TREZIREA

Pe facebook, a inceput sa circule viral :super

NOI, ROMÂNII CARE LOCUIM ÎN JUDEŢELE AŞA ZISE SECUIEŞTI, ÎNAINTĂM CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI URMĂTOARUL PROIECT DE LEGE

1. Pe teritoriul ţării numită România să nu mai fie permisă arborarea nici unui drapel decât cele ale României şi Uniunii Europene, iar excepţiile să fie conform prevederilor legale şi constituţionale.
2. Toţi cetăţenii de altă etnie decât cea maghiară ce locuiesc în zonele unde aceştia sunt majoritari, să fie trataţi ca indivzi ai aceleaşi ţări, nu ca toleraţi, iar organele de ordine să respecte legile şi constituţia, nu să fie aserviţi membrilor extremişti ai primăriilor locale, procedând la discriminari şi hărţuiri la îndemnurile acestora.
3. Limba oficială, în toate instituţiile de pe teritoriul României să fie Româna, excepţie făcând doar cetăţenii străini, indiferent că este vorba de judecătorii, posturi de poliţie sau alte instituţii ale statului.
4. Inscripţiile în alte libi să fie precedate obligatoriu de cele în limba Romînă şi nu doar în limba etniei majoritare din zonă, aşa cum sunt nenumărate cazuri, aici intrând şi afişele scrise de mână, anunuţurile discriminatorii ale unor sărbători de interes comun, dar monopolizate strict pentru majoritari.
5. Orice adunare publică să fie ţinută în limba Română, fără nici o excepţie pentru a stopa odată şi ireversibil maghiarizarea celor de altă naţionalitate care se stabilesc printre majoritarii unguri.
6.Denumirile localităţilor să fie afişate numai în limba Română.
Dacă mai are şi altcineva ceva de pr4opus, îl rog să o facă fără nici o reţinere. Trăim în România, iar legile trebuie să fie româneşti, nu de lată naţionalitate, fie ea majoritară.

Toti florestenii miros dupa Ioachim Vancea si consilierii sai

21:30. Floresti, Romania. Maine incepe scoala. Pute de trazneste a pui mort. Primesc telefoane de...

Închide