Miting de forță al activistei civice Ioana Coman, 6 noiembrie 2021, ora 16.30 la Monumentul Memorandiştilor din Cluj-Napoca

Miting de forță al activistei civice Ioana Coman, 6 noiembrie 2021, ora 16.30 la Monumentul Memorandiştilor din Cluj-Napoca

Ioana Coman nu se joacă. Sprijinită de Societatea Civilă curată, fără amestec al ONG-urilor de tip U.M. Presă S.A., sau al partidelor politice,  Ioana merge până la capăt. Iată ce spune pe pagina evenimentului :

In data de 6.11.2021 sunteţi invitați la o adunare publica de la orele 16.30 organizată de CETĂŢENI CIVICI din grupul „Ne aparam drepturile Cluj” coordonat de Ioana Coman, la Monumentul Memorandiştilor din Cluj-Napoca , PENTRU A TRAGE UN SEMNAL DE ALARMĂ ASUPRA RESTRICŢIILOR IMPUSE NELEGAL, pentru că încalcă mai multe legi ale statului, inclusiv Constituția României.
Asa cum spune si raportul celor de la INSP 17.50% din totalul persoanelor testate în intervalul 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021, au fost persoane vaccinate. Dintre acestea, doar 8.58% au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2.În perioada 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021, un număr de 28.929 persoane (0.52% din totalul persoanelor vaccinate cu prima doză) au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2, după administrarea primei doze de vaccin. 60.15% dintre acestea au fost vaccinate cu Pfizer Biontech, 5.38% au fost vaccinate cu Moderna, 21.00% au fost vaccinate cu Astra Zeneca și 13.47% au fost vaccinate cu Johnson&Johnson.
După cum putem vedea aşa zisul vaccin împotriva Covid nu imunizează.

Vor lua cuvântul medici cu păreri vis-a-vis de lipsa antiviralelor și a protocoalelor medicale ineficiente, care pot cauza situația actuală.

 

Se încalcă, așa cum prevede si Constituția :
Art. 23 Libertatea individuală
(13) Sancțiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.
Art 25. Dreptul la libera circulație
(1) Dreptul la liberă circulație, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.
Art. 33 Accesul la cultură
(1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.
Art. 31 Dreptul la informaţie
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
Art. 45 Libertatea economică
Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.
Art. 47 Nivelul de trai
(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
Art. 39 Libertatea întrunirilor
Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.
Art 53 Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
Articolul 3 din Codul Muncii
Art. 3. Libertatea muncii
(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.
#NeAparamDrepturileCluj
#RespectatiConstitutia
#RespectatiLegea
#RespectatiDrepturileFundamentale
#ClujulLiber

Subscribe To Our Newsletter

Verified by MonsterInsights