septembrie 27, 2023

Vocea Clujului

DOI…ZECE

Horia Șulea, victimă a unor jocuri de interese, condamnat pe nedrept

Horia Şulea, primarul comunei Floreşti a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în funcţie şi complicitate la abuz în funcţie. Edilul este acuzat că a plătit nelegal servicii de deszăpezire şi salubrizare, însă primarul susține că este pus în fața unui dosar politic, arată Gazeta de Cluj.

Primarul comunei Floreşti (Horia Şulea), fostul primar (Ioachim Vancea) şi actualul director tehnic (Florin Zanc) au fost condamnaţi în 27 decembrie de către Judecătoria Cluj-Napoca la câte 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz în funcţie şi complicitate la abuz în funcţie. Sentinţa nu este definitivă!

Horia Şulea este acuzat că ar fi prejudiciat bugetul local cu 270.000 de lei. Mai precis edilul ar fi atribuit direct, fără licitaţie, şi a plătit servicii de deszăpezire şi salubrizare ale comunei.

Procurorii l-au acuzat pe Sulea pentru că în calitatea sa de primar şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu referitoare la atribuirea şi plata serviciilor de deszăpezire a localităţii Floreşti, prin efectuarea unor plăţi nelegale, în cuantum total de 123.516,4 lei.

De asemenea, procurorii au reţinut că, în perioada iulie 2012 – noiembrie 2012, la diferite intervale de timp, a mai efectuat plăţi nelegale pentru serviciile de curăţenie stradală a localităţii în sumă de 54.126 lei. A semnat plăţi nelegale pentru salubrizare şi în anul 2013, în cuantum total de 98.883,7 lei.

Ioachim Vancea a fost acuzat de 5 infracțiuni de abuz în serviciu (salubrizarea stradală din 2010- 2012, cât și pentru deszăpezirea din 2011 şi 2012), iar Florin Zanc de complicitate la abuz în serviciu în ceea ce priveşte atribuirea contractelor de deszăpezire din mandatul lui Vancea.

Fapta nu constituie infracțiune

Practic, lui Horia Șulea i se impută atribuirea și plata unor servicii de salubrizare (deszăpezirea și curățenia stradală) în condițiile în care: nu au fost încheiate contracte de achiziții care să fie supuse controalelor financiare preventive, nu a existat o hotărâre de Consiliu Local prin care să se aprobe prestarea serviciilor prin delegare de gestiune, caietul de sarcini și regulamentul de salubritate, precum și tarifele pentru serviciile de deszăpezire, nu s-a organizat licitație publică deschisă sau negociere directă, prestatorii de servicii nu dețineau licența eliberată de ANRSC, tarifele practicate de către prestatorii de serviciu erau supraestimate și că a fost depășit pragul prevăzut de OUG 34/2006 privind achizițiile publice.

Practic, aceste condiții nu erau necesare a fi îndeplinite, deoarece achiziționarea serviciilor respective s-a realizat în baza art. 19 din OUG 34/2006 dispoziție care prevede că serviciile pot fi achiziționate direct, doar pe baza de document justificativ (inclusiv factură).

Și chiar chiar dacă aceste etape erau necesare (organizarea unei licitații sau a unei negocieri, încheierea unui contract de delegare de gestiune, precum și emiterea unei hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe delegarea de gestiune, caietul de sarcini, regulamentul de salubritate și tarifele) nerespectarea acestor proceduri este sancționată cu amendă contravențională, deoarece fapta nu este o infracțiune, ci o contravenție.

Mai mult, Horia Șulea și-a exercitat atribuțiile de serviciu în baza recomandărilor aparatului de specialitate, iar astfel se proceda și anterior mandatului său de primar, iar aprobarea plăților s-a făcut numai după ce compartimentele de specialitate efectuau în prealabil verificarea documentelor și aplicau vizele de legalitate și de control financiar preventiv.

De ce nu era nevoie de licitație publică

Horia Șulea a fost ales primar al comunei Florești în iulie 2012, iar înainte de preluarea funcției de primar, serviciile de deszăpezire și curățenie stradală erau realizate de către societatea VASERV G SRL. În ceea ce privește serviciul de deszăpezire efectuat în anul 2012, la data de 31.12.2011 (înainte ca inculpatul Horia Șulea să devină primar), între Comuna Florești și Vaserv G  SRL a fost încheiat un contract prin care se stabilea că în conformitate cu art. 19 OUG 34/2006, contractantul se obligă a executa servicii de deszăpezire străzi și drumuri, Comuna Florești în anul 2012. După preluarea mandatului de primar, Horia Șulea a respectat acest contract, aprobând plata serviciilor de salubrizare realizate.

Avocatul Călin Budișan arată că în mod similar, pentru serviciile de curățat stradal a fost încheiat un contract de servicii între Comuna Florești și societatea Vaserv G SRL. În acest context, în anii 2012 și 2013, după preluarea mandatului de primar de către Horia Șulea, prestarea serviciilor de salubrizare a fost continuată de către VASERV G SRL, societatea de profil care realizase și anterior aceste servicii pe raza comunei Florești.

Achiziționarea serviciilor s-a realizat tot în baza art. 19 din OUG 34/2006, astfel cum se practicase până la acel moment de către fosta conducere a Primăriei Florești, prin aparatele de specialitate.

Inclusiv martorii audiați în fața instanței de judecată au precizat că plățile au fost făcute în mod legal conform art. 19 din OUG 34/2006.

În aceste condiții, aplicând art. 19 din OUG 34/2006 nu mai era necesar încheierea unui contract, efectuarea unei licitații, realizarea unui caiet de sarcini, emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, etc. astfel cum se reține în rechizitoriu.

Atribuirea serviciilor către cele două societăți nu a fost realizată în mod expres de către Horia Șulea. În perioada 2012-2013 s-a ajuns ca serviciile să fie prestate de Vaserv și Lukacom întrucât acestea se ocupau de aceste servicii în comuna Florești și înainte de preluarea mandatului de primar de către Șulea. De asemenea, primarul nu avea implicare în procedura de achiziționare a serviciilor, așa cum au declarat inclusiv martorii audiați.

Cum se aprobau plățile serviciilor

Plata serviciile de salubrizare s-a realizat în baza facturilor emise, situațiilor de lucrări și proceselor verbale de recepție, înscrisuri justificative care certificau exactitatea sumelor, recepția și executarea serviciilor.

Înainte de aprobarea efectuării plăților pentru serviciile de salubrizare, documentele justificative erau verificate de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Florești, respectiv achiziții publice și contabilitate, fiind aplicată viza de control financiar preventiv care atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare.

Avocatul Călin Budișan mai arată că în legătură cu acest circuit al documentelor și verificările efectuate de către compartimentele de specialitate au adus lămuriri în fața instanței de judecată martorii BALDASICI ALEXANDRU – membru în compartimentul de achiziții publice, DOJA RALUCA IOANA – șef serviciu contabilitate și responsabil cu viza controlului financiar preventiv, SOCACI RALUCA – inspector de specialitate la compartimentul contabilitate și BAN CĂTĂLINA – șef serviciu contabilitate și responsabil cu viza controlului financiar preventiv până în anul 2013.

Niciuna dintre aceste persoane, în urma verificărilor efectuate documentelor care au stat la baza plăților serviciilor de salubrizare, nu au constat nereguli și nu au refuzat aplicarea vizei de control financiar preventiv pe documentele ce însoțeau ordonanțarea la plată, astfel cum reiese din declarațiile lor.

Spre exemplu, Maria Raluca Socaci a declarat că nu a întâmpinat situații de nelegalitate a achiziționării sau contractării serviciilor.

De asemenea, la întrebarea ”Vi s-a impus de către inc. Șulea să puneți viza de control financiar preventiv pe plăți privind serviciile de salubrizare din 2013 chiar dacă nu ar fi fost îndeplinite condițiile legale?”, Ioana Raluca Doja a declarat că ”Nu. Așa cum am mai spus, consider că plățile erau legale”.

Bugetul comunei Florești nu a fost prejudiciat!

Primarul comunei Florești este acuzat că ar fi prejudiciat bugetul comunei Florești. În rechizitoriu se face o comparație între prețurile practicate în Florești și alte societăți, însă aceste societăți luate drept comparație aveau un preț stabilit și pentru staționare, ceea ce în cazul serviciilor prestate pentru Comuna Florești nu era cazul, deoarece pentru comuna Florești se plăteau stric intervențiile, fără staționarea din zilele în care nu se intervenea, așa cum reiese din declarațiile martorilor.

Prețurile percepute de către prestatori au fost comparate cu cele pe care alte societăți le practicau, iar în prezent se plătesc pentru aceleași servicii sume de 10 ori mai mari.

Spre exemplu, fiind audiat în calitate de martor în cursul urmăririi penale, Ticu Pop, viceprimarul comunei Florești a precizat următoarele:

Întrebare: Ați verificat vreodată dacă tarifele practicate de Vaserv erau corecte?

Răspuns: Da, am verificat acest lucru prin compararea tarifelor practicate de Vaserv cu cele plătite de alte localități, ocazie cu care am constatat că inclusiv Municipiul Cluj-Napoca avea tarife mai mari decât cele practicate de Vaserv.

Același martor, fiind audiat în fața instanței de judecată  a menționat suplimentar că a constatat că prețurile erau mai mari și la Gilău, după cum reiese din următoarele paragrafe:

Întrebare: În afară de Cluj-Napoca ați mai verificat și în altă parte prețurile aplicate pentru aceste servicii?

Răspuns: În Cluj am verificat pentru că era cel mai aproape, și nu am verificat ci am întrebat la Gilău și am constatat că erau prețuri mai mari.

Tot în legătură cu prețurile serviciilor, a fost întrebat și martorul Ioan Vidrean, administratorul societății Lukacom Invest SRL cu ocazia audierii sale, acesta arătând că: ”Am cerut prețurile practicate de Rosal și Brantner la Cluj și m-am raportat la acele prețuri”.

Întrebare: Comparativ cu Cluj-Napoca sau alte localități mari prețurile practicate la Florești sunt mai mici sau mai mari?

Răspuns: Eu m-am raportat la prețurile de la Cluj și sunt aproximativ echivalente, însă nu se poate compara deszăpezirea din Cluj unde sunt artere și late cu cea din Florești unde sunt străduțe mici, înguste.

Legat de prețurile serviciilor, martorul Vasile Goia, administratorul societății Vaserv G SRL a arătat că era mai avantajos din punct de vedere economic să presteze deszăpezire pentru drumurile județene, față de comuna Florești, întrucât era plătit si dacă deszăpezea și dacă nu:

Întrebare: Vă mai aduceți aminte tarifele practicate pentru drumuri județene?

Răspuns: Acolo ieșeam întotdeauna mai bine, pentru că se plătea tarif de staționare, și dacă se lucra și dacă nu, ceea ce la Florești nu se plătea. La Florești era la dispoziție tot timpul, la Florești se plătea la tona de material antiderapant aruncat și la suprafața lucrată cu lama sau semigrederul. La drumurile județene tariful era stabilit la oră, ora de staționare și ora de activitate.

Întrebare: Raportat la volumul de muncă și prețuri, unde ieșeați mai avantajos ca și câștig?

Răspuns: Cum am spus anterior, dacă 20 de zile nu ningea, la drumuri județene eram plătit, iar la Florești nu.

Tot în legătură cu prețurile, avocatul Călin Budișan mai arată că prestarea serviciilor de salubrizare (deszăpezire și curățenie stradală) după anul 2014 se realizează de către aceleași societăți, întrucât nu există intenția din partea altor societăți de profil să presteze servicii de acest gen în Comuna Florești.

În aceste împrejurări, avocatul a precizat că nu este fondată prezumția procurorului de caz că dacă se prezentau alte societăți la licitații, prețurile ar fi fost mai reduse. Neexistând oferte concurente, singura ofertă disponibilă dictează prețul.

Sumele de bani achitate în prezent de către comuna Florești pentru același gen de servicii sunt cu mult mai ridicate față de cele achitate în perioada infracțională reținută prin rechizitoriu.

Astfel, dacă pentru serviciile de salubrizare (deszăpezire și curățat stradal) s-a reținut că s-a aprobat plata sumei de 276,522‬ lei de către Horia Șulea, pentru perioada 2012-2013, în prezent, sumele sunt de peste 10 ori mai ridicate, aspect ce rezultă atât din declarații precum și din documentele depuse la dosarul cauzei de către UAT Florești.

  • Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către UAT Florești pentru termenul din 18.12.2019 reiese că sumele achitate în prezent pentru aceleași servicii sunt cu mult mai ridicate:pentru serviciile de deszăpezire pentru anul 2018 s-au achitat 671.329 RON
  • pentru serviciile de salubrizare stradală pentru anul 2018 s-au achitat 2.936.418 RON
  • pentru serviciile de deszăpezire pentru anul 2019 s-au achitat 1.230.441 RON
  • pentru serviciile de salubrizare stradală pentru anul 2019 s-au achitat 2.226.451 RON

Acesta este încă un motiv în susținerea afirmației că nu a fost prejudiciat bugetul UAT Florești în cursul anilor 2012-2013, perioadă infracțională reținută în sarcina lui Horia Șulea, când pentru aceleași servicii s-au plătit sume mult mai mici, mai arată avocatul Călin Budișan.

Horia Sulea: ”Sunt pus în fața unui dosar politic”

Primarul Horia Șulea a explicat că exact faptele pentru care este acuzat și afirmă că acest dosar este unul politic, existând posibilitatea de a fi ”executat”, însă ediulul spune că mai are o urmă de încredere în justiția românească.

„Sunt siderat de ceea ce se întâmplă. Sunt pus în faţa unui dosar politic din start. Dacă va fi cazul, voi veni şi cu elemente în favoarea acestei idei. Faptele invocate – cel puţin în ceea ce mă priveşte – nu există.

Mi se impută că în iarna anului 2012 -2013, mai exact după 1 ianuarie 2013, am ordonat lucrări de deszăpezire asimilate, în opinia procurorului, cu abuzul în serviciu. Eram în situaţia în care la momentul respectiv preluasem de 6 luni conducerea Primăriei Floreşti şi am rămas fără contract de deszăpezire şi curăţenie stradală.

Nu am putut să fac contract din cauza faptului că la  1 ianuarie 2013 nu aveam buget aprobat la nivel naţional, astfel că a trebuit să iau măsuri. Eu atunci am vrut să apelez la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru deblocarea de fonduri pentru deszăpezire în Floreşti.

Departamentul de Achiziţii publice din Primărie m-a informat că având în vedere că vorbim despre un serviciu, există Ordonanţa 34 care permite efectuarea lucrărilor fără contract. Eu ca primar n-am stabilit legalitatea acestei soluţii, ci oportunitatea certă şi clară conform căreia aceste lucrări trebuiau făcute. Legalitatea au stabilit-o cei din aparatul de specialitate al primarului, care sunt funcţionari publici”, spune Horia Șulea.

Cu privire la ordonanţa ce prevede că se pot încredinţa direct anumite lucrări în limita unor sume, cerinţă care a fost respectată, Horia Șulea a declarat următoarele:

„Am plătit doar intervenţiile, nu şi staţionările şi mentenanţa. Era vorba de vreo 78.000 de lei pentru deszăpezire în lunile ianuarie, februarie, martie şi aprilie, în 2013 a fost zăpadă şi în aprilie. Ca termen de comparaţie, în iarna 2018-2019 când am avut contract aşa cum zice legea, cu licitaţie şi tot ce trebuie, am plătit 3,7milioane de lei pentru deszăpezire”.

Şulea mai susţine că ”Ordonanţa 34 prevede că încălcarea cadrului legislativ privind atribuirea contractelor de achiziţie publică constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă, termenul de prescripţie fiind de 6 luni. Nicio clipă procurorii nu au constatat că lucrările n-au fost făcute, că recepţiile lucrărilor n-au fost făcute, că nu s-a făcut controlul financiar preventiv, că nu ar fi existat semnătura de legalitate a secretarului şi a biroului juridic.

Au existat toate aceste acte. Doar că Ordonanţa 34 stabileşte că factura poate să ţină loc de comandă sau de contract. Eu contract n-am avut cum să fac deoarece n-am avut buget, iar fără alocare bugetară nu pot face contract pentru că asta implică şi achiziţia publică. Comanda nu a existat pentru că s-a intervenit când a fost necesară intervenţia, motiv pentru care suma este atât de mica. Din suma plătită pot garanta că 65-70% reprezintă valoarea materialelor folosite.”

Horia Șulea: ”Mai am o urmă de încredere în justiţia românească

Şulea spune că în rechizitoriu se arată că „din punct de vede obiectiv nu au fost constatate înţelegeri, pagube, fraude, dar subiectiv inculpatul trebuia să ştie nu ştiu ce legat de ceva lege. Eu în viaţa vieţii mele n-am furat, n-am mârşăvit, toată viaţa am încercat să dau un exemplu, dar mă aflu în situaţia de a fi la mâna unor oameni ai unui sistem care doresc, după părerea mea, rău Floreştiului.

S-ar putea să fiu executat, mai ales că judecătoare a dat sentinţa la primul termen. Aştept cu nerăbdare motivarea sentinţei şi, în acelaşi timp mai am o urmă de încredere în justiţia românească.  Vom depune apel”.

Primarul a mai susţinut: „Sunt un tip care deranjează, dezvoltarea Floreştiului deranjează” şi a enumerat realizările pe care le are „60% din veniturile proprii al primăriei au mers spre investiţii, am preferat să obţin fondurile pentru comună fără să măresc taxele, motiv pentru care azi în Floreşti sunt 2.2000 de societăţi comerciale cu aproximativ 20.000 locuri de muncă, am atras 14 milioane de euro fonduri europene, zeci de milioane de alte fonduri în mod deosebit guvernamentale”.

Preluare integrală Gazeta de Cluj

About Author