Zanc, Vancea și Șulea condamnați definitiv la 3 ani detenție cu suspendare

Zanc, Vancea și Șulea condamnați definitiv la 3 ani detenție cu suspendare

Solutia pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca şi apelanţii – inculpaţi V. I., Ş. H. P. şi Z. F. D. (toţi cu datele de identificare la dosar), împotriva Sentinţei penale nr. 2014/2019, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca la data de 27.12.2019 în dosar nr. 1785/211/2018. În baza art. 272 C.proc.pen., stabileşte în favoarea Baroului de Avocaţi Cluj suma de 500 lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit doamnei avocat V. I. L., în calitate de apărător din oficiu desemnat pentru apelantul – inculpat Ş. H. P., ce se avansează din Fondul Ministerului de Justiţie. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen., obligă apelanţii – inculpaţi să achite în favoarea statului suma de 1.500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel în favoarea statului. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului Ministerului Public rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 aprilie 2021.
Document: Hotarâre  612/2021  23.04.2021

 

Despre Autor