Facebook, Youtube, Twitter – blocari de conturi si sanctiuni penale pentru postarile online

Comisia Europeana și companiile informatice Facebook, Twitter și YouTube au facut public un cod de conduită care conține o serie de masuri de combatere a propagării discursurilor ilegale rasiste, xenofobe si de incitare la ură si violenta în mediul online din Europa, se anunta intr-un comunicat de presa al CE.

Prin semnarea codului de conduită, companii ca Facebook, Youtube si Twitter vor avea dreptul legal de a lua masuri de combatere a discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online.

Astfel, platformele online vor elaborara si publica noi norme si proceduri interne și vor instrui personalul angajat pentru analizarea si eliminarea discursurilor online ilegale de incitare la ură în mai puțin de 24 de ore.

Masurile vor consta atat in eliminarea unui astfel de conținut dar se va putea ajunge si la suspendarea sau eliminarea conturilor personale, dacă se considera necesar.” Companiile informatice vor depune eforturi, de asemenea, pentru consolidarea parteneriatelor existente cu organizațiile societății civile, acestea urmând să contribuie la semnalarea conținuturilor care încurajează instigarea la violență și la ură. Companiile informatice și Comisia Europeană își propun, de asemenea, să își continue activitatea de identificare și promovare a unor contradiscursuri independente și a unor noi idei și inițiative, precum și activitatea de sprijinire a programelor educaționale care încurajează gândirea critică”, se spune in comunicat.

Tarile membre UE urmeaza a-si adapta legislatiile nationale in conformitate cu noile reguli, ca atare vor aparea si sanctiuni penale pentru autorii postarilor declarate ilegale de incitare la ură.

Uniunea Europeana a elaborat o Decizie-cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei care va fi  pusa în aplicare de către toate statele membre atât în mediul online, cât și în afara acestuia. „Aplicarea eficace a dispozițiilor care incriminează discursul de incitare la ură depinde de existența unui sistem solid de asigurare a respectării sancțiunilor penale impuse autorilor individuali ai discursurilor de incitare la ură, dar trebuie totodată completată cu acțiuni prin care să se asigure că, în urma primirii unei notificări valabile, intermediarii online și platformele de comunicare socială analizează rapid, într-un interval de timp adecvat, discursurile online ilegale de incitare la ură. Pentru a fi considerată valabilă în acest sens, o notificare trebuie să fie suficient de precisă și să fie justificată în mod adecvat” spune comunicatul UE.

Decizia-cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei incriminează incitarea publică la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională sau etnică. Această decizie este temeiul juridic pentru definirea conținutului online ilegal.

Codul de conduită cuprinde următoarele angajamente publice:

 • companiile informatice, asumându-și un rol de lider în combaterea propagării discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online, au convenit cu Comisia Europeană asupra unui cod de conduită, care prevede următoarele angajamente publice:
 • Companiile informatice se angajează să instituie proceduri clare și eficace de examinare a notificărilor privind discursurile online ilegale de incitare la ură publicate pe platformele lor, astfel încât să poată elimina sau bloca accesul la un astfel de conținut. Companiile informatice se angajează să instituie reguli sau orientări pentru comunitatea utilizatorilor prin care să clarifice faptul că interzic promovarea incitării la violență și comportamentul ostil.
 • La primirea unei notificări valabile de eliminare a unui conținut, companiile informatice se angajează să analizeze cererea respectivă din perspectiva regulilor lor și a orientărilor pentru comunitatea utilizatorilor și, dacă este necesar, din perspectiva legilor naționale de transpunere a Deciziei-cadru 2008/913/JAI, examinarea cererilor fiind efectuată de echipe specializate.
 • Companiile informatice se angajează să revizuiască în mai puțin de 24 de ore majoritatea notificărilor valabile de eliminare a discursurilor online ilegale de incitare la ură și să elimine un astfel de conținut sau să dezactiveze accesul la acesta, dacă este necesar.
 • În plus, companiile informatice se angajează să își educe și sensibilizeze utilizatorii cu privire la tipurile de conținut care nu sunt permise conform regulilor lor și orientărilor pentru comunitatea utilizatorilor. Sistemul de notificare ar putea servi drept instrument în acest sens.
 • Companiile informatice se angajează să furnizeze informații cu privire la procedurile de efectuare a notificărilor, cu scopul de a spori rapiditatea și eficacitatea comunicării dintre autoritățile statelor membre și companiile informatice, în special cu privire la notificări și la blocarea accesului la discursurile online ilegale de incitare la ură sau la eliminarea acestora. Aceste informații vor trebui transmise prin intermediul punctelor de contact naționale desemnate de către companiile informatice și, respectiv, de către statele membre. Acest lucru ar permite, de asemenea, statelor membre, în special agențiilor lor de asigurare a respectării legii, să se familiarizeze și mai mult cu metodele de recunoaștere a discursurilor online ilegale de incitare la ură și de notificare a acestora către companiile informatice.
 • Companiile informatice se angajează să încurajeze efectuarea pe scară largă de către experți a unor notificări și a unor marcaje ale conținutului care promovează incitarea la violență și un comportament ostil, în special prin intermediul parteneriatelor cu OSC-urile, prin furnizarea de informații clare cu privire la regulile și la orientările pentru comunitatea utilizatorilor ale fiecărei companii, precum și privind regulile referitoare la raportare și la procedurile de notificare. Companiile informatice se angajează să își consolideze parteneriatele cu OSC-urile prin extinderea ariei geografice a acestor parteneriate și, după caz, să ofere asistență și formare pentru ca partenerii din cadrul OSC-urilor să își poată îndeplini rolul de „raportor de încredere” sau un rol echivalent, ținând seama în mod adecvat de necesitatea menținerii independenței și credibilității acestora.
 • Companiile informatice se bazează pe sprijinul statelor membre și al Comisiei Europene pentru a le asigura accesul la o rețea reprezentativă de parteneri din cadrul OSC-urilor și la „raportori de încredere” în toate statele membre, care să contribuie la efectuarea de notificări de înaltă calitate. Companiile informatice se angajează să pună la dispoziție pe site-urile lor internet informații privind „raportorii de încredere”.
 • Companiile informatice se angajează să ofere personalului lor în mod periodic cursuri de formare privind evoluțiile societale actuale și să facă schimb de opinii privind posibilitățile de efectuare a unor îmbunătățiri suplimentare.
 • Companiile informatice se angajează să își intensifice cooperarea, atât între ele, cât și cu alte platforme și societăți care gestionează rețele de socializare, pentru a îmbunătăți schimbul de cele mai bune practici.
 • Companiile informatice și Comisia Europeană, recunoscând importanța discursurilor independente de combatere a discursurilor care incită la ură și a prejudiciilor, își propun să își continue activitatea de identificare și promovare a unor contradiscursuri independente și a unor noi idei și inițiative, precum și activitatea de sprijinire a programelor educaționale care încurajează gândirea critică.
 • Companiile informatice se angajează să își intensifice colaborarea cu OSC-urile pentru a oferi cursuri de formare privind cele mai bune practici de combatere a discursurilor care incită la ură și a prejudecăților și să desfășoare pe scară mai mare activități proactive prin care să ajute OSC-urile să realizeze campanii eficace de prezentare a unor contradiscursuri. Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, se angajează să contribuie la acest demers prin luarea măsurilor necesare pentru a identifica nevoile și cerințele specifice ale OSC-urilor în acest sens.
 • Comisia Europeană, în coordonare cu statele membre, se angajează să promoveze aderarea la angajamentele prevăzute în prezentul cod de conduită și în rândul altor platforme și societăți care gestionează rețele de socializare relevante.

Companiile informatice și Comisia Europeană convin să evalueze periodic angajamentele publice din prezentul cod de conduită, inclusiv impactul acestora. Acestea convin, de asemenea, să analizeze în continuare modalitățile prin care pot promova transparența și prin care pot încuraja discursurile alternative și contradiscursurile. În acest scop, vor fi organizate reuniuni periodice și se va efectua o evaluare preliminară, care va fi prezentată până la sfârșitul anului 2016 Grupului la înalt nivel privind combaterea rasismului, xenofobiei și a tuturor formelor de intoleranță

 

PSD se pregateste de contestarea rezultatelor la alegerile locale si isi construieste motivatiile pentru daramarea guvernului Ciolos

Pentru ca nu se va mai putea vota multiplu si mortii nu au buletin, PSD...

Închide