TOP 10 

ANCOM a publicat rezultatele chestionarului referitor la alocarea spectrului pentru multiplexurile de radiodifuziune digitală terestră

În urma consultării pieței de comunicații electronice cu privire la alocarea spectrului disponibil din banda VHF și UHF pentru servicii digitale terestre de radiodifuziune, ANCOM va propune unele modificări legislative care să permită organizarea unei licitaţii ȋn cursul anului 2018 pentru acordarea multiplexurilor de radiodifuziune digitală terestră. „Pentru ca implementarea radiodifuziunii digitale să fie adaptată realității pieței românești, am consultat furnizorii interesați cu privire la organizarea unei licitații și cu privire la modul în care resursele de spectru disponibile să fie împărțite. Conform opiniilor exprimate, vom face propuneri de modificări legislative necesare în vederea organizării licitației și apoi vom demara acest proces, planificat pentru a doua jumătate a anului”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Modificările legislative care să permită organizarea licitației pentru acordarea multiplexelor de radiodifuziune digitală terestră implică elaborarea unor propuneri privind stabilirea taxei de licenţă pentru multiplexurile de T-DAB, precum şi modificarea deciziei privind procedura de tarifare pentru utilizarea spectrului radio. Ulterior licitaţiei, se vor face propuneri pentru modificarea strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, în sensul încurajării dezvoltării sistemelor digitale de radiodifuziune terestră T-DAB+.

Rezultatele consultării publice

Pentru resursele de spectru disponibile în banda VHF (174-230MHz), propunerile primite de Autoritate au vizat transformareamultiplexului de televiziune digitală din VHF în patru multiplexuri naţionale de T-DAB+. Această modificare ar permite existența mai multor resurse spectrale pentru radiodifuziune digitală terestră audio, creându-se astfel premiza difuzării unui mai mare număr de programe, atât naţionale, cât şi regionale şi locale, precum şi a unui multiplex dedicat pentru difuzarea programelor publice. O altă opțiune care va fi luată în calcul în organizarea licitației este cea a împărțirii în 4 multiplexuri naţionale de T-DAB+ în banda 174-216 MHz, 47 de multiplexuri regionale din banda 216-230 MHz, variantă ce va crea mediul propice pentru difuzarea unui număr mare de programe de diferite genuri, la calitate maximă.

În ceea ce privește banda UHF (470-694MHz), cei interesați au apreciat că împărțirea resurselor de spectru într-un multiplex național şi 36 regionale (MUX 3) ar fi o soluție echilibrată, considerând totodată că varianta alocării a două multiplexuri naţionale (MUX 3 şi MUX 6) ar fi de preferat din punct de vedere al profitului care ar putea fi obţinut de câştigătorul licenţelor de utilizare a frecvenţelor pentru cele două multiplexuri naţionale.

Legat de obligațiile de acoperire cu servicii pentru T-DAB+ şi DVB-T2, cei chestionați au considerat de preferat impunerea atât a unor obligații de acoperire geografică, cât și a unora de acoperire demografică pentru multiplexul naţional dedicat difuzării programelor publice de radiodifuziune și instalarea unui număr de emițătoare, în cazul celorlalte multiplexuri de T-DAB+ şi a multiplexurilor de DVB-T2. Totodată, s-a considerat necesară o etapizare a obligaţiilor de acoperire pentru multiplexul dedicat difuzării programelor publice de radiodifuziune, care să prevadă într-o primă etapă acoperirea zonelor urbane dens populate (acoperire demografică) şi a principalelor căi de legătură rutiere şi feroviare,  urmată de o extindere a acoperirii la nivel naţional.

În ceea ce privește conţinutul multiplexurilor de T-DAB+, respondenţii au considerat că acesta ar trebui să fie alcătuit din programe audio cu conţinut divers, atât naţionale şi regionale, publice şi private, precum şi programe de nişă, cu conţinut specializat sau/şi generate pe perioade de timp asociate desfăşurării unor evenimente de interes general şi date (atȃt date asociate cȃşi date independente (de ex. TMC- Trafic Management Control, imagini). Pentru multiplexurile de DVB-T2, conţinutul ar trebui să fie acelaşi cu cel al multiplexurilor acordate, considerându-se necesară modificarea legislaţiei actuale astfel încât operatorii acestor multiplexuri să aibă aceleaşi drepturi de alcătuire a grilei de programe cu ale deţinătorilor de alte platforme (CATV, DTH, etc).  

Răspunsurile complete la chestionarul aplicat de ANCOM pot fi consultate aici.

 

Informații suplimentare

ANCOM a organizat, în luna martie a acestui an, o consultare publică pentru a sonda interesul pieţei cu privire la alocarea spectrului disponibil din banda VHF și UHF pentru servicii digitale terestre de radiodifuziune. Chestionarul a fost adresat tuturor furnizorilor interesaţi de aceste multiplexuri, cu scopul de a afla opinia acestora despre modul şi condiţiile de acordare a acestor frecvențe, precum şi intenţiile operatorilor existenţi pe piaţă sau a unor potenţiali operatori nou intraţi în ceea ce priveşte participarea la o eventuală procedură de selecţie competitivă pentru alocarea spectrului disponibil.

Transmisia posturilor de radio și televiziune prin standardul Digital Audio Broadcasting – DAB, respectiv Digital  Video Broadcasting – DVB, oferă o calitate superioară a sunetului și a imaginii și permite o utilizare mai eficientă a spectrului radio prin transmisia mai multor programe într-un spectru mai îngust. La nivel european, benzile de frecvențe VHF (174-230 MHz) și UHF (470-694 MHz) au fost alocate pentru a furniza servicii de televiziune şi radio digitale terestre.

În banda VHF (174-230MHz), România deține două multiplexuri naţionale de T-DAB şi un multiplex naţional de televiziune digitală terestră DVB-T. Începând cu anul 2014, multiplexul de televiziune digitală terestră din banda VHF, alături de multiplexurile naţionale şi regionale din banda UHF, au constituit obiectul celor patru licitaţii succesive organizate de autoritate, iar până în prezent niciun operator nu şi-a manifestat interesul pentru achiziţionarea drepturilor de utilizare pentru acesta.

În banda UHF (470-694MHz), au mai rămase nealocate un multiplex național şi mai multe multiplexuri regionale.

Cum a „salvat” Boc România în criză, ca premier

Să ne amintim de 2009, momentul în care guvernul Boc, seful Alianței Vestului, si probabil candidat la prezidențialele din acest...

Închide