Lecție de drept pentru profani ! Horia Șulea nu a incălcat niciodată legea Statului Român

Lecție de drept pentru profani ! Horia Șulea nu a incălcat niciodată legea Statului Român

       Horia Șulea nu a tăiat și nu va tăia “bilete” pentru investitori. Dacă prin absurd Horia Șulea ar fi încălcat legea,  tânărul viceprimar de atunci, Bogdan Pivariu, ar fi sesizat negreșit autoritățile Statului Român. 

Planul Urbanistic General a fost retras în 2018, datorită aparitiei proiectului autostrăzii urbane, a carui aliniament nu era clar definit datorita structurii geodezice a solului.

Situația autorizării construcțiilor în fapt și în drept  : 

1. Inspectoratul de Stat în Construcții a încheiat la data de 26.02.2018 un proces verbal în care opina că Primăria Florești nu are PUG valabil și că Primăria nu mai poate elibera autorizații de construire.

2. Din acest moment, Autorizațiile de construire s-au eliberat exclusiv în baza unor PUZ, PUG fiind contestat. 

3. Primăria Florești a atacat în instanță respectivul proces verbal, un dosar fiind deschis pentru SUSPENDAREA respectivului proces verbal (1073/117/2018) și un dosar fiind deschis pentru ANULAREA respectivului proces verbal (1790/117/2018).

23.10.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Complet 8 C.A.
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca nefondata excepţia inadmisibilităţii acţiunii, sub toate aspectele învederate de pârât prin întâmpinare. Respinge ca nefondată excepţia lipsei de interes a reclamantei Comuna Floreşti, precum şi excepţia lipsei capacităţii procesuale şi a calităţii procesuale active a reclamantei Instituţia Primarului Comunei Floreşti, invocate de pârât. Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanţii Comuna Floreşti şi Instituţia Primarului Comunei Floreşti, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Regional în Construcţii Nord-Vest, având ca obiect anularea Procesului-verbal de control nr. 8860 din 26.02.2018. Respinge ca inadmisibil capătul de cerere privind anularea răspunsului nr. 9523/27.03.2018 la plângerea prealabilă. Respinge ca nefondat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 23 octombrie 2018.
Document: Hotarâre  2961/2018  23.10.2018

4. Mai departe, Autorizațiile de construire s-au eliberat exclusiv în baza unor PUZ, PUG fiind contestat. 

5. În Dosarul 1073/117/2018 Tribunalul Cluj a decis, la data de 16.05.2018, SUSPENDAREA DE ÎNDATĂ a executării procesului-verbal de control încheiat la data de 26.02.2018 de către Inspectoratul de Stat în Construcții, până la pronunţarea instanţei de fond. 

16.05.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Complet 5C urgente
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată, aşa cum a fost precizată, având ca obiect suspendare executare act administrativ, formulată de reclamantul COMUNA FLOREŞTI, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII – I.S.C. Dispune suspendarea executării procesului-verbal de control încheiat la data de 26.02.2018 de către pârât, până la pronunţarea instanţei de fond. EXECUTORIE. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.05.2018.
22.08.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: 4R
Tip solutie: Admitere recurs
Solutia pe scurt: Admite recursul declarat de pârâtul I.S.C. împotriva sentinţei civile nr.1468 din 16.05.2018 pronunţată în dosarul nr. 1073/117/2018 al Tribunalului Cluj pe care o casează, în tot, şi rejudecând cauza respinge cererea de suspendare precizată formulată de reclamantul C.Floreşti în contradictoriu cu pârâtul I.S.C. Fără cheltuieli de judecată în fond şi recurs. Decizia este definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 22.08.2018.
Document: Hotarâre  3616/2018  22.08.2018

6. Din acel moment, normal, Autorizațiile de Construcție s-au eliberat și în baza PUG. 

5. La data de 21.06.2018, Guvernul emite Ordonanța de urgență nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene – act publicat în Monitorul Oficial al României și intrat în vigoare la data de 25.06.2018. OUG respectiv stipulează la Art 1 cu referire la Legea 350/2001: La articolul 46, alineatul (13) va avea următorul cuprins: (13) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.” 

Comuna Florești a inițiat demersurile de elaborare/actualizare PUG nou cu mult înaintea expirării termenului de valabilitate a PUG vechi, așa că pe data de 12.07.2018 Consiliul Local Florești se conformează prevederilor OUG 51/2018 ce modifică Legea 350/2001 și votează cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă și trei abțineri HCL 100/2018, prin care se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a PUG comuna Floerști până la intrarea în vigoare a noului PUG. Acest act al Deliberativului local nu a fost contestat de absolut nimeni, sub nici o formă, ca urmare el fiind legal și producând efecte. Domnul primar Bogdan Pivariu oare ce a votat ?

6. În recurs, Curtea de Apel Cluj a decis la data de 22.08.2018, casarea sentinței Tribunalului și a respins cererea de SUSPENDARE. PV-ul a fost menținut, dar, raportat la OUG 51 și la HCL 100, PV nu mai producea efecte. În acel moment, UAT Florești avea un PUG valabil, consfințit de OUG 51/2018 și HCL 100/2018, iar PV era valabil! PUG actual este valabil până la data în care noul PUG va intra în vigoare.

7. Mai departe, AC s-au eliberat și în baza PUG.

8. După acestea, în Dosarul privind fondul, s-a decis respingerea ANULĂRII PV. Dar, pe mai departe, UAT Florești avea un PUG valabil, consfințit de OUG 51/2018 și HCL 100/2018. De altfel, chiar în cadrul acestui proces, reprezentanții ISC au admis faptul că PV a rămas fără obiect, având în vedere OUG și HCL amintite anterior! 

9. Cât privește situația dinaintea PV…..Autorizațiile de construire au fost eliberate în baza unui PUG NECONTESTAT DE NIMENI, deci  UN PUG ÎN VIGOARE.

Și, ca un principiu al Dreptului, un act / Lege produce efecte doar după apariția / intrarea sa în vigoare și se referă la situații ulterioare intrării sale în vigoare. De asemenea, în Dreptul administrativ, un act neatacat în contencios (sau asupra căruia nu se opinează ca fiind nelegal de către o instituție abilitată în acest sens) este un act valabil până când o Instanță stabilește contrariul!

Este un barbarism să susții că PV al celor de la ISC, care contesta PUG, se referea inclusiv la Autorizațiile de Construcție (AC) emise anterior, în baza unui PUG necontestat la momentul respectiv. 

Mai mult…. toate autorizațiile de construire trec pe la ISC, în momentul în care beneficiarul își declară începerea lucrărilor. Or, în AC este menționat actul în baza căruia s-a eliberat AC. După caz, PUG sau PUZ. ISC nu a contestat vreo AC nici înainte de PV-ul de constatare, nici în timpul celor două procese. 

Așadar, la Biroul Urbanism din Primăria Florești, activitatea s-a desfășurat în condiții de normalitate, în absolută legalitate și fără nici un fel de semne de întrebare cu privire la valabilitatea PUG. Actele, inclusiv, dar nu exlusiv, autorizațiile de construire, se eliberează în perfectă legalitate și normalitate. Demolări de blocuri sau anulări de AC pe această speță, sunt doar idei fără vreo susținere juridică sau legală, emise de niște minți rătăcite, cu interese meschine sau, cine știe, poate strălucite în vreun domeniu, dar nicidecum cel al Dreptului, al administrației publice sau al urbanismului”-Horia Șulea

10. Autorizația de construcție eliberată pentru Vasile Salanta este în mod indubitabil legală, PUG-ul fiind valabil, până cand intra in vigoare noul PUG.

Deci OP-ul care reprezinta taxa de autorizare in valoare de 66.922( 15.000 de euro la buget !), bani la care datorită viziunii , nu îî vom mai vedea repede.

Noi știm că voi știți că noi știm…și nu mai trimiteți poze în sfănta zi de duminică, odată cu Lăsatul Postului…la ora 21:42:30s. 

 

 

Sursa foto :  Media9, Washington Post

Sursa text : facebook , portal.just.ro

 

Subscribe To Our Newsletter

Instagram did not return a 200.
Executați-l ! Să fie tras pe roată Horia Șulea, ctitorul Floreștiului modern !

Executați-l ! Să fie tras pe roată Horia Șulea, ctitorul Floreștiului modern !

Închide