Despre convingeri

De unde vine o convingere? La inceput este o idee, un gând pe care îl preluǎm din subconştientul colectiv.  Din marea de gânduri care ne înconjoarǎ.

Auzim o idee, iar dacǎ ea corespunde sistemului nostru de gîndire înglobǎm imediat şi o accptǎm ca fiind a noastrǎ. Aceastǎ ideepoate fi, de multe ori, un stereotip, o idee preconceputǎ, o idee ciudatǎ sau o idee înǎlţatoare. Uneori ne ste greu sǎ o acceptǎm, iar alteori o primim cu braţele deschise.

Unele dintre acesteane ajuta sa avem un mod optim de viaţǎ, iar altele nu. Ce facem cu acestea din urmǎ? Cum le identificǎm şi, mai ales, cum le înlocuim? Sau cum le transformǎm?

Ceea ce prezint în aceastǎ carte nu sunt teorii luate din cǎrţi, ci sunt tehnici învǎţate la cursuri de specialitate, însuşite şi aplicate. Sunt concluzii ale observǎrii fenomenelor psihice de-a lungul a zece ani.

De exemplu, atunci cand judeci pe cineva, spui ca persoana asta este intr-un anume fel – “frumoasǎ”, “urâtǎ”, “proastǎ” sau “deşteaptǎ”, îi pui o etichetǎ, stabileşti un tipar , o hologramǎ, persoana aceea pentru tine va reprezenta aceeaşi etichetǎ, indifferent cât de mult va încerca sǎ îşi transforme viaţa.  Aceasta este o “credinţǎ” – tu CREZI despre acea persoanǎ cǎ este aşa. Indiferent dacǎ este adevǎrat sau nu.  Dacǎ subcoştientul tǎu percepe acea afirmaţie ca fiind adevǎratǎ, atunci avem de a face cu un program mental, care poate fi util sau nu.

Creierul nostru este precum un calculator:  partea de hardware este reprezentatǎ de partea fizicǎ a creierului, iar partea de software (programe) este reprezentatǎ de gânduri, emoţii, sentimente.  Creierul nostru ruleazǎ douǎ tipuri de programe: programe automate (cum ar fi: bǎtǎile inimii, respiraţia) şi programe în funcţie de o anumitǎ situaţie. Marele Einstein spunea: “Trebuie sǎ fii nebun sǎ crezi cǎ poţi rezolva o problemǎ cu acelaşi nivel de conştiinţǎ cu care ai generat-o”.  Intr-adevǎr aşa este.

Existǎ anumite tehnici pentru a stabili dacǎ subconştientul nostru considerǎ o afirmaţie ca fiind realǎ sau nu.  Tehnicile de testare muscularǎ sau kineisologie aplicatǎ sunt foarte utile în acest sens.

Iatǎ un exemplu simplu.  Sǎ luǎm afirmaţia « Merit sǎ fiu sǎrac ». Dacǎ subconştientul nostru percepe aceastǎ afirmaţie ca fiind adevǎratǎ, putem înţelege de ce viaţa noastrǎ este aşa cum este. Am auzit tot timpul despre faptul cǎ existǎ blocaje. Dar am bǎnuit vreodatǎ la ce nivel adânc sunt ele ?  Ce se întâmplǎ, de fapt ? Poate cǎ am crescut de mici într-o familie sǎracǎ. Poate cǎ am învǎţat de mici cǎ e mai bine sǎ fii “sǎrac şi cinstit, decât bogat şi de nimic”.  Si astfel s-a creat un progrǎmel care ne saboteazǎ existenţa oridecâte ori încep lucrurile sǎ meargǎ mai bine.

O situaţie se repetǎ pânǎ când înveţi lecţia? Da şi nu. De câte ori o situaţie se repetǎ, ne comportǎm la fel, tocmai pentru cǎ rulǎm acelaşi tip de program.  Nu învǎţǎm nimic nou. Pentru cǎ este o reacţie automatǎ. Comportamentul nostru într-o anumitǎ situaţie este o reacţie automatǎ, pe care am avut-o de zeci şi sute de ori când o astfel de situaţie s-a reptat în trecut. Ce anume a cauzat aceastǎ reacţie? Sǎ fi fost oare modul în care am interpretat situaţia?

Da, avem de învǎţat ceva. Sǎ conştientizǎm cauza profundǎ a acestui fenomen.  Si ar mai fi un lucru: dacǎ privim lumea dintr-o stare de pace interioarǎ sau dintr- o stare de nelinişte.  Si aici intrǎ in acţiune Legea Atractiei:

 

Dacǎ priveşti viaţa dintr-o stare de pace interioarǎ, de detaşare, vei atrage în viaţa ta foarte multe situaţii care îţi vor prelungi aceastǎ stare de armonie, iar dacǎ priveşti dintr-o perspectivǎ de nelinişte, vei atrage situaţiile corespunzǎtoare. Oare de ce se întâmplǎ aceasta?

De câte ori ai un gând, vizualizezi ceva, simţi o emoţie sau un sentiment, din fiinţa ta porneşte o undặ radialặ de energie care are oa numitặ frecvenţặ. Aceasta se rặspândeşte în univers şi porneşte într-o cặlặtorie din care se va întoarce abia atunci când va gặsi ceva asemặnặtor sieşi. Iatặ de este foarte important sặ fim atenţi la ce gândim şi ce simţim, pentru cặ acele lucruri, fiinţe, situaţii le vom atrage în viaţa noastrặ. Este necesarặ conştientizarea acestor lucruri. Conştientizarea va duce la o înţelegere mai profundặ a mecanismelor care stau în spatele acestor fenomene.

Sặ revenim acum la identificarea credinţelor limitative. In terapia numitặ “Vindecare prin unde Theta” (“Theta Healing”) este descrisặ o procedurặ de identificare şi înlocuirea a Credinţelor Limitate cu altele noi, denumitặ “Lucrul asupra Convingerilor”.  Prin tehnica de testare muscularặ sau kinesiologie aplicatặ menţionatặ mai sus, reuşim sặ identificặm aceste convingeri limitative  la nivel conştient.

Pặnặ aici toate bune şi frumoase. Am identificat convingerile limitative.  Acestea pot fi: “Merit sặ fiu sặrac”, “Merit sặ fiu bolnav”, “Merit sặ am ghinon” etc. Le-am coonştientizat. La nivel conştient. Dar oare e suficient? Gata, ele s-au schimbat din senin?  Dar ce se-ntâmplặ dacặ plouặ?

Mintea este formatặ din douặ pặrţi: Conştient şi Subcinştient. Sunbconştientul este precum cutia neagrặ a unui avion, care înregistreazặ tot ce se întâmplặ în viaţa noastrặ din momentul în care ne naştem pânặ în momentul în care murim. Aici sunt stocate amintiri, sentimente, probleme nerezolvate (care dau naştere emoţiilor negative). Iar conştientul – adicặ stare de veghe, lucrurile de care suntem conştienţi AICI şi ACUM, reprezintặ doar vârful iceberg-ului.  Oare e suficient sặ conştientizặm Convingerile Limitative? La nivelul Conştientului?

Cu siguranţặ nu. Trebuie sặ lucrặm asupra fundaţiei, sặ o consolidặm. Unde se aflặ aceastặ Fundaie? Aceastặ fundaţie se afla pe tặrâmul subconştientului. Cum putem ajunge acolo?

Stim cặ creierul nostru emite cinci tipuri de unde cerebrale: Alpha, Beta, Theta, Delta şi Gamma. Practicanţii curentelor de vindecare cum sunt şi eu sunt familiarizaţi cu undele Alpha şi Theta. Dar haideţi sặ vedem ce sunt fiecare dintre acestea.

(va urma)

 

Subscribe To Our Newsletter

10 ani de inchisoare pentru Voiculescu

Securistul turnator a ajuns exact unde trebuie. Sper din tot sufletul sa-l care dupa el...

Închide