Iohanis respinge Legea Educatiei „pentru că nu clarifică situația doctoratelor”

Presedintele Romaniei a refuzat promulgarea Legii Educatiei clocita in Senat de „mama plagiatorilor” pe numele ei Ecaterina Andronescu si a retrimis-o la Parlament pentru ca, asa cum specifica Presedintele insusi pe pagina sa de socializare: ” Legea, aşa cum a venit la promulgare, nu garantează respectarea unor standarde de integritate. Într-o Românie educată, avem nevoie de reguli care încurajează performanța și care sancționează categoric abaterile. Vreau să punem capăt plagiatelor. Parlamentul va trebui să reia discuțiile și să elaboreze o lege care să stopeze acest fenomen.”

Citind cererea de reexaminare, constatam ca noi, aici, la Vocea Clujului, avem motive de mandrie pentru ca motivele respingerii sunt  exact deficientele semnalate de noi pe vremea cand legea se „clocea” la Comisia pentru invatamant a Senatului, sub conducerea Ecaterinei Andronescu

In cuprinsul cererii de reexaminare transmisa astazi de presedintie catre Camera Deputatilor , Presedintele mai spune:

 •  emiterea și retragerea titlului de doctor, precum și acordarea calității de conducător de doctorat nu poate fi efectiva și reaal câtă vreme implică trecerea la criterii și proceduri stabilite individual, de fiecare universitate în parte, în detrimentul unui set de condiții minimale, unitare, referitoare la procesul de susținere a tezei de doctorat, la procedura de abilitare și la procedura de analiză a eventualelor abateri de la normele de integritate.
 • în climatul actual de neîncredere în procesul de analiză a sesizărilor de plagiat, modificările legislative privind regimul juridic al doctoratelor ar trebui să contribuie la realizarea unui sistem  să sancționeze și să descurajeze frauda academică. Acest sistem ar trebui să se bazeze pe transparență decizională și pe proceduri clare și coerente, astfel încât mediul academic în ansamblul său să își recâștige credibilitatea.
 • metodologia de evaluare în vederea acreditării se stabilește de către Consiliul ARACIS, cu avizul Consiliului Național al Rectorilor și se aprobă prin ordin al ministrului educației. Sub aspectul competențelor, apreciem că ar trebui reanalizată procedura administrativă a avizării metodologiei de către Consiliul Național al Rectorilor. […] apreciem că procedura de evaluare ar putea conduce la arbitrariu, lipsă de transparență și nu garanteaza asigurarea performanței în sistem
 • Apare o noua structura  organizată prin hotărârea senatului universitar/Prezidiului Academiei Române căreia îi sunt atribuite prerogative semnificative cu privire la: acordarea calității de coordonator de doctorat; stabilirea cerințelor pentru elaborarea tezei de doctorat;[…] acordarea sau neacordarea titlului de doctor. Or, deși legea atribuie astfel de competențe senatului universitar al IOSUD, ea nu precizează natura juridică a acestui organism, componența, procedura de selectare a membrilor și de desemnare a conducerii, procedura de luare a deciziilor în cadrul senatului, actele juridice pe care le poate adopta, precum și raporturile sale cu structurile de conducere din cadrul universităților. În absența unor astfel de reglementări, se creează incertitudine cu privire la aplicarea unitară a prevederilor acestei legi și riscă să fie încălcat principiul securității juridice, principiu ce reclamă ca normele să fie cunoscute și înțelese, iar pentru a fi înțelese, trebuie să fie suficient de precise și previzibile.
 • Similar, se introduc noi prevederi referitoare la senatul universitar al IOSUD, creându-se astfel confuzie la nivelul competențelor structurilor de conducere în învățământul superior
 • În ceea ce privește renunțarea voluntară la titlul de doctor, nu este clarificat statutul lucrării de doctorat, odată cu renunțarea autorului acesteia la titlul și nici efectele ce se vor produce în planul raporturilor de muncă.
 •  legea elimină obligativitatea publicării tezelor pe o platformă națională, accesibilă publicului larg, încălcându-se astfel principiul transparenței și accesibilității. Totodată, scade probabilitatea ca regulile să fie respectate în mod omogen de către instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat.
 • se elimină rolul CNATDCU în organizarea și validarea abilitărilor, deciziile devenind atributul exclusiv al senatului universitar/Prezidiului Academiei Române.O asemenea prevedere ar putea genera lipsă de transparență și creșterea numărului de conducători de doctorat, cu pierderea unui filtru obiectiv cu privire la asigurarea standardelor de calitate.
 • Legea NU clarifică situația tezelor de doctorat aflate în prezent in analiză și nici pe cea a candidaților care au susținut teza, însă nu li s-a acordat încă titlul.

3 thoughts on “Iohanis respinge Legea Educatiei „pentru că nu clarifică situația doctoratelor”

 1. E mult mai paguboasa falsificarea documentelor utilizate la insusirea de proprietati de catre anumiti beneficiari prefabricati, fantoma.Lucrarile de doctorat plagiate partial ,nu afecteaza integritatea teritoriala a Romaniei si nici bunastarea poporului roman !

   1. Prioritar, acum, nu e problema plagiatorilor de doctorate!Mai grav e când se citeste cu sobrietate juramantul la investitura intr-o anumita functie inalta , ca apoi , in timpul exercitarii acelei functii sa se constate o deviere de la juramant!

Comments are closed.

Subscribe To Our Newsletter

Verified by MonsterInsights