„Constataţi vacantarea postului lui Petre Lăzăriou !”

Subscrisa, Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie, cu sediul social în Str. Vlahiţa, nr 1, bl. PM18BIS, sc. 2, et. 9, ap. 123, Sector 3, înmatriculată la Administrația Fiscală Sector 3, sub nr. 1025649, cod de înregistrare fiscală 35729909, prin reprezentantul legal, vă înaintează prezenta cerere sub formă de SCRISOARE DESCHISĂ prin care vă solicită: – să constatați, în temeiul art. 67 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, vacantarea postului unui judecător al Curții numit de Președintele României; – să luați măsurile care se impun cu privire la compunerea Plenului…

Read More