Floreștiul are Plan Urbanistic General și Regulament general. Inițiativa civică nu face decât să reia aspectele din PUG.

Propunerile lansate dezvoltatorilor/constructorilor de Inițiativa civică Realizarea de drumuri publice de acces la noile construcții care să aibă lățimea decentă, cu două benzi de circulație și cu trotuare pentru pietoni. Actualele drumuri private nu sunt deszăpezite, multe dintre ele nu sunt asfaltate și sunt pline de gropi. Realizarea unei rețele de canalizare optime, separate de canalizarea pluvială, astfel încât apele reziduale să nu refuleze. Realizarea unei rețele de alimentare cu apă corect dimensionată care să asigure presiunea necesară tuturor consumatorilor pentru a evita întreruperea alimentării cu apă. Realizarea unei rețele…

Read More