu.  Când îşi urmează destinul, au apărarea lui Dumnezeu.  Când şi-l trădează, să se gătească de pedeapsă.“

Boc a comis o erore fatală cu omul de afaceri Sile Puscas. A crezut că va ține, dar ulciotul nu merge infinit de mult timp la apă. Sile Pușcaș l-a spulberat în instanță. Cine plătește dacă Boc pierde și următorul proces ?

Mai există cale de atac, dar jurisprudența ICCJ e clară. Boc devine de azi extrem de vulnerabil, deoarece, dacă va obține o sentință definitivă și irevocabilă Sile Pușcaș,  Boc e pasibil de un dosar penal cu trimitere în judecată. Ceea ce îi poate teoretic îngrădi deptul de a candida, dacă va fi condamnat. Nu mai vorbesc de despăgubiri. Boc mai trage după el și consilierii care l-au susținut. Pe zi ce trece, Boc își arată fața reală. Va termina probabil mandatul extrem de urât.

Nr. unic (nr. format vechi) : 4684/117/2019
Data inregistrarii 08.07.2020
Data ultimei modificari: 03.11.2022
Sectie: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: expropriere
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
PSC IMOBILIARE SA Reclamant
FLORISAL SA Reclamant
UAT MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, REPREZENTAT PRIN PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Pârât
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Pârât
LIBRA INTERNET BANK SA Pârât

 

Şedinţe

03.11.2022
Ora estimata: 9:00
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a SC F SA, invocată în dosar nr. 1879/117/2022, ca rămasă fără obiect. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului CLM C-N, invocată în dosar nr. 4684/117/2019 (dosar la care s-a trimis dos. nr. 1879/117/2022 ca urmare a admiterii excepţiei litispendenţei). Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC F SA, continuată de SC PSC I SA, în contradictoriu cu pârâtul CLM C-N, obiect al dosarului nr. 4684/117/2019, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC F SA, continuată de SC PSC I, în contradictoriu cu pârâţii UAT M C-N şi LIB SA, obiect al dosarului nr. 4684/117/2019, şi în consecinţă: Stabileşte despăgubirea în sumă de 113801371 lei pentru terenurile expropriate, înscrise în prezent în CF 340693 C-N,nr. cadastral 340693, şi obligă pârâta UAT M C-N, în calitate de expropriator, la plata către reclamanta SC PSC I SA a diferenţei dintre această sumă şi suma de 10911765 lei stabilită drept despăgubire prin Hotărârile de stabilire a despăgubirilor nr. 1/28.12.2020, 2/28.12.2020 şi 3/28.12.2020, emise de M C-N – CPA Legii nr. 255/2010 CL C-N. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta LI B SA în contradictoriu cu pârâţii UAT M C-N, CL al M C-N şi SC F SA, înregistrată sub nr. 2903/117/2021, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.11.2022.
Document: Hotarâre  2559/2022  03.11.2022
20.10.2022
Ora estimata: 9:00
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amânat pronunţarea la data de 3.11.2022.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    20.10.2022
04.10.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amânat pronunţarea la data de 20.10.2022.
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    04.10.2022
14.06.2022
Ora estimata: 12:00
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Revenire cu adresă către experţi pentru completarea raportului de expertiză.
Document: Încheiere de şedinţă    14.06.2022
19.04.2022
Ora estimata: 12:00
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru studiul expertizei.
Document: Încheiere de şedinţă    19.04.2022
15.02.2022
Ora estimata: 12:30
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Lipsă expertiză. Revenire cu adresă către experţi.
Document: Încheiere de şedinţă    15.02.2022
07.12.2021
Ora estimata: 12:00
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Lipsă expertiză. Revenire cu adresă către experţi.
Document: Încheiere de şedinţă    07.12.2021
12.10.2021
Ora estimata: 12:00
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: refacerea raportului de expertiză.
Document: Încheiere de şedinţă    12.10.2021
25.08.2021
Ora estimata: 13:00
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru studiul expertizei depuse la dosar şi pentru a da posibilitatea tuturor părţilor să formuleze eventuale obiecţiuni
Document: Încheiere de şedinţă    25.08.2021
11.05.2021
Ora estimata: 13:00
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen pentru depunerea lucrării de expertiză.
Document: Încheiere de şedinţă    11.05.2021
09.03.2021
Ora estimata: 13:00
Complet: C 9f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru efectuarea expertizei încuviinţată în cauză.
Document: Încheiere de şedinţă    09.03.2021
11.01.2021
Ora estimata: 13:00
Complet: C 1f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: încunoştinţarea celor 3 experţi desemnaţi şi comunicarea obiectivelor în vederea efectuării expertizei de evaluare ordonată în cauză; şi sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate ale unor texte de lege, invocate de reclamantă
Document: Încheiere de şedinţă    11.01.2021
03.12.2020
Ora estimata: 13:00
Complet: C 1f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen acordat la solicitarea reprezentantului parchetului pentru a formula punct de vedere faţă de toate aspectele cauzei
Document: Încheiere de şedinţă    03.12.2020
05.11.2020
Ora estimata: 13:30
Complet: C 1f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen acordat la cererea reprezentantului reclamantei în vederea citării în cauză a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud
Document: Încheiere de şedinţă    05.11.2020
08.10.2020
Ora estimata: 9:30
Complet: C 1f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen acordat în vederea administrării probelor încuviinţate
Document: Încheiere de şedinţă    08.10.2020
15.09.2020
Ora estimata: 8:30
Complet: C 1f NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen acordat în vederea comunicării înscrisurilor depuse la dosar pentru acest termen de judecată
Document: Încheiere de şedinţă    15.09.2020

 

Despre Autor