Scandalul pe noua grila de salarizare a bugetarilor – etapa pe administratii locale

Primarii de orașe consideră inacceptabilă adoptarea unei grille de salarizare care, în fapt, duce la scăderi substanțiale ale salariilor angajaților din administrația publică locală și ale indemnizațiilor celor care ocupă funcții alese de demnitate publică cu atribuții executive și atrage atenția asupra urmărilor unei astfel de măsuri nesăbuite. Afirma Asociatia Oraselor intr-un comunicat de presa.

Asociația Orașelor din România (AOR) susține restructurarea și modernizarea administrației locale pe criterii de analiză corectă pentru realizarea unor servicii publice complete, diverse, de bună calitate, accesibile tuturor cetățenilor. Aceste lucruri pot fi realizate de administrația publică locală numai cu personal competent, specializat și corect motivat în funcția publică sau angajat pe bază de contract.

Angajații din adminstrația publică locală au îndurat mereu vicisitudinile din sistemele de salarizare defectuoase, fără să beneficieze de măsurile favorabile luate în timp de guvernele vremelnice, salariile lor înregistrând diferențe foarte mari în raport cu angajații din prefecturi sau ministere, cărora în unele cazuri li s-au inclus bonusurile sau sporurile în salariul de bază, cu toate că aceștia îndeplinesc atribuții similare, în aceleași condiții de muncă.

Niciun Guvern nu a răspuns favorabil solicitărilor repetate ale Asociației Orașelor din România (AOR) de a realiza un sistem reformat de salarizare pentru administrația publică locală, invocând dificultăți financiare și arătându-și, de fapt, dezinteresul pentru acest domeniu de activitate.

Cea mai mare parte a salariaților din administrația publică locală au ajuns în pragul disperării, nemaiputând suporta cheltuielile vieții zilnice, mulți dintre aceștia regăsindu-se încadrați cu salariu minim pe economie, fapt care îi determină să plece din sistem, existând riscul ca primăriile să rămână fără specialiști.

Asociația Orașelor din România (AOR) este îngrijorată de lipsa dialogului și de impunerea de către administrația centrală a unei legislații care pune în pericol funcționarea și dezvoltarea coerentă a unităților administrativ-teritoriale și își exprimă nemulțumirea față de lipsa de transparență a Guvernului României în fundamentarea și elaborare proiectului de ordonanță de urgență care are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.

Asociația Orașelor din România (AOR), reprezentantă, nepartinică, a intereselor cele 217 orașe mici și mijlocii pentru asigurarea unei bune guvernări locale în aceste colectivități, consideră că prin actuala fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar prevăzute de proiectul de ordonanță de urgență care relevă lipsirea de apreciere și motivare pentru salarizarea angajaților din administrația publică locală și remunerarea persoanelor care ocupă funcții alese de demnitate publică cu atribuții executive (primari și viceprimari) care ar trebui să aibă în vedere promovarea performanței individuale, se crează în continuare deservicii majore acestui domeniu de activitate, consecințele fiind scăderea calității serviciilor publice și a actului de administrație și, prin urmare, a calității vieții în colectivitățile locale, scăderea încrederii în autoritățile administrației publice locale, imposibilitatea creșterii transparenței, precum și a reducerii birocrației și a corupției din acest domeniu de activitate.

Primarii de orașe cosideră inacceptabilă adoptarea unei grille de salarizare care, în fapt, duce la scăderi substanțiale ale salariilor angajaților din administrația publică locală și ale indemnizațiilor primarilor și viceprimarilor, care în unele cazuri scad sub 80% din actualele drepturi salariale legale ale respectivelor categorii, explicațiile date fiind de neînțeles, ba chiar jenante, impunându-se conceptul de ‘creștere negativă’ sau ‘scădere pozitivă’ a drepturilor salariale.

Asociația Orașelor din România (AOR) constată cu surprindere, din prezentarea în presă a noii grile de salarizare a aleșilor din administrația publică locală, dar și din unele poziționări ale membrilor Guvernului României, că se încearcă să se facă abstracție de complexitatea actului administrativ și de răspunderea sporită a autorităților administrației publice locale din mediul urban care, în comparație cu autoritățile administrației publice locale din mediul rural, organizează și asigură funcționarea unor servicii publice de diversitate, mărime și complexitate sporite, care deservesc pe lângă locuitorii acestor u.a.t.-uri și locuitorii din comunele învecinate (licee; spitale; creșe; servicii de evidență informatizată a persoanei; case de cultură; centre permanente pentru persoane în vârstă și alte servicii sociale; poliție locală; gropi ecologice sau stații de transfer, servicii de furnizare agent termic și apă caldă ș.a.), singurul criteriu fiind al numărului de locuitori ai unității administrativ-teritoriale, această abordare fiind cel puțin incorectă și neadecvată, ascunzând interese neoneste care pot demotiva organizarea și asigurarea funcționării serviciilor publice menite să susțină îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Folosind expertiza necesară pentru fundamentarea și susținerea unor principii și măsuri care să poată da voaloare activității persoanelor care ocupă funcții alese de demnitate publică cu atribuții executive (primari și viceprimari) și de salarizare, Asociația Orașelor din România (AOR) a transmis Guvernului României un punct de vedere privind salarizarea angajaților din administrația publică locală și remunerarea persoanelor care ocupă funcții alese de demnitate publică cu atribuții executive (primari și viceprimari).

În speranța unui dialog cât mai bun cu toți partenerii, pentru rezolvarea rapidă și pe cale de parteneriat, Asociația Orașelor din România (AOR) face un apel catre toți partenerii de dialog pentru înțelegerea corectă a acestor aspecte din activitatea administrației publice locale, pentru o analiză profundă și corectă, precum și pentru echidistanță în luarea acestor importante și sensibile decizii, solicitând Prim-Ministrului României o întrevedere, urgentă, de lucru cu toate structurile asociative ale unităților administrativ-teritoriale și cu experții din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministrul Finanțelor Publice și Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic.

#romanianpaper, da si tu lovitura !

Cerere, reclamație și solicitare Prezenta cerere, reclamație și solicitare se adresează Ministrului de Finanțe și...

Închide