Sentință în cazul academicianului A.T. Bogdan, în 27.07.2021

Sentință în cazul academicianului A.T. Bogdan, în 27.07.2021

 

Potrivit unui comunicat al DNA, Alexandru Bogdan este acuzat de săvârşirea infracţiunii de „folosire a influenţei ori autorităţii, de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată”.

„Inculpatul Alexandru Bogdan, în calitate de preşedinte executiv al Fundaţiei Patrimoniu, cu încălcarea prevederilor legale şi a celor prevăzute în statutul organizaţiei, şi-a exercitat atribuţiile de administrare şi gestionare a bunurilor imobile (în principal terenuri agricole şi silvice) ce aparţin Academiei Române, în scopul de a-i favoriza pe colaboratorii entităţii pe care o conducea, care şi-au asigurat astfel foloase necuvenite, constând, în esenţă, în neplata unor obligaţii contractuale. Concret, în perioada 2007-2009, cu ocazia administrării patrimoniului silvic şi funciar al Academiei Române, între Fundaţia Patrimoniu şi mai multe societăţi comerciale au fost încheiate contracte şi acte adiţionale privind arendarea şi concesiunea de terenuri ce aparţineau instituţiei respective”, se arată în comunicatul citat.

Procurorii apreciază că exercitarea autorităţii de către Alexandru Bogdan s-a făcut cu rea-credinţă şi cu intenţia directă de favorizare a partenerilor, ceea ce a avut ca rezultat păgubirea Academiei Române. Aceste aspecte reies, potrivit DNA, din „caracterul vădit păgubitor al clauzelor contractuale şi lipsa oricăror prevederi care să protejeze efectiv şi în concret interesele ale Academiei Române”.

Prejudiciul produs în dauna Academiei Române a fost stabilit la suma de 3.757.860 de euro.

„Procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului Bogdan Alexandru, până la concurenţa sumei de 3.757.860 euro, reprezentând valoarea prejudiciului”, se mai precizează în comunicatul DNA.

Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Nr. unic (nr. format vechi) : 19160/3/2016
Data inregistrarii 20.05.2016
Data ultimei modificari: 28.06.2021
Sectie: Secţia I Penală – Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) Art. 13 din L.78/2000 cu apl. art. 35 al. C.P., cu apl. art. 5 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte
BOGDAN ALEXANDRU Inculpat
ACADEMIA ROMÂNĂ FUNDAŢIA PATRIMONIU BUCUREŞTI Parte civilă

Şedinţe

27.07.2021
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:
25.06.2021
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Conf.art.391 alin.(1) C.p.p. avand nevoie de timp pentru deliberare si pronuntare stabileste termen de pronuntare la data de 27.07.2021.
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    25.06.2021
28.05.2021
Ora estimata: 13:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a acorda cuvantul in dezbateri amana cauza si acorda termen de judecata la data de 25.06,2021 ora 13.30.
Document: Încheiere de şedinţă    28.05.2021
19.04.2021
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art. 386 alin. 1 C.-pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inte în sarcina inculpatului BOGDAN ALEXANDRU prin actul de sesizare a instan?ei din infrac?iunea prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.penal ?i art. 5 C.penal în infrac?iunea prev. de art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.penal rap. la art. 309 C.pen. ?i art. 308 C.penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.penal ?i art. 5 C.penal. Fixează termen pentru continuarea judecă?ii la data de 28.05.2021, cu citare păr?i. Cu apel odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 19.04.2021.
Document: Încheiere de şedinţă    19.04.2021
02.04.2021
Ora estimata: 10:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: In vederea pronuntarii pe cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor urmeaza a amana pronuntarea pentru data de 19 aprilie 2021.
Document: Încheiere de şedinţă    02.04.2021
11.03.2021
Ora estimata: 08:30
Complet: CF10
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza art. 68 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Daria Isabela Miheţ, cerere formulată de inculpatul Bogdan Alexandru. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi 11.03.2021.
Document: Încheiere – recuzare    11.03.2021
05.03.2021
Ora estimata: 11:00
Complet: CF9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În vederea soluţionării cererii de recuzare a preşedintelui completului de judecată, formulată de inculpatul Bogdan Alexandru, prin aparatorul ales, va dispune înaintarea cauzei către preşedintele de secţie pentru a o repartiza completului competent.
Document: Încheiere de şedinţă    05.03.2021
08.01.2021
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitate aparatorului ales al inculpatului si reprezentantului partii civile sa ia la cunostinta de continutul suplimentului la raportul de expertiza amana cauza si acorda un nou termen de judecata.
Document: Încheiere de şedinţă    08.01.2021
13.11.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posobilitate expertului desemnat sa intocmeasca suplimentul la raportul de expertiza, precum si pentru a da posibilitate inculpatului sa ia la cunostinta de raspunsul la obiectiunile formulate amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 11.12.2020, dupa ora 11.
Document: Încheiere de şedinţă    13.11.2020
30.10.2020
Ora estimata: 10:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se comunica inculpatului si partii civile raspunsul la obiectiunile formulate, precum si pentru a se lua la cunostinta de solicitarea Ministerului Public privind efectuarea unui supliment de expertiza, in vederea audierii doamnei expert, amana cauza la data de 13.11.2020.
Document: Încheiere de şedinţă    30.10.2020
18.09.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea audierii expertului desemmnat in cauza, acorda un nou termen de judecata la data de 30.10.2020, ora 10.
Document: Încheiere de şedinţă    18.09.2020
24.07.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se comunica un exemplar al raportului de expertiza partii civile, precum si pentru a da posibilitate inculpatului si partii civile sa ia la cunostinta de continutul raportului de expetiza urmeaza a acoda un nou termen de judecata.
Document: Încheiere de şedinţă    24.07.2020
29.05.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea finalizarii raportului de expertiza contabila, lipsa relatiilor de la Tribunalul Timis privind comisia rogatorie, si pentru imposibilitatea de prezentare a reprezentantului partii civile, amana cauza si acorda un nou termen de judecata.
Document: Încheiere de şedinţă    29.05.2020
03.04.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Suspendat de drept in baza art.43 alin.2 din Decretul Pre?edintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenta.
Document: Rezolutie    03.04.2020
06.03.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiza contabila si pentru lipsa relatiilor privind comisia rogatorie cu martorul Paun Otiman urmeaza a acorda un nou termen de judecată la data de 03.04.2020.
Document: Încheiere de şedinţă    06.03.2020
10.01.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea reaudierii prin comisie rogatorie a martorului Paun Otiman si pentru finalizarea raportului de expertiza contabila acorda termen de judecata la data de 06.03.2020.
Document: Încheiere de şedinţă    10.01.2020
29.11.2019
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea intocmirii raportului de expertiza contabila, precum si pentru a da posibiliate partilor si reprezentantului Ministerului Public sa formuleze intrebarile pentru audierea in calitate de martor a dl. Paun Otiman prin comisie rogatorie urmeaza a acorda un nou termen de judecata la data de 10.01.2020, sala 208.
Document: Încheiere de şedinţă    29.11.2019
08.11.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CF9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza art. 278 C.p.p. dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul încheierii de şedinţă din data de 06.09.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 19160/3/2016, privindu-l pe inculpatul Bogdan Alexandru, în sensul că obiectivele 1 ?i 6 au în vedere ?i SC. GRIVCO S.A.. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel o data cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.11.2019.
Document: Încheiere – îndreptare eroare materială    08.11.2019
01.11.2019
Ora estimata: 10:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru finalizarea raportului de expertiza contabila, in vederea reaudierii in calitate de martor a dl. Paun Otiman, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 29.11.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    01.11.2019
04.10.2019
Ora estimata: 10:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru lipsa relatiilor de la SC GRIVCO, in vederea intocmirii raportului de expertiza ?i a reaudierii in calitate de martor a dl. Otiman, amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 01.11.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    04.10.2019
06.09.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea audierii martorului propus de DNA si pentru intocmirea raportuliu de expertiza contabila acoda termen de judecata la data de 04.10.2019, ora 10:00
Document: Încheiere de şedinţă    06.09.2019
27.08.2019
Ora estimata: 11:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In temeiul dispozitiilor art.283 alin 4 litera b C.p.p. dispune amendarea doamnei expert STOICA MARIANA cu suma de 500 lei pentru neprezentare la acest termen de judecata. Cu drept de reexaminare. Pentru lipsa doamnei expert Stoica Mariana în vederea discutarii obiectivelor expertizei va acorda un nou termen dejudecata la data de 06.09.2019, sala 213, ora 13.00.
Document: Încheiere de şedinţă    27.08.2019
21.06.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea cladificarii obiectivelor la raportul de expetiza in prezenta reprezentantului partii civile, lipsa la acest termen de judecata, amana cauza si acorda termen de judecata.
Document: Încheiere de şedinţă    21.06.2019
24.05.2019
Ora estimata: 11:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se prezenta expertul conteabil desemnat aleatoriu pentru a i se comunica obiectivele raportului de expertiza, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 21 iunie 2019.
Document: Încheiere de şedinţă    24.05.2019
07.05.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea de efectuare a expertizei judiciare. Stabileste termen pentru desemnarea expertului la data de 24.05.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    07.05.2019
06.05.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Avand nevoie de mai mult timp pentru deliberare si pronuntare, amana pronuntarea la data de 07.05.2019.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    06.05.2019
12.04.2019
Ora estimata: 11:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Avand nevoie de timp pentru deliberare si pronuntare asupra cererii privind efectuarea expertizei stabileste termen de pronuntare la data de 06.05.2019.
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    12.04.2019
29.03.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se reveni cu adresa catre Academia Romana, cu avertisment amenda, pentru a inainta procesele verbale si darea de seamna pe anul 2009,va amana cauza si va acorda un nou termen de judecata la data de 12.04.2019, ora 12.00.
Document: Încheiere de şedinţă    29.03.2019
15.02.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se reveni cu adresa catre Academia Romana pentru a inainta la dosarul cauzei darea de seama si bugetul de venituri si cheltuieli ale Fundatiei Patrimoniu aferente anilor 2007-2009, precum si procesele verbale ale Adunarilor Generale in care au fost prezentate aceste documente, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 29.03.2019, ora 12.00.
Document: Încheiere de şedinţă    15.02.2019
18.01.2019
Ora estimata: 12:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se reveni cu adresa catre Academia Romana pentru a inainta la dosarul cauzei darea de seama si bugetul de venituri si cheltuieli ale Fundatiei Patrimoniu aferente anilor 2007-2009, precum si procesele verbale ale Adunarilor Generale in care au fost prezentate aceste documente, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 15.02.2019, ora 12.00.
Document: Încheiere de şedinţă    18.01.2019
07.12.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Prorogă discutarea cererii privind efectuarea unei expertize contabile formulate de reprezentantul Miniserului Public. Pentru a se emite adrese către Academia Romana pentru a comunica toate documentele care au stat la baza incheierii contractelor din prezenta cauza precum si dovada calitatii de reprezentant al inculpatului Bogdan Alexandru penru incheierea contractelor, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 18.01.2019, ora 12.30.
Document: Încheiere de şedinţă    07.12.2018
23.11.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitate partii civile, prin consilier juridic, sa depuna acte in vederea completarii probatoriului, amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 07.12.2018, sala 208, ora 12.00.
Document: Încheiere de şedinţă    23.11.2018
26.10.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se emite adresa catre S.C. EVN WINDPOWER DEVELOPMENT & CONSTRUCTION S.R.L. pentru a comunica actele care au stat la baza incheierii contractului de parteneriat nr. EE din 11.09.2009, încheiat între Fundaţia „Patrimoniu” şi S.C. EVN WINDPOWER DEVELOPMENT & CONSTRUCTION S.R.L. amâna cauza si acorda termen de judecata la data de 23.11.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    26.10.2018
28.09.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea audierii specialistului DNA precum si pentru ca partea civila, prin consilier juridic, sa depuna la dosar statutul Fundatiei Patrimoniu cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dovaa ca inculpatul Bogdan Alexandru a detinut functia de presedinte al Fundatiei Patrimoniu, acorda un nou termen de judecata la data de 26.10.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    28.09.2018
15.06.2018
Ora estimata: 11:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitate inculpatului, prin aparatorii alesi, sa depuna probele de care intelege sa se foloseasca in aparare precum si pentru a pune concluzii pe cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor, acorda un nou termen de judecata la data de 28.09.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    15.06.2018
11.05.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: La solicitarea inculpatului Bogdan Alexandru acorda un nou termen de judecata pentru a pune concluzii pe cererea schimbarea incadrarii juridice a faptelor pusa in discutie, din oficiu, de instanta de judecata.
Document: Încheiere de şedinţă    11.05.2018
11.04.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In baza art. 100 alin. 3 si 4 C.pr.pen. respinge cererea formulata de inculpatul Bogdan Alexandru privind efectuarea unei expertize tehnice-contabile. Fixeaza termen in vederea continuarii judecatii la data de 11.05.2018, pentru cand se vor cita partile. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica, azi 11.04.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    11.04.2018
30.03.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Avand nevoie de mai mult timp pentru deliberare si pronuntare, amana pronuntarea la data de 11 aprilie 2018.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    30.03.2018
16.03.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Avand nevoie de timp pentru deliberare si pronuntare in ceea ce prive?te expertiza solicitata de inculpat, prin aparatorii alesi, stabileste termen de pronuntare la data de 30.03.2018.
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    16.03.2018
16.02.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitate reprezentantului Ministerului Public ?i consilierului juridic al partii civile sa ia la cunostinta de obiectivele raportului de expertiza,acorda un nou termen de judecata la data de 16.03.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    16.02.2018
19.01.2018
Ora estimata: 10:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitate inculpatului sa depuna la dosar obiectivele raportuliu de expertiza, urmeaza a acorda un nou termen de judecata la data de 16.02.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    19.01.2018
08.12.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea audierii martorilor din acte: Tagge Peter Russel, Lavi Ruth ?i Ionescu Cornel, acorda un nou termen de judecata la data de 19.01.2018, ora 10:00, sala 213.
Document: Încheiere de şedinţă    08.12.2017
10.11.2017
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea audierii martorilor din acte, a repetarii procedurii de citare cu mandat de aducere in ceea cel priveste pe martorul Mandache Gheorghe, acorda un nou ermen de judecata la data de 08.12.2017
Document: Încheiere de şedinţă    10.11.2017
27.10.2017
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea administrarii probatoriilor, respectiv a audierii martorilor din acte, acorda un nou termen de judecata la data de 10 noiembrie 2017.
Document: Încheiere de şedinţă    27.10.2017
13.10.2017
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea audierii martorilor din acte acorda un nou termen de judecata la data de 27.10.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    13.10.2017
29.09.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea audierii martorului din cate Manole Titi acorda un nou termen de judecata la data de 13.10.2017, ora 09:30, sala 208.
Document: Încheiere de şedinţă    29.09.2017
15.09.2017
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru audierea martorilor din acte Manole Titi, Tagge Peter Russell Deupree si Otiman Paun,acorda un nou termen de judecata, la 29.09.2017, ora 10:00, sala 213.
Document: Încheiere de şedinţă    15.09.2017
23.06.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea administrarii probatorilui, acorda un nou termen la data de 15.09.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    23.06.2017
09.06.2017
Ora estimata: 09:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea audierii martorilor din rechzitoriu, in vederea repetarii procedurii de citare cu mandate de aducere, acorda un nou termen de judecata la data de 23.06.2017, ora 10:00.
Document: Încheiere de şedinţă    09.06.2017
10.05.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea administrarii probatoriului acorda un nou termen de judecata la data de 09 iunie 2017 pentru cand se vor cita primii 5 martori din rechizitoriu.
Document: Încheiere de şedinţă    10.05.2017
28.04.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea audierii inculpatului acorda un nou termen de judecata la data de 10.05.2017, ora 12:00, slaa 208.
Document: Încheiere de şedinţă    28.04.2017
14.04.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea audierii inculpatului Bogdan Alexandru, acorda un nou termen de judecata la data de 28.04.2017, ora 12:00.
Document: Încheiere de şedinţă    14.04.2017
31.03.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitate inculpatilor sa se consulte cu cei 2 aparatori alesi privind probele de urmeaza a fi administrate in cauza, acorda un nou termen de judecata la data de 14.04.2017, ora 11:00.
Document: Încheiere de şedinţă    31.03.2017

 

Căi atac

Nu există informaţii.

 

Citare prin publicitate

Nu există informaţii.

 

Despre Autor